Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi)

Fikh (Islamski propisi)

Stav islama prema abortusu

Krajem osamnaestog stoljeća, kao plod propagande čiji je cilj bio da se ograniči broj stanovnika na Zemlji i smanji njegov nagli porast, dolazi do izražaja pitanje abortusa. Prvi propagator ove ideje bio je Melsus, kršćanski sveštenik iz Britanije. Zasnovao je svoju ideju na tvrdnji da mnoštvo stanovnika na Zemlji predstavlja …

Read More »

Putovanje žene bez mahrema

Pitanje: Ja sam učenica na univerzitetu u Damasku i živim izvan grada. Ponekada sam prisiljena da sama putujem više od stotinu kilometara, dakle bez mahrema, koristeći sredstva javnom prijevoza. Na taj način putujem do univerziteta. Kakav je šerijatski propis glede ovog mog postupka? Odgovor: Kažem tražeći pomoć od Allaha subhanehu …

Read More »

Ramazan: Trideset savremenih pitanja vezanih za post

Kada čovjek iftari, a zatim otputuje avionom, te u zraku vidi sunce koje još gore nije zašlo Ko se po završetku dana iftari u jednom području, a zatim otputuje avionom ili se iftari u avionu prije nego što poleti, a zatim, nakon što poleti, vidi Sunce, post mu je ispravan …

Read More »

Mjesto mladinog staratelja u bračnom ugovoru

Da li je ispravan brak bez staratelja? Kakav je propis brakova koji su sklopljeni bez staratelja? Koje uvjete staratelj mora ispunjavati? Ko je najpreči za starateljstvo? Koje su dužnosti i obaveze staratelja? Kada se gubi pravo na starateljstvo? Ko će ga zamijeniti? Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Ko se uputi putem traženja …

Read More »

Da li je dozvoljen brak među bližom rodbinom?

Uzvišeni Allah kaže: “Zabranjuju vam se: matere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših i bratične vaše, i sestrične vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod …

Read More »

Pornografija – droga savremenog doba koja uništava život

TELEVIZIJA, filmovi, muzički spotovi i Internet učinili su lako dostupnim sve vrste materijala seksualnog sadržaja. Ljudi su svakodnevno bombardovani nemoralnim sadržajem. Na internetu se nalaze nepregledne količine pornografskog materijala koji je praktično svima dotupan i besplatan i koji se stalno uvećava. Uzvišeni Allah kaže: „I što dalje od bluda, jer …

Read More »

Masturbacija (samozadovoljavanje) i njene štetne posljedice

S obzirom na to da je masturbacija pojava kojoj iz različitih razloga prije braka pribjegavaju mnogi mladići i djevojke, smatram da je veoma bitno objasniti šta se pod masturbacijom podrazumijeva i kakav je njen propis u Islamu. Masturbacija je pojam koji označava spolno samozadovoljavanje tj. diranje i nadraživanje spolnih organa …

Read More »

Želim da se oženim, ali za brak je potrebno mnogo novca!?

Sistem braka u vjeri samo je jedna od mnoštva grana pravnog sistema islama. Svi se oni uređuju pod jednim osnovnim temeljem, na kojem se zasniva čitava građevina islama, a to je ispravno islamsko vjerovanje. Sistem koji se ne temelji na čvrstim i ispravnim postavkama nema vrijednosti niti će opstojati. Zato …

Read More »

Zašto brak?

Uzvišeni Allah kaže: „I jedan od dokaza Njegovih jeste to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.“ (Er-Rum, 21.) Uzvišeni Allah usadio je u našu prirodu skup nagona …

Read More »

Neophodnost primjene islamskog porodičnog prava u našim životima

Islam je prirodna vjera koja obuhvata sve segmente ljudskog života. Uzvišeni Allah htio je da islam bude sistem za cjelokupan čovjekov život u svim njegovim aspektima. Nije ga učinio samo čistim emocionalnim vjerovanjem otrgnutim od realnog domena ljudskog egzistiranja, već je učinio da duboko zadire i u sve sfere društvenog, …

Read More »