Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) (page 3)

Fikh (Islamski propisi)

Zekat na med

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Poslanika milosti Muhammeda, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve njegove sljedbenike. Med je čovjeku hrana, poslastica i lijek. U suri koja nosi naziv Pčela, Svevišnji Allah u kontekstu govora o blagodatima kojima je obdario čovjeka spominje i med: “Gospodar …

Read More »

Osobe koje ne poste u ramazanu

Oni kojima je dozvoljeno i da jedu i da poste ● Bolesnik – Onome koji nije mnogo bolestan i na kojeg post ne djeluje štetno, odnosno koji ima slabu prehladu ili kijavicu i sl., nije dozvoljeno da ne posti. – Onome kome se bolest pojačava i čije se ozdravljenje ne …

Read More »

Propisi i adabi posta u ramazanu

Post je jedan od pet temeljnih stubova vjere islama. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: “Islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu mjeseca ramazana.” (Buhari, br. 8, i Muslim, br. …

Read More »

Zašto musliman mora davati zekat?

Islamski su učenjaci jednoglasni u pogledu toga da islamski propisi donose korist šerijatskim obveznicima i da su plodovi praktične primjene islama vidljivi još na ovom svijetu. Iako određeni ibadeti zahtijevaju ulaganje velikog truda ili dio imetka, onaj ko ih izvršava postiže korist i uživa u blagodatima činjenja tog ibadeta. Ova …

Read More »

Bedel – zastupnik u obavljanju hadža

Bedel – zastupnik u obavljanju hadžaŠerijatski obaveznik koji nije u stanju obaviti hadž zbog validne zapreke, može opunomoćiti drugog muslimana da obavi hadž za njega. (Vidjeti: El-Mugni) Abdullah b. Abbas prenosi da je neka žena kazala Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, dužnost hadža koju je Allah stavio u obavezu …

Read More »

Etika rasprave na društvenim mrežama

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu.Neslaganje i razilaženje u mišljenju sasvim je prirodno. Različiti, suprotni stavovi i nesuglasice mogu se prevazilaziti na razne načine, a najefikasniji metod …

Read More »

Ovisnost o internetu

Svima nam je dobro poznato koliko se vremena izgubi na internetu. Nemali broj korisnika interneta suočava se problemom pretjerane upotrebe interneta, što ponekad dovede i do ovisnosti. Ovisnost o internetu označava fenomen pretjeranog ili ekstremnog korištenja interneta u tolikoj mjeri da predstavlja opasnost po zdravlje i remeti normalan životni tok. …

Read More »

Propisi o hajzu, istihazi i nifasu

Značenje termina hajz U arapskom jeziku termin hajd znači tečenje i curenje nečega, iz čega se da zaključiti da se kap ili dvije ne smatraju hajzom. Prema šerijatskoj terminologiji, hajd je “krv koja se pojavljuje kod žena kao prirodna pojava, bez posebnog razloga, u poznatim vremenima”, tj. hajz je krv …

Read More »

Savremena sredstva komunikacije – blagodat i iskušenje

Korisnici interneta dobro znaju da, ma koliko vodili računa, svakog časa im pogled može pasti na nedoličan prizor, slike i scene kakve nije dozvoljeno gledati. Nekada je društvo bilo pošteđeno takvih prizora, da bi potom mediji, u početku pomalo a kasnije sve više i više, ubacivali svoje otrove u ljudske …

Read More »