Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Prevencija od psihičkih bolesti i konfuzija

Prevencija od psihičkih bolesti i konfuzija

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (27)
 
Dvadeset sedma vrijednost: Prevencija od psihičkih bolesti i konfuzija
 
Blagodat koja proizlazi iz ustrajnosti u Allahovoj vjeri je i prevencija od psihičkih bolesti, briga i nedaća kao što su konfuzija, osjećaj nesigurnosti, briga i zabrinutost.
 
Oni koji žive istikamet naučili su mnoge šerijatske propise i druge stvari o kojima ih je obavijestio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao što su predznaci Sudnjeg dana, o događajima koji će se zbiti, o sukobu istine i zablude, o sukobu islama i nevjerstva.
 
Ko je nepokolebljiv u prakticiranju islama jača svoj monoteizam i kali svoj iman. Potpuno je svjestan da je sa Božijim određenjem sve sa čime se susreće na ovome svijetu, od straha, bolesti, nedaća i svega što ljude pogađa, kao i izobilje ili oskudica, dok stanje neustrajnog u prakticiranju islama odslikava konfuziju, zabrinutost, žalost, dvoumljenje i on ne razumije večinu događaja i stvari oko sebe danas, niti ono o čemu nas je obavijestio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, niti, pak, vjeruje u odredbu Alaha, dželle šanuhu, te da je sve što se zbiva na ovoj planeti shodno Allahovom kaderu (odredbi).
 
Njime su ovladale brige i nedaće, strahovanja i nedoumice, pod stalnim je rizikom duševnih bolesti, zapostavljajući to da Allah, dž.š., sve određuje i da budućnost pripada ovoj vjeri i bogobojaznim.
 
Uzvišeni kaže: “On je poslao svoga Poslanika sa uputom i vjerom da bi je uzdigao nad ostalim vjerama, makar to bilo mrsko mnogobošcima.” (Es-Saff, 9.)
 
Uzvišeni kaže: “Ne zadesi zemlju nijedna nedaća a ni vas, a da to nije već ranije u Knjizi određeno. Uistinu je to Allahu lahko.” (El-Hadid, 28.)
 
Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Allah je odredio sudbinu svojih stvorenja pedeset hiljada godina prije stvaranja nebesa i Zemlje, dok Mu je prijesto bio nad vodom.” (Muslim i drugi.)
_______________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …