Home / Tag Archives: slajd (page 5)

Tag Archives: slajd

Etika rasprave na društvenim mrežama

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu.Neslaganje i razilaženje u mišljenju sasvim je prirodno. Različiti, suprotni stavovi i nesuglasice mogu se prevazilaziti na razne načine, a najefikasniji metod …

Read More »

Ovisnost o internetu

Svima nam je dobro poznato koliko se vremena izgubi na internetu. Nemali broj korisnika interneta suočava se problemom pretjerane upotrebe interneta, što ponekad dovede i do ovisnosti. Ovisnost o internetu označava fenomen pretjeranog ili ekstremnog korištenja interneta u tolikoj mjeri da predstavlja opasnost po zdravlje i remeti normalan životni tok. …

Read More »

Kako je Pavle promenio Isusovu veru?

U Mojsijevoj Tori su svi propisi izraelskog zakona. I svim njihovim verovesnicima je bilo naređeno da po nje­mu rade. Tu spadaju propisi o životinjama, šta je od njih dozvoljeno jesti, a šta zabranjeno. Isus, neka je mir na njega, je, takođe, jedan od Izraelaca. On je sledio verozakon Mojsijev, neka …

Read More »

Propisi vezani za haram imetak

Haram imetak Haram imetak jeste imetak koji nije pomiješan sa halalom. Taj haram imetak može biti zabranjen sam po sebi, tj. radi stalnog svojstva koje se nalazi pri njemu, a može biti zabranjen zbog načina na koji je stečen. Primjer imetka koji je zabranjen sam po sebi jeste svinjetina, meso …

Read More »

Dozvoljene i zabranjene vrste hrane

Ljudska hrana klasificira se po različitim osnovama, a islamski pravnici imaju za cilj ukazati na vrste hrane sa aspekta šerijata i pojasniti šta je dozvoljeno, pokuđeno i zabranjeno, te su po toj osnovi podijelili hranu u dvije osnovne kategorije: ● Prva je hrana koja nije životinjskog porijekla, poput bilja, žitarica, …

Read More »

Kategorije nepostača i propisi koji se odnose na njih

Propis bolesnika i onoga ko je na putovanju Bolesnicima je dozvoljeno da ne poste shodno konsenzusu islamskih učenjaka i riječima Uzvišenog Allaha: “…a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana”, tj. dozvoljeno mu je da ne posti tokom bolesti ili dok se nalazi …

Read More »

Obaveznost namaza u džematu

Naredba Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, istovremeno je i naredba njegovom ummetu, sve dok se dokazom ne potvrdi da se naredba odnosi samo na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj plemeniti ajet ukazao je na obaveznost namaza u džematu, jer nije data olakšica da ga izostave u stanju straha, i …

Read More »

Propisi o hajzu, istihazi i nifasu

Propisi o hajzu, istihazi i nifasu Značenje termina hajz U arapskom jeziku termin hajd znači tečenje i curenje nečega, iz čega se da zaključiti da se kap ili dvije ne smatraju hajzom. Prema šerijatskoj terminologiji, hajd je “krv koja se pojavljuje kod žena kao prirodna pojava, bez posebnog razloga, u …

Read More »

Šesnaest velikih protivrečnosti u Bibliji

Dokazi da je Biblija prepuna protivrečnosti, grešaka i iskrivljivanja: Neslaganja u imenima i broju Venijaminovih sinova: U Prvoj knjizi Dnevnika  (7:6) stoji: „Sinovi Venijaminovi: Vela i Veher i Jediailo, trojica.“ U Prvoj knjizi Dnevnika (8:1-2): „A Venijamin rodi Velu prvenca svog, Asvila drugog, i Aru trećeg, Noja četvrtog, i Rafu …

Read More »

Slijeđenje Poslanika ﷺ i ljubav prema njemu

Nema puta koji nas vodi do Allaha osim Poslanikovog ﷺ puta. Slijeđenje Poslanika ﷺ se ogleda u ubjeđenju (vjerovanju), u djelima, u riječima, kao i u ostavljanju onoga što je on ostavio. Slijeđenje Poslanika ﷺ nužno je poznata vjerska obaveza svakog muslimana (fardul-ajn), koja je jasno iskazana u kur’ansko-hadiskim tekstovima. …

Read More »