Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) (page 7)

Fikh (Islamski propisi)

Vjerodostojan ZIKR poslije FARZ namaza

PRVO: ISTIGFAR I ZAHVALA Prenosi se od Sevbana, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon završenog namaza rekao tri puta:“أَسْتَغْفِرُاللهَ”„ESTAGFIRULLAH!“ „Allahu, oprosti mi!“ a zatim rekao: ” اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ “ „ ALLAHUMME, ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM, TEBAREKTE, JA ZEL-DŽELALI …

Read More »

Propisi o zekatu

Zahvala pripada Allahu Jedinom. Salavat i selam neka su na onog poslije kojeg nema poslanika, na njegovu porodicu i ashabe, a zatim: Doista, ono što me je motiviralo da napišem ovaj sažetak jesu savjet i podsjećanje po pitanju obaveznosti zekata, a koji su mnogi muslimani olahko shvatili, ne izdvajajući zekat …

Read More »

Višeženstvo zapravo uzdiže ženu, ne ponižava je!

Prije Islama Arapi su imali mnoštvo žena, neki po deset, neki 20, a neki i po 100 i više žena i žena nije imala neka posebna prava u braku. Nakon dolaska Islama, ženi su data mnoga prava, poput pravo razvoda, ako joj se nanosi šteta, pravo upravljanja svojim imetkom (muž …

Read More »

Koji su šartovi hidžaba (islamskog pokrivanja žene)?

Pokrivanje žene muslimanke je nešto oko čega islamski učenjaci nemaju dileme, koncenzus učenjaka je na tome da se žena muslimanka mora pokriti. “O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste džilbabe svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah …

Read More »

Pozivanje na dobro i odvraćanje od zla

Pozivanje na dobro i odvraćanje od zla je centralni stub vere zbog koga je Bog slao sve Svoje verovesnike. Da nije i njega i znanja i rada po njemu prekinuto bi bilo verovesništvo, nestalo bi vere, došlo bi do opšteg zastoja, zavladale bi zablude, neznanje bi uzelo maha, svuda bi …

Read More »

Vrijednost mjeseca muharrema i posta dana Ašure

Mjesec muharrem je jedan od četiri sveta mjeseca.  Uzvišeni Allah je kazao: ”Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta, to je prava vjera. U njima sebi nepravdu ne činite (ne griješite)!” (Et-Tevbe, 36.) Jedan dio učenjaka …

Read More »

Pred nama su dani bolji od ramazanskih dana – iskoristimo to!

Uzvišeni Allah odredio je pripadnicima ovog ummeta znatno kraće životne vijekove u odnosu na ranije narode, ali im je, iz Svoje plemenitosti, podario posebne sezonske prilike u kojima se dobra djela višestruko nagrađuju. Koristeći te prilike pripadnici ovog ummeta mogu postići veliki uspjeh za koji bi inače trebao mnogo duži …

Read More »