Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) / Neophodnost primjene islamskog porodičnog prava u našim životima

Neophodnost primjene islamskog porodičnog prava u našim životima

Islam je prirodna vjera koja obuhvata sve segmente ljudskog života. Uzvišeni Allah htio je da islam bude sistem za cjelokupan čovjekov život u svim njegovim aspektima. Nije ga učinio samo čistim emocionalnim vjerovanjem otrgnutim od realnog domena ljudskog egzistiranja, već je učinio da duboko zadire i u sve sfere društvenog, socijalnog, moralnog, političkog, vojnog, pravnog i drugih aspekata života. Islam je regulirao sve što je bitno za čovjeka i ništa nije ostavio nejasnim i nedorečenim.

Zadatak svih Božijih poslanika bio je da donesu Allahov zakon da bi ljudi po njemu sudili i uredili svoj život, kako bi postigli sreću na oba svijeta. Onaj Koji nas je stvorio zna šta je najbolje za nas, šta nam koristi a šta nam šteti. Zato ako čovjek prihvati Allahov zakon i postupa po njemu, neminovno će uspjeti. Ako pak, ne postupi po njemu i zanemari ga neminovno je da takav čovjek, zajednica, društvo i država budu nesretni, da ih pogode različite krize i da ne ispune cilj radi kojeg su i došli na ovaj svijet. Postupati po Allahovim uputama je obaveza, a ne stvar izbora. Kur’an je jasan po tom pitanju i one koji svjesno i dobrovoljno zanemaruju Allahove zakone smatra nevjernicima i veli: “Oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici.” (El-Maide, 44.)

Musliman bez muslimanskog ambijenta ne može primijeniti dosta islamskih propisa ali ga to ne opravdava da ne živi po onima koje može primijeniti. Ono što treba istaći je da se u većini islamskih država danas primjenjuje u potpunosti islamsko porodično pravo. To pravo se primjenjivalo i kod nas sve do Drugog svjetskog rata a danas se, nažalost, ne primjenjuje. Nije poznato da danas imamo ozbiljnih zahtjeva da se ono ponovo reaktivira i pruži prilika vjernicima da makar svoj privatni život mogu urediti po uputama svoje vjere.

Porodica je osnovna ćelija svakog društva i od njenog zdravlja i normalnosti zavisi i zdravlje i normalnost društva. S toga je neophodno da se upoznamo sa Allahovim propisima vezanih za porodicu, s ciljem da se ponovo uspostavi red i normalan život onako kako je Uzvišeni Allah zadovoljan.

Ako je laička država zatvorila vjeru u crkvu i ne dozvoljava joj da izađe iz nje i ne priznaje joj da se miješa u politiku i život, onda mi imamo potpuno pravo na osnovu njene demokratije koja priznaje makar i statutativno pravo na vjeroispovijest da nam se dozvoli da uređujemo svoje intimne odnose po našoj vjeri jer ti propisi ne zadiru u javni život. S toga je cilj ovdje na prvom mjestu pozvati one koji se osjećaju vjernicima a uz to su i u mogućnosti da nešto poduzmu na tom polju da to i urade da se sutra ne bi kajali na Danu kada kajanje neće koristiti i neka znaju da će Allah ljude obračunavati po uloženim naporima a ne po rezultatitima, jer na nama je da uložimo trud a Allah je Onaj Koji uspjeh i rezultate daje. Zato neka se boje teškog obračuna pred Allahom oni koji su preuzeli na sebe da budu pastiri islama i muslimana na ovim prostorima, svako shodno svom položaju, autoritetu i mogućnostima. A prvi korak koji je pred nama jeste da se upravo podučimo propisima, jer znanje biva prije djela.

Pod porodičnim islamskim pravom se misli na norme i propise koji se tiču sklapanja braka, njegova razvoda i nasljedstva i ostalih pitanja vezanih za porodicu.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Zekat na novac (Savremena pitanja iz poglavlja o zekatu)

Nisab novčanica mjeri se prema nisabu zlata ili srebra shodno onome što je korisnije siromašnima. …