Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Bolest oholosti

Bolest oholosti

Uzvišeni Allah kaže: On, doista, ne voli one koji se ohole. (Kur’an, 16:23)

I kaže: Oni koji iz oholosti neće da Mi ibadet čine – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi. (Kur’an, 40:60)

Allahov Poslanik ﷺ je rekao: U Džennet neće ući niko ko u svome srcu ima makar koliko je trun oholosti – pa je jedan čovjek rekao: Čovjek (po svojoj prirodi) voli da su mu odjeća i obuća lijepi? Na to mu je on odgovorio: Allah je lijep i voli ljepotu. Oholost je odbijanje istine i ponižavanje (potcjenjivanje) ljudi. (Muslim)

U čemu se oholost najčešće ispoljava?

  1. Oholost se najčešće ispoljava u znanju. Ona se tako brzo pojavi kod nekih priučenih ljudi da odjednom postanu umišljeni da su pokupili svo znanje i dospjeli do vrhunca. Kao rezultat toga, kod takvih ljudi se javlja osjećaj više vrijednosti s jedne, i ponižavanje, omalovažavanje i držanje neznalicama ostalih ljudi s druge strane. Što je još gore, takvi ljudi se vremenom uobraze i sebe počnu da smatraju vrijednijim kod Uzvišenog Allaha od ostalih ljudi.
  2. Oholost se, zatim, često ispoljava po pitanju porijekla i pripadnosti, tako da oni koji vode plemićko porijeklo ponižavaju one koji ne vode, čak i u slučaju kada su ovi po znanju ili djelima bolji od njih. Takvo ponašanje spada u svojevrsni vid džahilijeta.
  3. Oholost se, zatim, ispoljava u imetku, tako što se pokazuje u luksuzu i rasipanju imetka.
  4. Oholost se, zatim, ispoljava u ponošenju sa brojem pristalica, prijatelja, porodice i sl.

Ovo su samo neke od stvari kojima se ljudi jedni nad drugima ponose i oholo ponašaju.

Znaj da se oholost može ispoljavati i u čovjekovim osobinama, kao što su: dizanje glave, gledanje poprijeko, način i ton govora, način hodanja, stajanja i sjedenja, te kretanja i mirovanja. Neki u svojoj oholosti ispoljavaju sve navedeno, dok neki djelimično ispoljavaju, a djelimično djeluju uobičajeno.

U oholost spada i to kada neko voli da drugi pred njim ustaju na noge, ili kada sa drugima ide da on bude na čelu, a da ostali idu iza njega ili sa strane.

Skromnost i lijepo vladanje bili su praksa Allahova Poslanika ﷺ i svaki vjernik ga u tome treba slijediti. Allahov Poslanik ﷺ je sam obavljao mnoge kućne poslove, muzao bi ovce, popravljao obuću, krpio odjeću i jeo zajedno sa svojim slugom. On je lično odlazio na pijacu i kupovao što mu treba i nije ga bilo stid da na ruci nosi posudu. Rukovao se i sa bogatim i sa siromašnim. Prvi je selam nazivao koga god da je sreo, svejedno radilo se o mlađem ili starijem. Kada god bi ga neko pozvao, odazivao se na poziv i nikada nije omalovažavao ono na šta bi bio pozvan. Bio je lijepe naravi, prijatan u društvu, vedra lica, strog, ali odmjeren, skroman, i nije dozvoljavao da se ponizi, darežljiv, ali ne i rasipan. Bio je osjećajan i nježan.

Molimo Uzvišenog da nas Svojom milošću i dobrotom pomogne i od oholosti sačuva!

Kako se liječi oholost i postiže skromnost?

Znaj da je oholost od teških grijeha i da je čišćenje od oholosti stroga obaveza svakom pojedincu. Oholost se ne iskorjenjuje samo pukom željom za njenim nestankom, već dugotrajnim liječenjem i otklanjanjem uzroka zbog kojih se ona pojavljuje.

 Neophodno je sasijecanje njenih korijena na mjestu gdje se razvija, tj. u srcu, kroz upoznavanje svojstava Uzvišenog Allaha i spoznaju da uzvišenost i veličanstvo pripada samo Allahu, a zatim upoznavanje svoje manjkavosti te da mu kao takvom dolikuje samo poniznost i skromnost.

Odlomak iz knjige “Lađa Mudrosti – sažetak knjige Bistro more pobožnosti i suptilnosti”

Priredio: Irfan Hajrudin Klica, prof.

Skinite knjigu u PDF-formatu:

Download Now

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …