Home / Tekst / Hrišćanstvo na vagi istine (page 9)

Hrišćanstvo na vagi istine

Kako je prema Bibliji Davidov sin obeščastio svoju sestru

Prema Drugoj knjizi o Samuilu (13:1-39)  Davidov sin Amnom je učinio blud sa svojom sestrom Tamarom, a njihov otac ih nije kaznio kada je za to saznao. Druga knjiga o Samuilu (13:1-39): A potom se dogodi: Avesalom sin Davidov imaše lepu sestru po imenu Tamaru, i zamilova je Amnon, sin …

Read More »

Da li su samo muslimani oni koji smatraju Bibliju iskrivljenom?

Hrišćani smatraju da su samo muslimani ti koji njihova dva Zaveta proglašavaju iskrivljenim i time neuke odvode u zabludu… Odgovor na ovu zabludu sledi u tri naredne tačke:  Navođenje izjava onih koji nisu hrišćani: a – Idolopoklonički učenjak Selsus je još u drugom veku izdao knjigu kao odgovor hrišćanima. Evo …

Read More »

Da li je Isus živi svedok knjiga Starog zaveta?

 Hršćani misle da je Isus, neka je mir na njega, zaista, živi svedok knjiga Starog zaveta, a da su bile iskrivljene ne bi ih uzimao kao os­novu, nego bi bio dužan da jevreje optuži za iskrivljivanje. Ovaj pogrešan zaključak zahteva odgovor, jer ni jedna od knjiga Starog ili Novog zaveta …

Read More »

Sumnje sveštenika po pitanju nadnaravnosti Kur’ana

Misionari hrišćanstva u navode tobožnji dokaz protiv Časnog Kur’ana: “Ne slažemo se da je kur’anski izraz krajnji, nedostižni stilski domet, a kada bismo to i prihvatili bio bi to opet nepotpun dokaz njegove nadnaravnosti, jer je to uočljivo i jasno samo onome ko savršeno dobro poznaje arapski jezik. S druge …

Read More »

Opovrgavanje trojstva

Prvo: Stari zavet govori da je Bog (ar. Allah) jedan i jedini. Da nema suprugu, niti dete. Živ je i besmrtan. U stanju je da radi sve što hoće. Ništa nije slično ni Njegovom biću niti Njegovim svojstvima. Ova stvar je tako jasna i za nju postoji toliko dokaza da …

Read More »