Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Brižnost pozivanja u vjeru

Brižnost pozivanja u vjeru

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (22)
 
Dvadeset druga vrijednost: Brižnost pozivanja u vjeru
 
Blagodati ustrajnosti predstavlja i brižnost u pozivanju i briga o stanju islama i njegovih sljedbenika.
 
Istini za volju, u pojavnom svijetu je velika razlika između običnog svijeta u životu ustrajnog na Istini i onog koji to nije.
 
Kad nekog od njih pozivaš u vjeru, da radi u njenu korist, da ponese njeno breme, da širi korisne knjige, da sudjeluje u potpomaganju održavanja predavanja i dersova ili da distributira knjižice ili kasete ili da poziva na dobro, a odvraća od lošega i druge stvari, vidjet ćeš da ga to ne interesira, niti ga je briga za ovu vjeru i stanje muslimana.
 
Onaj koji je ustrajan na Istini žustar u pozivanju u Allahovu vjeru, brine se o stanju muslimana i u tom smijeru ulaže sebe, svoj imetak, svoje vrijeme, pa čak i ako je i njemu samom potrebno, pozivajući svakog ko se brine o stanju vjere da učestvuje u tome.
 
Kad god čuje nešto o stanju muslimana, suosjećajan je s njima, a to je vidljivo u stvarnosti.
 
Nije nam neznano od kolikog je značaja u životu muslimana pozivanje u Allahovu vjeru i koje su sve blagodati u tome.
 
Bezbroj je kur’ansko-hadiskih tekstova koji ukazuju na to.
 
Uzvišeni kaže: “Reci: ‘Ovo je moj pravi put. U Allahovu vjeru pozivam sa jasnim dokazom i oni koji me budu slijedili…’” (Jusuf, 108.)
 
Svako ko iskreno i ustrajno bude slijedio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vjeri dužan je pozivati u Allahovu vjeru.
 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko bude pozivao na Uputu imat će nagradu kao oni koji ga budu slijedili…” (Muslim i drugi.)
 
U drugoj predaji stoji: “Ko bude upućivao na dobro imat će istu nagradu kao onaj koji se povede za tim.” (Muslim i drugi.)
 
Spomenut ću lijepu i čudnu priču: Jedna žena koja je bila ustrajna u prakticiranju vjere primila je kod sebe sluškinju iz jedne azijske zemlje. Nakon upoznavanja sa njom, iznenadila se kad je uvidjela da ta sluškinja ne zna ništa o svojoj vjeri. Sluškinja je rekla da većina ljudi u njenoj zemlji na istom nivou poznavanja vjere. Ta žena od nje nije tražila da se toliko brine o kućnom poslu, osim da počne sa izučavanjem vjere i da stekne znanje kako bi postala jedna od pozivača u Allahovu vjeru u svojoj zemlji.
 
Slavljen neka je Allah! Vidite kako se ponijela ova ustrajna žena brinući se za širenje islama i kako je na lijep način postupila sa sluškinjom.
 
Ova sluškinja se prihvatila redovnog izučavanja i učenja, tako da je to naučila u dvije godine, a potom se vratila u svoju zemlju kao daija (pozivač u Allahovu vjeru). Allah je najveći! Koliki je bio uticaj te sluškinje u njenoj zemlji, a sve to će biti upisano na stranicama dobre žene koja ju je postakla na to u brizi za stanjem muslimana!
 
Također, primjer jednog brata iz Indije, kojeg lično poznajem i koji radi u kompaniji “Bensheri”. Bio je običan čovjek, nije znao ništa o vjeri. A kad je došao ovamo, upoznao se sa nekom braćom i počeo se dosljedno pridržavati Allahove vjere, tražeći znanje, promijenivši se definitivno.
 
Rekao je: “Neću ostati ovdje. Moram se vratit u svoju zemlju da pozivam ljude da se prihvate vjere, da je se pridržavaju kao što sam i sâm došao do spoznaje: počevši se pridržavati vjere, ponovo sam se rodio.”
 
Vratio se u svoju zemlju i počeo raditi na širenju vjere, tako da mu je Allah olakšao da otvori medresu i izgradi dosta džamija, postao je poznat daija, pozivač u Allahovu vjeru.
 
Slavljen neka je Allah! Kako se samo promijenilo njegovo stanje nakon što se počeo u potpunosti pridržavati vjere.
_____________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …