Home / Tekst / Verske teme

Verske teme

Pokazatelji ispravnosti tevbe

Pokazatelji ispravnosti tevbe su: • Da čovjek poslije tevbe bude bolji nego prije nje. • Da stalno strahuje i da nikada ne bude siguran da ga Allah neće staviti na ispit. Njegov strah ga ne napušta sve dok ne čuje glas izaslanika koji će mu uzeti dušu: Ne bojte se …

Read More »

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (4)

Četvrta vrijednost ustrajnosti: Živjet će lijepim životom u istinskoj i potpunoj sreći Fadilet ustrajnosti je i to što će ustrajni vjernici imati lijep, ugodan i sretan život. Uzvišeni kaže: “Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo …

Read More »

Podjela ljudi shodno trajnosti tevbe

Ljudi se po pitanju tevbe dijele na četiri kategorije:   1. Pokajnik koji ustrajava u tevbi i kajanju do kraja svog života. On nastoji nadoknaditi propušteno i nikada ne pomišlja da se vrati griješenju, osim nekih prijestupa od kojih se čovjek ne može osloboditi i koji su uobičajeni. Ovo je …

Read More »

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (3)

Treća vrijednost: Ustrajne očekuje radost u ovom, a i budućem životu Uzvišeni kaže: “Doista, onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah’, pa poslije budu ustrajni, silaze meleki i govore: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši na ovome …

Read More »

Vrata pokajanja su uvijek otvorena

Znaj, ti koji si pretjerao u grijesima, da je tevba, pokajanje od grijeha vraćanjem Onom Ko pokriva sramote i ko zna skriveno, početak puta onih koji žele da se pomjere s mrtve tačke i napreduju i da je to osnovni kapiral uspješnih. To je prvi korak želioca i ključ popravka …

Read More »

Onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta

Omladina često zna očajavati u svome životu. Onda kada se susretnu s emotivnim, porodičnim, materijalnim ili sličnim problemima. Onda oni gube nadu, jer im život nije pružio mogućnost da spoznaju njegovu prirodu i životne zakone, spoznaju kur’anskih principa: Doista s mukom dolazi i olakšanje. Sa problemima dolazi i izlazak iz …

Read More »

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (2)

Druga vrijednost: Stanovnici Dženneta Među fadiletima ustrajnosti je ono što je spomenuto u predhodnom ajetu, a to je:  “Oni će stanovnici Dženneta biti, i u njemu će vječno boraviti, i to će im biti nagrada za ono što su radili.” ( El-Ahkaf, 13.) Ovo je Allahovo obećanje ustrajnima koji kažu: …

Read More »

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (1)

Prva vrijednost: Za njih straha nema Uzvišeni Allah kaže: “Oni koji govore: ‘Naš Gospodar je Allah’ i ustraju na Pravom putu, za njih straha nema, i ni za čim nek ne tuguju; oni će stanovnici Dženneta biti, u Njemu će vječno boraviti, i to će im biti nagrada za ono …

Read More »

Koristi hadždža

Svaki ibadet koji čovjek čini ispravno i iskreno u ime Uzvišenog Allaha donosi mu neprocjenjive koristi na ovom i na budućem svijetu. Što je ibadet veći i što je ugrađen u same temelje Islama, time su koristi od njega mnogobrojnije i veće. Tako je i sa hadžom koji je peti …

Read More »

Kako osjetiti slast vjerovanja

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kod koga se nađe troje, osjetit će slast vjerovanja: da su mu Allah i Njegov Poslanik draži od svih drugih, da voli čovjeka samo u ime Allaha, i da mrzi povratak u nevjerstvo, nakon što ga je Allah …

Read More »