Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / ŽENA U ISLAMU

ŽENA U ISLAMU

Nema sumnje da žena čini pola društva i da ona rađa drugu polovinu, pa je tako ona celo društvo. Iako je žena u prošlosti bila potlačena, iako su joj prava bila oduzeta i njena čast ukaljana, Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je bio taj koji je branio ženu, pomagao je i dao joj prava o kakvim je samo sanjala. Poznat je odnos prijašnjih naroda prema ženama.

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je podsticao na ljubav, pažnju, samilost, međusobno praštanje i zanemarivanje loših postupaka kako bi čovjekov dom stajao na čvrstim temeljima koje oluje problema ne mogu uništiti niti uzdrmati. Allah Uzvišeni kaže:

Sa ženama lijepo živite.“ (Kur’an, En-Nisa, 19.)

Riječ ‘lepo’označava svaku vrstu dobra, dobročinstva, ljubaznosti, humanosti i samilosti.

 „Najbolji među vama su oni koji su najbolji svojim porodicama, (tj. suprugama), a ja sam najbolji prema svojoj porodici.[1]

Neka vernik ne mrzi vernicu. Ako mu se jedna njena osobina ne sviđa, s drugom je zadovoljan.[2]

Na jednom od putovanja Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, se takmičio sa Aišom, radijallahu anha, koja kaže:

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, se utrkivao sa mnom pa sam ga prestigla. Prošlo je vremena dok se nisam ugojila, pa se ponovo sa mnom utrkivao i onda me on prestigao i rekao: ‘Ovo je za onaj put.’[3]

Poslanik je naredio da čovjek donosi opskrbu svojoj ženi i deci i to je učinio najboljim udjeljivanjem. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je kazao:

Dinar (zlatnik) koji potrošiš za Allahovu veru, dinar koji potrošiš za oslobođenje roba, dinar koji potrošiš da bi pomogao siromaha, dinar koji potrošiš na svoju porodicu, najbolje od svega toga je da potrošiš na svoju porodicu.[4]

Kada nahraniš sebe, to ti je sadaka, kada nahraniš svoje dete, to ti je sadaka, kada nahraniš svoju ženu, to ti je sadaka i kada nahraniš svog pomoćnika i to ti je sadaka.[5]

Ko odgoji dve devojčice sve dok ne postanu punoljetne, na Sudnjem danu će biti sa mnom.“[6] (pa je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, sastavio svoje prste)

„Ko bude imao tri kćerke ili tri sestre ili dvije kćerke ili dvije sestre pa ih lepo odgoji i dobro im čini, a zatim ih i uda, nagrada mu je Džennet.[7]


[1]Tirmizi, br. 3830., iIbn Madžeh, br. 1967.

[2]Muslim, 2672.

[3]Ebu Davud, br. 2214., i Ahmed, br. 25075.

[4]Muslim, br. 1661.

[5]Ahmed, br. 16550.

[6]Muslim, br. 4765.

[7]Tirmizi, br. 1839.

Izvor: Knjiga: “Muhammed Allahov poslanik”,

Ahmed O. El-Mezjed

About Islam

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …