Home / Tag Archives: slajd (page 59)

Tag Archives: slajd

Da li sadaka čuva čovjeka od nedaće, ima li to osnove u vjerskim izvorima?

Pitanje: U narodu postoji izreka da sadaka čuva čovjeka od nedaće, ima li to osnove u vjerskim izvorima? Odgovor: Postoji nekoliko predaja koje potvrđuju da sadaka i dobra djela štite od nedaća. Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu milostinja gasi srdžbu Gospodara …

Read More »

Mehdi – Vođa muslimana koji se očekuje

             Na kraju vrijemena će se pojaviti čovjek poreklom iz porodice Poslanikoveﷺ sa kojim će Allah, slavljen neka je On, potpomoći svoju vjeru.Vladaće sedam godina. Ispuniće zemlju pravdom nakon što je bila ispunjena zlobom i tiranijom. Narod će živjeti u blagostanju u kakvom nikad ranije nije živeo. Plodovi zemlje će …

Read More »

Redosljed događanja velikih predznaka Sudnjeg dana

            Nisam našao jasan tekst koji bi precizirao redosljed događanja velikih predznaka Sudnjeg dana. Oni se spominju u hadisima zajedno bez redosljeda. Njihovo spominjanje po redu ne obavjezuje i njihovo događanje po spomenutom redosljedu.             Vezani su veznikom vav (و) a on u arapskom jeziku ne obavjezuje redosljed.Tekstovi u redosljedu …

Read More »

Ovo je Muhammed ﷺ Allahov poslanik

Uzvišeni Allah poslao nam je za poslanika najbolje stvorenje, najboljeg roba, onoga kojeg su i nevjernici nazivali Istinoljubivim i Povjerljivim, koji je poznat po svome uzoritom moralu, predvodnika vjerovjesnika i poslanika, poslao je Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Naš Gospodar poslao ga je kao milost svim svjetovima, kao upućivača bogobojaznim …

Read More »

Pojava razvrata, prekidanja rodbinskih veza i loši međukomšijski odnosi (Predznak Sudnjeg dana)

            Učenjaci Ahmed i Hakim prenose od Abdullaha b. Amra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi nemoral, besramnost, kidanje rodbinskih odnosa i loši međukomšijski odnosi.”[1]             Taberani u svom djelu “El-Evsat” prenosi od Enesa, radijallahu anhu, da je rekao: …

Read More »

Putovanje žene bez mahrema

Pitanje: Ja sam učenica na univerzitetu u Damasku i živim izvan grada. Ponekada sam prisiljena da sama putujem više od stotinu kilometara, dakle bez mahrema, koristeći sredstva javnom prijevoza. Na taj način putujem do univerziteta. Kakav je šerijatski propis glede ovog mog postupka? Odgovor: Kažem tražeći pomoć od Allaha subhanehu …

Read More »

Opis stanovnika Džehennema (Pakla)

 Od Nu’mana b. Bešira, r.a, se prenosi da je Vjerovjesnik ﷺ rekao: „Od svih stanovnika Džehennema najblaža kazna će biti čovjeku ispod čijih peta će gorjeti dvije glavnje žeravice od kojih će mu ključati mozak kao što na suhom granju ključa kotao.“ (Hadis bilježi Buharija, Muslim) Šta mislite šta će …

Read More »

Nagrada i uživanje žena u Džennetu

Pitanje: Ako je Allah počastio muškarce u džennetu sa hurijama krupinih očiju kao nagradu, šta ćemo onda žena dobiti kao nagradu ako uđe u džennet u sljedećim slučajevima: 1. Ako je udana na ovom svijetu pa uđu ona i njen muž u džennet. 2. Ako je udana na ovom svijetu …

Read More »

Slijeđenje običaja prijethodnih naroda

            Od velikih nereda za ovaj narod je svakako i dosljedno slijeđenje običaja jevreja i kršćana.             Neki od muslimana su slijedili nevjernike i poistovećivali se sa njima. Uzimali su njihova pravila ponašanja i bili su fascinirani njima, što je samo potvrda istinskih riječi Poslanika ﷺ u hadisu kojeg prenosi …

Read More »

Lažni mesija Dedždžal

Značenje riječi El Mesaja             Ebu Abdullah el Kurtubi spominje dvadeset i tri izvedenice ovog korena riječi a autor El Kamusa pedest značenja.[1]             Ovaj izraz se upotrebljava za iskrenog, kao i za lažljivog, prevaranta. Tako Mesih Isaa sin Merjemin je iskreni, dok je Mesih …

Read More »