Home / Tekst / Hrišćanstvo na vagi istine / Zašto islam ne prihvata da je Isus umro za grijehe čovečanstva?

Zašto islam ne prihvata da je Isus umro za grijehe čovečanstva?

Islam uči da su svi ljudi  nevini po rođenju (tj. rođeni bezgrješni) i oni postaju grešni samo kada svjesno učine grijeh.

Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio“ (Kur’an 74:38),

Na Danu  u kom će svaki čovjek samo o sebi brinuti, i u kome će se svakom čovjeku za djela njegova puna nagrada ili kazna dati, nepravda im se neće učiniti!“ (Kur’an 16:111),

Onaj ko ide Pravim putem, od toga će samo on koristi imati, a onaj ko luta – na svoju štetu luta, i nijedan griješnik neće tuđe grijehe nositi. A Mi nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali!“ (Kur’an 17:15) i

Zar on nije obaviješten o onome što se nalazi u listovima Musaovim i Ibrahimovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao – da nijedan griješnik tuđe grijehe neće nositi, i da je čovjekovo samo ono što sam uradi, (Kur’an 53:36-39).

Biblija kaže: „Koja duša zgriješi ona će umrijeti, sin neće nositi bezakonje očevo niti će otac nositi bezakonje sinovljevo; na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku će biti bezbožnost njegova“ (Biblija, Jezekilj 18:20),

Neka ne ginu očevi za sinove ni sinovi za očeve; svaki za svoj grijeh neka gine.“ (Biblija, Ponovljeni zakon 24:16),

Nego će svaki za svoje grijehe poginuti; ko god jede kiselo grožđe, tome će zubi trnuti.“ (Biblija, Jeremija 31:30), i

Ali sinove njihove ne pogubi, nego učini kako piše u zakonu, u knjizi Mojsijevoj, gdje je zapovijedio Gospod govoreći: Očevi da ne ginu za sinove, ni sinovi za očeve, nego svaki za svoj grijeh neka gine“ (Biblija, 2 Dnevnika 25:4).

Djeca se rađaju bezgrješna i zbog toga je Isus kazao:

Ostavite djecu i ne zabranjujte im dolaziti k meni; jer je takvih carstvo nebesko“ (Biblija, Matej 19:14).

Zanimljivo je da je Isus kazao Farisejma:

Nego idite i naučite se šta znači: Milosti hoću, a ne priloga. Jer ja nIsaam došao da zovem pravednike no griješnike na pokajanje“ (Biblija, Matej 9:13).

Dakle, učenje o „prvobitnom grijehu“ i „žrtvovanju“ djeluje kao naknadno dodavanje poruci Isusa Hrista, a u suprotnosti je sa nekoliko pasusa iz Biblije i Isus nije došao da ukine pravila niti Poslanike. (Matej  5:17-18)

Svi se slažemo da je Isus Hrist bio pravedan i skrušen čovjek, a Biblija kaže da će zli zauzeti njegovo mjesto:

Poznaše Gospoda; On je sudio; u djela ruku svojih zaplete se bezbožnik.“ (Biblija, Psalmi 9:16),

Otkup za pravednike biće bezbožnik i za dobre bezakonik.“ (Biblija, Poslovice 21:18) i

Pravednik se izbavlja iz nevolje, a bezbožnik dolazi na njegovo mjesto“ (Biblija, Poslovice 11:8).

Dakle, kako grijeh može biti oprošten?

Kur’an nas uči: „I za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju. Njih čeka nagrada – oprost od Gospodara njihovog i džennetske bašte kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili! (Kur’an 3: 135-136)

I zamoli oprost od Allaha – Allah, uistinu, prašta i samilostan je“ (Kur’an 4:106).

Biblija nas uči: „Ako li bi se bezbožnik odvratio od svih grijeha svojih koje učini, i držao bi sve uredbe moje i tvorio sud i pravdu, doista će živjeti, neće poginuti“ (Biblija, Jezekilj 18:21),

Tražite Gospoda, dok se može naći; prizivajte Ga, dokle je blizu. Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje; i neka se vrati ka Gospodu, i smilovaću se na nj, i k Bogu našem, jer prašta mnogo“ (Biblija, Isaaija 55: 6-7),

I ponizi se narod moj, na koji je prizvano ime moje, i pomole se, i potraže lice moje, i povrate se od zlih puteva svojih, i ja ću tada uslišiti s neba i oprostiću im grijeh njihov, i iscijeliću zemlju njihovu.“ (Biblija, 2 Dnevnici 7:14),

I tako je uradio naš praotac Adam (alejhi selam): „I Adam primi neke riječi od Gospodara svoga, pa mu On oprosti; On, doista, prima pokajanje, On je milostiv“ (Kur’an 2:37).

Samo pomisli: Ako je istinito vjerovanje u božanskog Isusa koji umire za grijehe svijeta kako bi svi koji to prihvate otišli u Džennet[1], prije i poslije njega, zašto to onda nije jasno pomenuto u svakoj knjizi Biblije? Zašto to nije navedeno jednostavnim riječima od strane svakog Poslanika koji su poslati svojim narodima? Zašto bi ova poruka bila poslata na tako skriven i zagonetan način? Zašto bi Svemogući Bog bio nejasan po pitanju ovoga, s obzirom da bi posljedice nevjerovanja ljude odvele u Džehennem[2]? Ova pitanja smo postavili zato što je po Bibliji, Svemogući Bog oprostio ljudima koji su živjeli vijekovima prije Isusa:

Oprostio si nepravdu narodu svom, pokrio si sve grijehe njegove“ (Biblija, Psalmi 85:2),

Oprosti bezakonje ovom narodu radi velike milosti svoje, kao što si praštao narodu ovom od Misira dovde“ (Biblija, Brojevi 14:19),

Bih Mu vjeran, i čuvah se od bezakonja svog. Dade mi Gospod po pravdi mojoj, po čistoti ruku mojih pred očima Njegovim“ (Biblija, Psalmi 18:23-24).


[1] Raj

[2] Pakao

(Iz knjige: Isus je Božiji Poslanik)

About Islam

Pogledaj takođe

Deset najstrašnijih perioda u istoriji hrišćanstva koji su promijenili njegov tok

Sledećih deset perioda su bila najstrašniji u celoj istoriji hrišćanstva: Prvi period: g., period vladavine …