Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi)

Fikh (Islamski propisi)

Zabranjena hrana

Opće je poznato da je muslimanima zabranjeno svinjsko meso, lešina, krv i sve što je zaklano u nečije drugo ime mimo Uzvišenog Allaha Koji u Kur’anu kaže: Reci: „Ja ne nalazim u ovome što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti ma šta drugo osim krepotinu (mrljine), ili krvi …

Read More »

Koristi hadždža

Svaki ibadet koji čovjek čini ispravno i iskreno u ime Uzvišenog Allaha donosi mu neprocjenjive koristi na ovom i na budućem svijetu. Što je ibadet veći i što je ugrađen u same temelje Islama, time su koristi od njega mnogobrojnije i veće. Tako je i sa hadžom koji je peti …

Read More »

Lizing poslovanje (Savremena pitanja iz poglavlja o trgovini)

Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu.Ugovor na principu lizinga prvi put se pojavljuje, po nekim tvrdnjama, još u vremenu prije nove ere kada su stari Babilonci koristili takav ugovor …

Read More »

Obaveznost i značaj molitve (namaza) u Islamu

Važnost namaza u Islamu je tolika da se ne može opisati. To je prvi uslov Islama kojeg je Poslanik, alejhi selam, spomenuo nakon šehadeta (svedočenja), sa kojim se postaje musliman. Namaz je bio obavezan svim poslanicima i ljudima. Uzvišeni Allah je objavljivao njegovu obavezu u veličanstvenim situacijama. Na primer, kada …

Read More »

Hidzab – odeća ponosa

Zaista je hidžab jedan od najuzvišenijih propisa kojeg je Uzvišeni Allah (Bog) naredio ženi. Hidžab je Uzvišeni Allah (Bog) učinio obeležjem ženine časti, znakom njene čednosti i pokazateljem njene kreposti i čestitosti. Zbog svega navedenog veoma je važno da žene saznaju sve o onome što je od propisa i lepog …

Read More »

Kako hrišćaninu objasniti Šerijat / islamski verozakon

Da bi objasnio Šerijat tvom komšiji ili prijatelju hrišćaninu, postavi mu sledeći niz pitanja: Upitaj ga: Veruješ li u Boga? Ako je odgovor potvrdan, upitaj ga da li veruje u to da Bog voli čovečanstvo? Ako potvrdi, upitaj ga da li veruje da Bog želi čovečanstvu ono što je najbolje …

Read More »

Brak iz interesa

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu. Brak iz interesa nema za cilj stvarno formiranje porodice i klasične bračne veze, nego se zasniva isključivo radi ostvarenja određene koristi. …

Read More »

Pravo žene kod muža

Allah određuje i mužu i supruzi prava i obaveze i podstiče ih na sve ono što će unaprijediti bračnu zajednicu i očuvati je. Odgovornost imaju i jedno i drugo i oboje su obavezni da ne traže i ne očekuju od druge strane ono što ona ne može ispuniti, kao što …

Read More »

Koliko je muževo pravo kod žene?

Mnoge muslimanke nerijetko smetnu s uma je jedno od najvećih dobrih djela za njih – dobročinstvo prema mužu, kao što je i čovjeku i ženi jedno od najvećih dobrih djela – dobročinstvo prema roditeljima. Također i obratno, jedan od najvećih grijeha za ženu jeste nepokornost mužu, kao što je jedan …

Read More »

Prva bračna noć…

Prije svega potrebno je imati jasnu predstavu o spolnom odnosu. Uzvišeni Allah u svakog je čovjeka usadio nagon za seksom kao što je usadio i nagon za hranom i pićem. Upražnjavanje seksa prirodan je čin, dar Allahov. Gospodar svjetova učinio ga je slatkim i privlačnim zbog čega čovjek u njemu …

Read More »