Home / Tag Archives: slajd (page 59)

Tag Archives: slajd

Prebrzi prolazak vremena – Predznak Sudnjeg dana

           Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik ﷺ: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok … ne dođe do blizine vremena (da vreme veoma brzo prolazi).”[1]             Isto tako, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, …

Read More »

Ramazan: Trideset savremenih pitanja vezanih za post

Kada čovjek iftari, a zatim otputuje avionom, te u zraku vidi sunce koje još gore nije zašlo Ko se po završetku dana iftari u jednom području, a zatim otputuje avionom ili se iftari u avionu prije nego što poleti, a zatim, nakon što poleti, vidi Sunce, post mu je ispravan …

Read More »

Mnoštvo ubistava – predznak Sudnjeg dana

            Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: ”Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne uveća Heredž.” Prisutni su upitali: Šta je to Heredž o Allahov Poslaniče? Poslanik ﷺ je odgovorio: “Ubistva, ubistva.”[1]             U Buharijevoj predaji, od Abdullaha b. Mes’uda se navodi …

Read More »

Nazivi Sudnjeg dana u Kur’anu

Od manifestacija zabrinutosti za Sudnji dan – pored spominjanja njegovih predznaka – jeste što se on mnogo spominje u Kur’anu, i to sa raznim imenima, svako od njih ima svoje posebno značenje; od tih imena nabrojaćemo sljedeća: 1-Čas oživljenja: Rekao je Uzvišeni Allah:             “Doći …

Read More »

Dolazak islama na područje Bosne i Hercegovine

Bez sumnje možemo reći da su glavni uzrok islama u Bosni bile Osmanlije. Arapi, koji su dolazili i do naših obala u Jadranskom moru, Ismailije u Mađarskoj i muslimani u Makedoniji, nisu mogli, kako izgleda, da ostave u Bosni i Hercegovini nikakvog traga. Nesumljivo možemo da kažemo da su stimulans …

Read More »

Kur’anska metodologija pozivanja u činjenju ibadeta jedino Allahu Uzvišenom

Zato što su ljudi u osnovi potvrđivali tevhidur-rububijje, koje proizilazi iz fitre na kojoj su stvoreni i iz njihovog pogleda na svijet, a samo potvrđivanje rububijjeta nije bilo dovoljno za vjerovanje u Allaha niti za izbavljenje od kazne, poziv poslanika je bio skoncentrisan na tevhidul-uluhijje, naročito poziv posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda, …

Read More »

Vrste ibadeta u Islamu

Ibadeta ima puno vrsta: namaz, zekat, post, hadž, istinit govor, ispunjavanje emaneta, dobročinstvo prema roditeljima, spajanje rodbinskih veza, ispunjavanje obećanja, naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, borba protiv nevjernika i munafika, lijepo ophođenje prema životinjama, siročadima, siromašnima, putnicima, onima koji su u našem posjedu, bilo da se radi o …

Read More »

Prvi temelj u Islamu – vjerovanje u Uzvišenog Allaha

U to spada vjerovanje u Allaha, koje je osnova i temelj, a to je čvrsto uvjerenje da je Allah Gospodar svega što postoji, da je jedini istinski Vladar, da je jedini Stvoritelj Koji uređuje i upravlja cijelim svemirom, da jedino On zaslužuje da mu se ibadet čini, bez pripisivanja sudruga …

Read More »

Svaki musliman je obavezan podučiti se islamskom vjerovanju

 Znajte, Allah uputio mene i vas, da je svaki musliman obavezan podučiti se islamskom vjerovanju da bi znao šta ono znači i čime ga obavezuje, a zatim da bi znao šta je suprotno njemu, ono što ga poništava ili umanjuje od velikog i malog širka. Uzvišeni kaže: Znaj da nema …

Read More »