Home / Islam

Islam

Verovanje hinduista i budista

 Južna i jugo-istočna Azija, posebno Indija su poznate po mnogobrojnosti religija, tako da se smatra da postoji i nekoliko desetina hiljada religija i svaka od njih je idolopoklonička religija i utemeljena je na politeizmu – mnogoboštvu. Hinduizam Danas ćemo se upoznati sa jednom od tamošnjih najpoznatijih religija koja je posebno …

Read More »

Nema sreće u tuđoj nesreći

Pročitao sam nedavno priču koja me je jako impresionirala. Priča kaže: ”Antropolog je organizirao takmičenje među djecom jednog primitivnog plemena do kojeg još nije došla ‘civilizacija’! Stavio je korpu punu ukusnog voća i čokolade na panj stabla, a zatim je rekao djeci: ‘Sada trčite i ko prvi dođe do korpe, …

Read More »

10 činjenica koje ukazuju da je časni Kur’an govor Uzvišenog Boga (Allaha)

Prva činjenica: Kur’an je objavljen visokim književnim stilom. Njemu u arapskom jeziku ne postoji ništa slično i sva stilistika za njim zaostaje. A to je iskazivanje određenog sadržaja, u odgovarajućoj situaciji, zadivljujućim jezičkim izrazom, bez manjkavosti ili viška u objašnjavanju. Taj veličanstveni stupanj književnog izražavanja se ogleda u nekoliko aspekata: …

Read More »

Allahu moj, ja ti se utičem od siromaštva, neimanja i poniženja.“

            Poslanik Muhammed, s.a.v.s, je tražio zaštitu od siromaštva i uporedio ga je sa poniženjem rekavši: “Allahu moj, ja ti se utičem od siromaštva, neimanja i poniženja.“[1]             Takođe je siromaštvo spomenuo zajedno sa neverovanjem: „…i utičem ti se od siromaštva i neverovanja.“[2]             Ovo je dokaz da je siromaštvo …

Read More »

Istina o sekularizmu / ateizmu

Sekularizam je engleska reč i znači neverstvo. On je poziv u život bez vere i razdvajanje vere od države. Povodi nastanka sekularizma Crkveno nasilje. Nasilje je u osnovi bolest, počne opakim sredstvom, a završi bolešću, nema mu leka osim smrti. Ne čudi nas kad nasilje dođe od strane vladara ili …

Read More »

Lečenje problema sihra, proricanja sudbine i vradžbine

            I pored industrijskog i tehnološkog napretka sveta, milioni ljudi širom sveta žive u zatvorenom svetu, proricanja, magije i vradžbine. Čitali smo da neki ugledni svetski političari imaju svog posebnog proricatelja i vračara koji ih obaveštavaju o nekim stvarima koje će se desiti u budućnosti.             Sihr je stvarnost, a …

Read More »

Ko su sekta Ahmedije (El-Kadijanije) ?

Ovo je nevernička sekta koja je uzela Islam kao štit za svoje pokvarene ideje i pokvarena ubeđena od kojih su najopasnija: 1) tvrdnja da je njihov vođa poslanik. 2) izokretanje kur’anskih ajeta. 3) negiranje borbe na Božijem putu. 4) proglašavanje muslimana nevernicima. 5) pomažu nemuslimane protiv muslimana. Razlog zbog kojeg …

Read More »

Zašto se prešućuje muslimanski doprinos nauci?

Studenti uče, kako u našoj domovini BiH, tako i širom svijeta, da su evropski kršćanski naučnici jedini i isključivi autori naučnog napretka, a da je islam religija koja potiskuje svaki vid dobra i sputava ljudski um. Tužno je konstatovati da je ovakav trend samo produžena ruka davnih (i nikada prekinutih) …

Read More »

Zablude sufizma

Prve sufije su bili poznati po trudu i pobožnosti, bili su iskreni iako je u njihovim delima bilo preterivanja, strogoće i razilaženja sa praksom Poslanika Muhammeda, mir nad njim. Posle njih su se pojavile generacije koje su sagradile tekije i zavije, izbegavajući životne obaveze, neki su se sklonili u doline …

Read More »