Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Vjera, to je život!

Vjera, to je život!

Najveći nesretnici jesu oni koji su propustili blago i bogatstvo čvrstog imana. Oni zauvijek žive u tjeskobi, nemiru, bijesu i poniženju.
 
“A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živiti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti” (Ta‐Ha, 124)
 
Samo vjerovanje u Allaha, Gospodara svjetova, čini dušu sretnom, čisti je, uveseljava i iz nje briše brigu, tugu i nemir. Život ima dobar ukus jedino uz vjeru.
 
Za bezbožnike i nevjernike jedini spas od tjeskobnog i mučnog života predstavlja samoubistvo. Kako li je samo jadan život bez vjere! Kako li strašno vječno prokletstvo čeka one koji na Zemlji skrenu s Allahova puta. “…i da Mi srca njihova i oči njihove nećemo zapečatiti, i da neće vjerovati kao što ni prije nisu vjerovali, i da ih nećemo ostaviti da u zabludi svojoj lutaju smeteni!” (El‐Enam, 110). Zaista je došlo vrijeme da se ljudi istinski uvjere i da povjeruju da nema istinskog boga osim Allaha. Toliko smo iskustva stekli, toliko je stoljeća prošlo koja nam govore da je nevjerovanje laž, idolatrija prokletstvo, a da su poslanici istinu kazivali, i, konačno, da je Allah istina, Vladar svega. Samo On zahvalu zaslužuje i samo On sve može.
 
Samo s imanom bit ćeš sretan i spokojan bilo da si jak ili nemoćan, bilo da je hladno ili toplo.
 
“Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (En‐Nahl, 97) Pod izrazom “lijep život” koji se spominje u navedenom ajetu misli se na spokoj duše onih koji čekaju sastanak s Gospodarom, na postojanost njihove ljubavi prema Stvoritelju, čistoću njihovog bića od zla i štetnosti, njihovu smirenost u teškim situacijama, pomirenje sa sudbinom i zadovoljstvo Njime, jer su oni zadovoljni da im Allah bude Gospodar, islam vjera, a poslanik i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.
________________________________________
Iz knjige: Ne tuguj / dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …