Home / Tekst / Verske teme

Verske teme

Propisi vezani za Kur’an i Mushafe (hadisi)

Na ovome mjestu je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljena sura el-Bekara. Hadis: Abdurrahman b. Jezid en-Nehai prenosi da je obavio hadž sa Ibn Mesudom, pa ga je vidio da baca sedam kamenčića na velikom džemretu, te je stao tako da mu je Kaba bila sa lijeve a Mina sa …

Read More »

Važnost tevhida i njegovi plodovi

Nema sumnje da tevhid ima najveću važnost u životu jednog muslimana, jer samo ko ga ostvari ući će u Džennet, a ta važnost, između ostalog, ogleda se i u sljedećim aspektima: Znanje o tevhidu je najčasnija nauka, kao i podučavanje njemu, shodno dokazima iz Kur’ana i Sunneta. Najčasnija je nauka …

Read More »

Pravac (menhedž) selefa (prvih generacija) u vjerovanju

Pravac prvih generacija u vjerovanju može se objasniti kroz sljedeće tačke: Uvažavanje i poštivanje (uzdizanje i veličanje), kur’ansko-hadiskih tekstova, te pokornost i predanost njima, kao i upozoravanje na sve ono što im se suprotstavlja. Ashabi su bili ubijeđeni da je islam potpuna i savršena vjera i da je u njoj …

Read More »

Izvori islamskog vjerovanja (akide)

Muslimani prvih generacija (selef) vjerovanje su crpili isključivo i samo iz Objave, tj. iz Kur’ana i Sunneta, i u tome ih u potpunosti slijede pripadnici sunneta i zajednice (ehlu-sunnet vel-džemat), za razliku od ostalih skupina u islamu ili sekti, koje slijede i povode se za svojim prohtjevima i strastima, slijede …

Read More »

Kiraeti i tedžvid (hadisi)

Kur’an je objavljen na narječju plemena Kurjš Hadis: Prenosi se od lbn Šihaba da mu je Enes b. Malik kazivao: “Nakon što je Huzejfe b. Jeman učestvovao zajedno s muslimanima Šama i Iraka u osvajanju Armenije i Azerbejdžana, bio je zaprepašten njihovim razilaženjem u učenju Kur’ana, te je došao Osmanu, …

Read More »

Odlike Kur’ana (hadisi)

Nije dozvoljeno zavidjeti osim dvojici. Hadis: Od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije dozvoljeno zavidjeti osim dvojici: čovjeku kome je Allah Uzvišeni podario imetak koji on troši čineći dobročinstvo, i čovjeku kome je Allah podario znanje, pa on radi po tom …

Read More »

Tabor pokornih i tabor grešnika

Allah Uzvišeni kroz Objavu Svojim stvorenjima naređuje i zabranjuje, a kroz kader, odredbu, On im daje i uskraćuje, pa su se Njegova stvorenja spram toga podijelila u dva tabora: – tabor koji naređeno ostavlja, a zabranjeno uzima, koji na darovima ne zahvaljuje, a zbog uskraćenog srdi se i prigovara. To …

Read More »

25. Vrijednost zikra – spominjanja Allaha

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 25 Tekst hadisa Prenosi se od Ebu Zerra, radijallahu anh, da su neki ljudi od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba rekli “O Allahov poslaniče, odoše imućni s nagradama: klanjaju kao što mi klanjamo, poste kao što mi postimo i daju milostinju od viška …

Read More »

Allahovo svojstvo lukavstva i spletke

وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ “…i On posjeduje veliko lukavstvo.” (Er-Ra’d, 13) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ “I nevjernici počeše smišljati spletke, ali je i Allah spletke kovao! A Allah to najbolje umije!” (Ali Imran, 54) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ “I smišljali su spletke, pa i Mi …

Read More »