Zašto brak?

Uzvišeni Allah kaže: „I jedan od dokaza Njegovih jeste to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.“ (Er-Rum, 21.)

Uzvišeni Allah usadio je u našu prirodu skup nagona od kojih zavisi naša egzistencija. Jedan od tih nagona jeste i seksualni nagon, koji je potpuno prirodan poput potrebe čovjeka za jelom, pićem ili snom. On je nužan za održavanje ljudskog roda, a osim toga ovaj nagon u sebi nosi svrhovitost plemenitog i lijepog. Kroz njega osoba doživljava smiraj, ljubav i samilost kao što je spomenuto u ajetu. Svaka se osoba, u pogledu zadovoljavanja seksualnih nagona, nalazi pred tri mogućnosti:

1) da tom nagonu pruži neograničenu slobodu, bez ikakvih granica i smjernica;

2) da ga u potpunosti sputa i uguši;

3) da ovaj nagon usmjeri i uredi na način na koji je propisao Stvoritelj.

Prve dvije mogućnosti, koje zapravo predstavljaju put moralne razuzdanosti i bluda, odnosno put monaštva i askeze, islam je odbacio kao neprirodne, neprimjerene, štetne i kontraproduktivne sa stanovišta ljudske prirode. Islam je za čovjeka, stvorenje koje je uzdignuto nad ostalim, odabrao ovu treću mogućnost označavajući je kao srednji put. Taj srednji put islama podrazumijeva zadovoljavanje seksualnog nagona putem ustanove braka, koji je tvrđava i zaštita od razvrata i bluda, na način kako je to Uzvišeni propisao, kako bi postigao sreću na oba svijeta.

Islamski učenjak Bekr b. Abdullah Ebu Zejd spominje u svojoj knjizi „Čuvanje čednosti“ neke mudrosti propisivanja braka, pa između ostalog kaže:

„Brak predstavlja najveći stupanj u formiranju života i ispravnog postavljanja prema njemu zbog toga što sa sobom nosi mnogostrane koristi i sadrži velike mudrosti i uzvišene ciljeve među kojima su:

  1. Čuvanje potomstva i opstojanje ljudske vrste

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstičući na mnoštvo potomstva, kaže: “Ženite drage rotkinje, zaista ću se ja ponositi vašim brojem pred ostalim poslanicima na Sudnjem danu.” (Ahmed). Međutim, mnoštvo potomstva nije samo sebi cilj, nego je cilj da ono bude popraćeno odgojem, ispravnošću i čistoćom, kako bi od tog potomsva dobili dobre ljude, reformatore u njihovom društvu, istinsku radost i lijep spomen roditeljima nakon njihove smrti. Takvo nešto nije lahko postići u porodici u kojoj je majka napustila kuću zanemarujući na taj način svoju glavnu životnu funkciju; odgoj djece i njihovo ispravno usmjeravanje.

  1. Čuvanje časti, postizanje kreposti i udaljavanje od razvrata i svega onoga što mu vodi. Ovaj cilj (mudrost i čežnja) povlači za sobom zabranu bluda i svega onoga što mu vodi, kao što je razgolićavanje, miješanje muškaraca i žena te pogled u ženu koja nije mahrem, kao što povlači za sobom ljubomoru prema narušavanju Allahovih zabrana te postavljanje čvrstih pregrada koje sprečavaju da se do njih dođe, a među najčvrstijim pregradama jeste pokrivanje žene.
  2. Ostvarivanje drugih ciljeva među kojima možemo istaknuti:

– Izgradnja doma u kojem će čovjek biti sačuvan od bijednog i sjetnog života, a žena od tegoba rada i zarađivanja.

– Pogledaj samo kako se brakom spajaju ženska slabašnost i muška snaga i daju prirodan par.

– Brak je uzrok dolaska opskrbe i njenog povećavanja, kao što kaže Uzvišeni: “I ženite neoženjene i udavajte neudate i čestite robove i ropkinje svoje, ako su siromašni Allah će im iz obilja svoga dati, Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (En-Nur, 32.)

– Brak čuva muža i ženu od svake neozbiljnosti i sramote (grijeha), obezbjeđuje im život ispunjen ozbiljnošću i krepošću i daje im mogućnost da zadovolje svoje prirodne nagone i osjete slast tjelesnog užitka na dozvoljen način.

– Brak daje priliku i jednom i drugom da ispolje svoje karakteristike, a naročito osobinu muškosti kod muža koja će mu pomoći pri odupiranju svim životnim izazovima te nošenju odgovornosti, itd.“

Uzvišeni Allah kaže: „One su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća…“ (El-Bekara, 187.)

Citirani ajet nam precizno odslikava potrebu svakog supružnika za drugim poput njihove potrebe za odjećom. Koliko god je čovjeku potrebna odjeća da ga zaštiti od prirodnih promjena: vrućine, hladnoće, da ga uljepša i prekrije mu avret isto toliko je čovjeku i ženi potreban brak da ih spasi od opasnosti neženstva, nemorala i svih opasnosti koje on donosi.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Zekat na novac (Savremena pitanja iz poglavlja o zekatu)

Nisab novčanica mjeri se prema nisabu zlata ili srebra shodno onome što je korisnije siromašnima. …