Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Nijemi poziv i divan uzor

Nijemi poziv i divan uzor

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (23)

Dvadeset treća vrijednost: Nijemi poziv i divan uzor
 
Blagodat istikameta je i da ona u sebi sadrži nijemi poziv i najbolji uzor i primjer u društvu.
 
Ko je ustrajan u Allahovoj vjeri, poziva svojim ponašanjem i svojom prefinjenom prirodom, svojim životom i bez potrebe da govori.
 
Koliko ga je ljudi vidjelo, pa je svojim izgledom uticao na njih ili su čuli o njemu kako na najljepši način postupa sa svojom porodicom, ili su čuli o njegovom uzoritom ponašanju u svome životu.
 
Na taj način njegov cjelokupni život predstavlja nijemi poziv i uzor koji utiče na ljude, pa čak i ako ne govori. To je blagodat ustrajavanja na istini, hvala Allahu na tome.
 
Koliko je ljudi prigrlilo islam radi saradnje ili stava i koliko ih se radi istog pokajalo i počelo prakticirati vjeru.
 
Islamska povijest svjedoči da su zemlje i civilizacije prihvatale islam pomoću trgovinskih odnosa s islamskim trgovcima.
 
Oni koji su ustrajni na Istini izloženi su stalnom crnjenju u društvu i izazivaju gnjev licemjera, griješnika i razvratnika zato što svojim životima pozivaju na pridržavanje vjere i iz straha od njihove brojnosti. Taj uticaj, koji je plod ustrajavanja Allahovim dopuštenjem, Allah će nagraditi.
_____________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …