Home / Tekst / Verske teme

Verske teme

ODNOS SA OKOLINOM; HIDŽAB; „TRADICIONALNI ISLAM” I ODGOJ

Kada sam 2012. godine stavila svoj hidžab, a kojeg je svaka žena dužna nositi, naišla sam na prezir većine ljudi oko mene. Počev od moje majke pa završivši sa nekadašnjim prijateljima, svi su odbijali mene takvu „zamotanu koja se vraćam unazad umjesto da kao ostatak civilizacije idem unapred.“ Međutim, kada …

Read More »

9. Opći stav o sljedbenicima kible

Onaj ko obavlja namaz okrećući se prema kibli, takav je pripadnik islamskog milleta. Za njim je dozvoljeno obavljati namaz kao muktedija a kada umre, klanja mu se dženaza-namaz. Takav se, na osnovu svojih vanjskih i vidljivih djela, zvanično smatra muslimanom, a Uzvišeni Allah najbolje poznaje njegovu nutrinu, tj. ono što …

Read More »

MUSLIMAN NE MOŽE BITI PASIVAN

  Niko, osim tebe, neće stremiti ka ostvarenju tvojih ciljeva i snova. To moraš sam, uz Allahovu pomoć. Islam kao univerzalno uputstvo za život, postavio je uslove i standarde za duhovno i intelektualno uzdizanje kroz učenje kao imperativ, kroz disciplinu i odgovornost u radu i međusobnim odnosima. Pored toga što …

Read More »

Na srca drugih ljudi pazi

  „Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi.” (El-Isra, 53. ajet) Samo jedna gruba riječ može na srcu stvoriti posjekotinu koja krvari, boli i teško zarasta. Ophođenje drugih prema nama zavisi prvenstveno od nas samih. A vjernicima je naređeno da sa ljudima postupaju milostivo, rekao je Poslanik sallallahu alejhi …

Read More »

POZIVAJ KA SVOME GOSPODARU

  „Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta Njegova i On zna one koji su na pravom putu.” (En-Nahl, 125. ajet) Ajet koji na najprecizniji način ukazuje na to kako se trebamo …

Read More »

Tvoje znanje je tvoje bogatstvo

“Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, Koji poučava peru, Koji čovjeka poučava onome što ne zna.” (El-Alek, 1.-5.) Ne postoji materijalno blago koje se može uporediti sa bogatstvom znanja . Tvoje znanje je tvoja bogobojaznost. Prvo što je naređeno i …

Read More »

8. Status osobe koja čini velike grijehe

Činjenje velikih grijeha karakteristično je za ljude koji u svom srcu imaju natruha džahilijeta i takvi postupci umanju njihov iman. Čovjek koji čini velike grijehe smatra se fasikom – velikim grješnikom. Musliman koji je veliki grješnik ne zaslužuje da se za njega kaže da je na stepenu apsolutnog, potpunog imana, …

Read More »

7. Stepeni imana i propis riječi: “Ja sam, inšallah, vjernik”

U općem smislu, iman predstavlja iskreno potvrđivanje i prihvatanje svih šerijatskih postavki i principa. Izvršavanjem strogih islamskih dužnosti i ostalih naredbi, tj. farzova i vadžiba, te izbjegavanjem velikih grijeha i svih zabranjenih djela, tj. harama, čovjekov iman dostiže stepen minimalnog neophodnog imana kojim se ubraja u vjernike. Ukoliko pored izvršavanja …

Read More »

6. Veza između pojmova islam i iman

Ukoliko se pojmovi islam i iman spomenu odvojeno, tj. u različitom kontekstu i nevezani jedan za drugi, onda se oni načelno smatraju sinonimima, međutim, ukoliko se spomenu jedan uz drugi, tj. u istom kontekstu, tada svaki od njih ima svoje posebno i specifično značenje. Dakle, ukoliko se iman i islam …

Read More »

5. Suština vjerovanja u Uzvišenog Allaha

Vjerovanje u Uzvišenog Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i vjerovanje da se sve, bilo dobro ili loše, dešava samo Njegovom odredbom, vjerovanje je muslimanā koji slijede sunnet posljednjeg vjerovjesnika i predvodnika svih Allahovih poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i koji su u pogledu tog pitanja jedinstveni. Svi …

Read More »