Home / Islam (page 3)

Islam

Hidzab – odeća ponosa

Zaista je hidžab jedan od najuzvišenijih propisa kojeg je Uzvišeni Allah (Bog) naredio ženi. Hidžab je Uzvišeni Allah (Bog) učinio obeležjem ženine časti, znakom njene čednosti i pokazateljem njene kreposti i čestitosti. Zbog svega navedenog veoma je važno da žene saznaju sve o onome što je od propisa i lepog …

Read More »

Muslimanski vojskovođa zbog kojeg je 15 afričkih država primilo islam

Ebu Bekr ibn Omer Lamtuni potječe iz berberskog plemena Lamtuni. Nakon pogibije šejha Abdullaha ibn Jasina, utemeljitelja pokreta Murabituna (Almoravidi), šejh Ebu Bekr ibn Omer Lamtuni preuzeo je vođstvo Murabituna 451. h.g. (1059.) On je bio politički vođa i islamski učenjak. U roku od dvije godine od njegovog preuzimanja vođstva …

Read More »

Tajanstvene ličnosti iz Kur’ana: Zul-Kifl

Kur’an o Zul-Kiflu Kur’an ne govori mnogo o Zul-Kiflu. On se spominje u suri El-Enbija, nakon kazivanja o Ejjubu. Uzvišeni Allah kaže: I Ismailu, i Idrisu, i Zul-Kiflu, svi su oni bili strpljivi. I uveli smo ih u Našu milost, zaista su oni od dobrih. (El-Enbija’, 85-86). Pored toga, Uzvišeni Allah još …

Read More »

Dvanaest izvora koji su provreli Musau, a.s., i njegovom narodu

U dva kur’anska ajeta, jedan iz sure El-Bekare i drugi iz sure El-A’raf, spominje se priča o dvanaest izvora koji su provreli nakon što je Musa, a.s., uputio dovu Allahu da njega i njegov narod opskrbi vodom.  Arheolog dr. Abdur-Rahim Rejhan – generalni direktor za arheološka istraživanja i naučno izdavaštvo …

Read More »

Iskrenost je duša dobrih djela

Mnogobrojni ajeti i hadisi govore o vrijednosti islamskog ahlaka i njegove neodvojivosti od istinskog vjerovanja. Štaviše, Allahov Poslanik, s.a.v.s., objasnio nam je da je ahlak (moral i moralno usavršavanje ličnosti) plod jakog imana, a da nedostatak islamskog ahlaka znači slabost imana i vjerovanja. U ovom tekstu osvrnut ćemo se na …

Read More »

Tajanstvene ličnosti iz Kur’ana: Ademovi sinovi

Kur’an je govor Uzvišenog Allaha i u svakoj njegovoj riječi je uputa i pojašnjenje, neko značajno fikhsko pravilo ili velika naučna istina, ili jednostavno neka univerzalna vrijednost. Ovo pravilo važi za svaki harf, svaku kur’ansku riječ, navod i rečenicu, a Uzvišeni Allah nas Svojim Riječima plemenitim usmjerava ka svemu što …

Read More »

Tajanstvene ličnosti iz Kur’ana: Ribari koji su pretvoreni u majmune

Dok okus bajramskih baklava i jemeka još uvijek nije potpuno nestao sa naših jezika, prisjetimo se jednog od najinteresantnijih kur’anskih kazivanja koje u sebi nosi poruku o prirodi ljudskog vjerovanja i poslušnosti Uzvišenom Allahu. Naime, sjećanja na Bajram su još uvijek jako svježa, fascinantni prizor bajram- namaza u pretijesnoj džamiji …

Read More »