Home / Tag Archives: slajd (page 7)

Tag Archives: slajd

Dvanaest izvora koji su provreli Musau, a.s., i njegovom narodu

U dva kur’anska ajeta, jedan iz sure El-Bekare i drugi iz sure El-A’raf, spominje se priča o dvanaest izvora koji su provreli nakon što je Musa, a.s., uputio dovu Allahu da njega i njegov narod opskrbi vodom.  Arheolog dr. Abdur-Rahim Rejhan – generalni direktor za arheološka istraživanja i naučno izdavaštvo …

Read More »

Važnost tevhida i njegovi plodovi

Tevhid je: Potvrđivanje Allaha kao jedinog Gospodara, potvrđivanje da je Allah jedinstven u svome Biću, imenima i svojstvima i potvrđivanje da jedino Allah zaslužuje da mu se ibadet čini, te da su sva druga božanstva lažna. Nema sumnje da tevhid ima najveću važnost u životu jednog muslimana, a ta važnost, …

Read More »

Iskrenost je duša dobrih djela

Mnogobrojni ajeti i hadisi govore o vrijednosti islamskog ahlaka i njegove neodvojivosti od istinskog vjerovanja. Štaviše, Allahov Poslanik, s.a.v.s., objasnio nam je da je ahlak (moral i moralno usavršavanje ličnosti) plod jakog imana, a da nedostatak islamskog ahlaka znači slabost imana i vjerovanja. U ovom tekstu osvrnut ćemo se na …

Read More »

Tajanstvene ličnosti iz Kur’ana: Ademovi sinovi

Kur’an je govor Uzvišenog Allaha i u svakoj njegovoj riječi je uputa i pojašnjenje, neko značajno fikhsko pravilo ili velika naučna istina, ili jednostavno neka univerzalna vrijednost. Ovo pravilo važi za svaki harf, svaku kur’ansku riječ, navod i rečenicu, a Uzvišeni Allah nas Svojim Riječima plemenitim usmjerava ka svemu što …

Read More »

Tajanstvene ličnosti iz Kur’ana: Ribari koji su pretvoreni u majmune

Dok okus bajramskih baklava i jemeka još uvijek nije potpuno nestao sa naših jezika, prisjetimo se jednog od najinteresantnijih kur’anskih kazivanja koje u sebi nosi poruku o prirodi ljudskog vjerovanja i poslušnosti Uzvišenom Allahu. Naime, sjećanja na Bajram su još uvijek jako svježa, fascinantni prizor bajram- namaza u pretijesnoj džamiji …

Read More »

DA LI IMA ISUSA HRISTA U HRIŠĆANSTVU?

Verski učenjaci su oduvek pripisivali načela hrišćanske vere učenjima Pavla više nego Isusovim učenjima. Ali koliko god ja želeo da započnem tu temu, mislim da je najbolje da prethodno bacimo brzi pogled na Stari zavet kako bi podržali tu tvrdnju. Stari Zavet propoveda da se Jakov rvao sa Bogom. Zapravo, …

Read More »