Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Požurite oprostu vašeg Gospodara

Požurite oprostu vašeg Gospodara

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (21)
 
Dvadeset prva vrijednost: Velika dosljednost
 
Blagodat ustrajavanja na istini također je velika dosljednost i privrženost u ibadetima.
 
Imajući u vidu koliko su bili dosljedni učenjaci i Allahovi odabrani i dobri robovi približavajući se svojim ibadetima Uzvišenom Allahu, oni ulažu velike napore spominjući i veličajući Ga, posteći, učeći Kur’an i dove, udjeljujući sadaku,  pozivajući na dobro, a odvraćajući od zla te čineći druge vidove ibadeta, u žurbi da dosegnu najpotpuniji stepen, dok se neustrajni na istini ne takmiči, niti žuri sa ibadetima, umišljajući sebi da je dostigao veliki nivo Allahove blizine, mada nije ni blizu toga. Allah neka je na pomoći!
 
Uzvišeni kaže: “Požurite ka oprostu vašeg Gospodara i Džennetu, čija je veličina koliko nebesa i Zemlja.” (Ali Imran, 133.)
 
Uzvišeni kaže: “I neka se u tome natječu (u dobru) koji se natječu.” (El-Mutaffifin, 26.)
 
Uzvišeni kaže: “Natječite se da postignete oprost svog Gospodara.” (El-Hadid, 21.)
 
Ovdje ću pomenuti priču jedne dobre vjernice koja me nazvala telefonom rekavši da je već bila uobičajila da u određenom vremenu noću obavlja namaz i spominje Allaha. Pitala je o dopuštenosti da u tom periodu spominje Allaha dok ima mjesečnicu. Rekao sam da nema prepreke. Slavljen neka je Allah, koliko je ova žena brižna i prisno vezana za činjenje ibadeta i dobrih djelâ.
_________________________________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …