Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) (page 2)

Fikh (Islamski propisi)

Olakšani brak ili “brak prijatelja”

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu. Svevišnji Gospodar poručio je Svojim robovima: “I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!” (El-Isra, 32) Ipak, ljudska zajednica …

Read More »

Propisi ezana i ikameta

U jezičkom smislu, ezan znači obavijest, proglas o nečemu. Uzvišeni Allah kaže: “…i obavijest od Allaha i Njegovog Poslanika.” (Et-Tevba, 3) Šerijatsko, terminološko značenje ezana jeste obavještavanje o nastupanju namaskog vremena posebnim i šerijatom tačno određenim riječima. Naziva se ezanom jer mujezin njime obavještava ljude o nastupanju namaskog vremena. Također, naziva se i …

Read More »

Brak iz interesa

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu.Brak iz interesa nema za cilj stvarno formiranje porodice i klasične bračne veze, nego se zasniva isključivo radi ostvarenja određene koristi. Najviše …

Read More »

Propis slušanja i učenja rukje sa CD-a

Fetva šejha Muhammeda b. Saliha el-UsejminaŠejhu Muhammedu b. Salihu el-Usejminu, rahimehullahu teala, postavljeno je sljedeće pitanje: “U Vjerovjesnikovom, sallallahu alejhi ve sellem, hadisu kaže se da šejtan neće ući u kuću čovjeka koji u njoj bude učio suru El-Bekara. Da li se spomenuta zaštita postiže ukoliko se snimljeno učenje sure …

Read More »

Savremena medicina u svjetlu islamskog prava

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu. Medicini i liječenju uvijek se posvećivala velika pažnja, jer gubitkom zdravlja sve druge dunjalučke blagodati gube smisao ili postaju potpuno bezvrijedne. Savremena medicina, …

Read More »

Odabir spola djeteta kroz prizmu šerijata (drugi dio)

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu. U prošlom broju govorili smo o odabiru spola djeteta sa aspekta islamske doktrine – akide, i ukazali smo da stadiji razvoja …

Read More »

Odabir spola djeteta kroz prizmu šerijata

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu.Formiranje spola embriona, poput svega ostalog u prirodi koja nas okružuje, odvija se po ustaljenom zakonu koji je uspostavio Uzvišeni Allah. Savremeni čovjek …

Read More »

Karakteristike i posebnosti islamskog prava

Uzvišen Allah propisao je islamsko pravo Islam i njegov vjerozakon, šerijat, dolaze od Svevišnjeg i Mudrog, osnova im je od Njega, subhanehu ve teala. Zašto? Zbog toga što On jedini zna šta ljudima treba, po čemu se trebaju vladati da bi živjeli sretno i na dunjaluku i na ahiretu. Zbog …

Read More »