Samoobračun

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (15)
 
Petnaesta vrijednost: Samoobračun
 
Fadilet ustrajnosti je i to da ustrajni rob stalno sa sobom sviđa obračun nakon kojeg svoje srce priprema za susret sa Allahom, a vidjet ćeš mnogo ljudi koji misle kao da nikad neće umrijeti i kao da nikad neće biti pitani za svoja djela. Takvi niti se pripremaju, niti kontroliraju svoje postupke i djela.
 
Nije takav koji je ustrajan u Allahovoj vjeri. On je spoznao da će jednog dana polagati račun i da će njegova djela biti vagana. Spoznao je i uzvjerovao u postojanje Sirat-ćuprije, Džennet, Džehennem. On stalno razmišlja o tome, kontrolira svoja djela i priprema se za lijep susret sa svojim Gospodarom. Stalno razmišlja o smrti i podsjeća se da je ona blizu. Kad omrkne ne očekuje da će se probuditi, a kad osvane ne misli da će dočekati noć. Tako da se to pozitivno odražava na njegov život, djela i ophođenje prema drugima i na takav način biva sačuvan i udaljen od grijeha.
 
Uzvišeni Allah nam naređuje da stalno budemo u pripravnosti, da analiziramo svoja djela i da dobro sagledamo šta smo za sutra pripremili.
 
Uzvišeni kaže: “O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio…” (El-Hašr, 18.)
 
Uzvišeni ovim ajetom naređuje robu da pogleda šta je za sutra pripremio, a to podrazumijeva samoobračun, da se sâm u tome obračuna i da dobro pogleda je li dobro ono što je pripremio za susret s Uzvišenim Allahom ili nije.
 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Budi na dunjaluku kao da si stranac ili prolaznik.” (Buhari)
 
A Abdullah ibn Omer, r.a., govorio je: “Kad zanoćiš, nemoj očekivati jutra, a kad osvaneš, nemoj očekivati noći, iskoristi zdravlje prije bolesti i iskoristi život prije smrti.” (Buhari)
 
Abdullah ibn Mes‘ud, r.a., rekao je: “Vjernik gleda u svoje grijehe kao da su poput velikog brda i strahuje da se ne sruče na njega.”
 
Ustrajan rob stalno sviđa obračun sa sobom i priprema se za susret sa Allahom i ne zaboravlja Dan proživljenja i strahote koje će se, bez sumnje, dogoditi. Utječemo se Allahu od nemara.
______________________________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …