Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Poslanik Muhammed, mir nad njim, o obaveznosti poštovanja ljudskog bića

Poslanik Muhammed, mir nad njim, o obaveznosti poštovanja ljudskog bića

Uzvišeni Allah (Bog) je počastio čoveka i učinio ga najboljim stvorenjem. Kaže Uzvišeni Allah (Bog): Mi smo odlikovali sinove Adamove. (Kur’an, poglavlje El-Isra, 70.)

Pogledajte samo reakciju Poslanika Muhammeda, mir nad njim, pored kojeg je prolazila dženaza (sahrana), a on je ustao. njegovi sledbenici su kazali da je u pitanju  jevrej, pa je on  odgovorio: „Zar i on nije čovek?“[1]

Ovo samo govori koliko je Poslanik, mir nad njim, poštovao čoveka bez obzira koje vere bio, kome pripadao i kako postupao na ovome svetu.

Poslanik, mir nad njim, je zabranio kažnjavanje ljudi rekavši: „ Allah (Bog) će na Sudnjem danu kazniti one koji budu kažnjavali ljude.“[2]

A to je zbog toga što će svako biti nagrađen ili kažnjen na osnovu svojih postupaka.

Rekao je: „Dve vrste ljudi su tako duboko u Paklu da ih nisam mogao videti: ljudi koji imaju bičeve poput kravljih repova i njima udaraju narod, i žene odevene – a otkrivene, zavodnički hodaju. Njihove glave su poput kamilinih grba. Neće ući u Raj, niti će osetiti njegov miris.“[3]

Od dokaza da je Poslanik, mir nad njim, cenio čoveka jeste i to da je zabranio vređanje umrlih.“[4]

On je takođe zabranio zloupotrebu leša i izigravanje sa njime rekavši: „Slomiti prst mrtvacu je kao slomiti ga živom čoveku.“[5]

Dakle, oba postupka su greh.


 

“Muhammed, Allahov Poslanik”, dr. Osman El Mezjed.

islamhouse.com/sr

[1] Hadis, beleži Buhari, br. 1229., i Muslim, br. 91596.

[2] Hadis, beleži Muslim, br. 4733., i Ebu Davud, br. 2648.

[3] Hadis, beleži Muslim, br. 5098.

[4] Hadis, beleži Ahmed, br. 17498.

[5] Hadis, beleži Ebu Davud, br. 2792., i Ahmed 923172.

About Islam

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …