Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Na srca drugih ljudi pazi

Na srca drugih ljudi pazi

 

„Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi.” (El-Isra, 53. ajet)

Samo jedna gruba riječ može na srcu stvoriti posjekotinu koja krvari, boli i teško zarasta. Ophođenje drugih prema nama zavisi prvenstveno od nas samih.

A vjernicima je naređeno da sa ljudima postupaju milostivo, rekao je Poslanik sallallahu alejhi we selem:

„Ni u čemu se nije našla blagost a da to nije ukrasila i ni u čemu se nije našla grubost a da to nije unakazila.“

„Kome je uskraćena blagost, uskraćeno mu je svako dobro.”

(hadise bilježi Muslim )

Velike li su ovo riječi. Grubost unakazi međuljudske odnose gore nego ijedna druga osobina koja se nađe pri čovjeku.

Oni koji su grubi, agresivni, makar bili i najučeniji, najčestitiji, biće izbjegavani.

Lijepa riječ biva prihvaćena, uvažena i lakše do srca dopire. Ona je znak poštovanja i uvažavanja, o njoj se i kasnije razmišlja; dok gruba riječ već pri samom izgovoru nailazi na odbijanje od strane slušaoca, potom se ljudi okreću od onih koji su bili grubi, izbjegavaju i susret sa njima, a kamoli prisnost.

Nemoj biti grub prema ljudima pa da ostaneš sam. Ljudi se plaše i čuvaju od grubosti i povređivanja njihovog srca.

Allah je Sebi nepravdu zabranio pa je isto tako i među ljudima zabranjena.

Pazi, da kome svojom riječju, postupkom, pa makar i pogledom, nepravdu ne naneseš, jer ona je tama za srce i tmina na Sudnjem danu.

Ti možeš činiti nepravdu, ali Allah će ti sigurno suditi pravedno, baš na osnovu onoga što si činio.

„Znate li koji je čovjek bankrotirao?” Ashabi odgovoriše: „Među nama je bankrotirao onaj koji nema ni dinara niti bilo šta drugo.”

Na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Istinski je bankrotirao u mom ummetu onaj (čovjek) koji će na Sudnji dan doći sa namazom, postom, zekatom, ali je nekoga klevetao, nekoga je potvorio, (bespravno) je jeo imetak ovog, prolio krv onog, udario ovog, pa će se jednome dati od njegovih (dobrih) djela i drugome ce se dati od njegovih (dobrih) dijela, a ako mu nestane dobrih djela prije nego vrati pravo drugih kojima je skrivio, bit će natovaren grijesima onih prema kojima se ogriješio, a zatim će biti bačen u Vatru.” (hadis bilježi Muslim)

Ako očekuješ Allahovu milost, nauči da budeš milostiv.

Allah je među ljude spustio milost da bismo se voljeli i međusobno pomagali.

Budi ponizan. Zaista je poniznost ta koja uzdiže čovjeka visoko. Ne budi ohol. Zaista je oholost ta koja unizuje čovjeka do samoga dna.

Džerir ibn Abdullah el-Bedželi, r. a., kaže da je Vjerovjesnik, alejhi salatu we selam, rekao:

„Ko ne bude milostiv, neće se ni prema njemu milosti imati.” (hadis bilježi Buhari)

Ukoliko želiš da tvoje srce ostane sačuvano moraš i ti paziti na srca drugih ljudi, vodeći računa o svojim djelima, riječima, gestovima, pa čak i o pogledu, bilo da se radi o vjerniku ili nevjerniku, siromašnome ili bogatašu, djetetu ili odraslom čovjeku.

Isječak iz knjige “Ključ istine”- Marina Paljušević

About irfan

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …