Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Zabranjeni pogled…

Zabranjeni pogled…

Uzvišeni Allah kaže:

 “Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah uistinu zna ono što oni rade. I reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim…” (Kur’an, En-Nur, 30-31)

 Allah, dž.š., prvo je spomenuo čuvanje očiju od gledanja u ono što je zabranjeno jer je čuvanje od toga ustvari preventiva ko­jom čuvamo spolni organ od bluda. Pogled je jedno od zabranjenih sredstava koje vodi ka bludu i može bili dozvoljen samo u slučaju nužde ili veće koristi nego što je obaranje pogleda. Pogled je za­branjen ukoliko postoji bojazan da će odvesti u grijeh i smutnju, a ukoliko u sebi ne nosi neku korist koja je veća od toga grijeha. Uzvišeni Allah nije općenito zabranio pogled, nego je zabranio gledanje u ono sto nije vjerom dozvoljeno i što može prouzrokovati još veći grijeh od samog pogleda.

Čuvanje spolnog organa od harama jeste dužnost vjernika u bilo kojoj situaciji. Spolni odnos dozvoljen je samo u legalnoj bračnoj vezi, te je stoga i došla opće­nita naredba o čuvanju spolnog organa. Allah, dž.š., učinio je oko ogledalom srca. Ako vjernik obori svoj pogled, i njegovo će srce biti sačuvano nekontroliranih strasti i neukrotive želje. Ako bude gledao u ono što je zabranjeno, u srcu će se razbuktati plamen strasti.

U Muslimovom Sahihu bilježi se hadis u kojem stoji da je Fadl bin Abbas, r.a., jahao na istoj jahalici s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na dan Kurban-bajrama kada su išli iz Muzdelife na Minu. Pored njih je prošla skupina žena, i Fadl je uporno gledao u njih, pa mu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, okrenu glavu na drugu stranu.” Ovim mu je postupkom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da gleda u žene i osudio njegovo djelo. Da je Fadlov postupak bio dozvoljen. Posla­nik, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi mu to zabranjivao. Buhari u svom Sahihu bilježi hadis koji također prenosi Fadl bin Abbas, r.a., u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:

“Allah, dž.š., odredio je čovjeku udio u bludu koji on mora, htio ili ne, uraditi. Oko čini blud, a njegov je blud pogled, jezik čini blud, a njegov je blud razvratan govor, noga čini blud, a njen je blud korak ka zinaluku, ruka čini blud, a njen je blud dodir, srce žudi i čezne, a spolni organ to sve potvrđuje ili negira.”

 Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo je prvo blud oka jer je to uzrok bluda ruke, noge, srca i spolnog organa i ukazao da blud jezika, govor, prethodi bludu usta, tj. poljupcu. Spolni organ to potvrđuje, tj. upusti se u zinaluk, ili to zaniječe, tj. sustegne se od toga. Ovaj hadis nedvosmisleno ukazuje na to da je grijeh oka pogled i da je to način na koji oko čini blud. U njemu je jasan odgovor onima koji su dozvolili gledanje u ono što je zabranjeno. Od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi se, također, vjerodostojnim lancem prenosilaca da je rekao:

“Alija, nemoj upućivati pogled za pogledom jer ti je prvi pogled koji se desi nenamjerno i slučajno dozvoljen, a drugi pogled ti je haram.” (Ahmed)

 Neko je postavio pitanje: “Šta cijenjena ulema kaže o čovjeku koji je jednom pogledao u ženu, i od tog pogleda se strasno zaljubio u nju, pa mu je duša rekla: ‘Zaljubio si se od prvog pogleda. Kada bi je još jednom pogledao, možda ti se ne bi učinila tako lijepa, pa bi se ljubav smanjila, i ti bi je zaboravio. Je li mu dozvoljeno da je pogleda i drugi put s ciljem da se izliječi od te ljubavi?”

Odgovorit ćemo mu:

Nije mu dozvoljeno da je ponovo gle­da iz deset razloga:

Prvi: Allah, dž.š., naredio je obaranje pogleda i nije dao lijek za srce u onom što je zabranio Svojim robovima;

Drugi: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je o iznenadnom pogledu i bu­dući da je znao da to ostavlja traga na čovjekovo srce, kao način da se taj trag izliječi naredio je da se pogled obori, a ne da se ponovo pogleda;

Treći: U hadisu je nedvosmisleno rečeno da je prvi i iznenadni pogled dozvoljen, a da je drugi pogled zabranjen, i nemoguće je da lijek bude u onome što je prouzrokovalo jednu te istu bolest;

Četvrti: Drugi pogled neće ništa manje utjecati na čovjeka od prvog pogleda i to i praksa pokazuje. Ono što je za očekivati jeste to da će i drugi pogled prouzrokovati isto mišljenje kao i prvi po­gled;

Peti: Možda će kada drugi put pogleda, vidjeti nešto što će ga još više zadiviti, i to će mu samo povećati ljubavne jade;

Šesti: Prokleti će mu lblis, kada čovjek pogleda drugi put, još više uljepšati ono što je vidio, više nego što je u osnovi i lijepo kako bi mu povećao propast;

Sedmi: Allah, dž.š., neće mu pomoći ukoliko izađe iz granica pokornosti Njemu tako što će uzimati za lijek ono što je zabranje­no, i Allah, dž.š., će ga zbog toga prepustiti samom sebi;

Osmi: Prvi je pogled otrovna Iblisova strelica, a poznalo je da je drugi pogled još opasniji i otrovniji za njegovo srce, pa kako da se od otrova liječi otrovom;

Deveti: Onaj ko želi ovako postupiti tvrdi da radi Allaha, dž.š., želi da se odrekne osobe koja mu se svidjela. Ali ustvari on želi drugim pogledom provjeriti da li je žena koju je vidio uistinu tako lijepa kako mu se na prvi pogled učinilo. Ako mu se prilikom drugog pogleda ne svidi, ostavit će je. Znači, ostavit će je zbog toga što mu se ne sviđa, a ne radi Allaha, dž.š. Gdje je onda iskrenost u ostavljanju stvari radi Allahovog zadovoljstva?;

Deseti: Za ovu situaciju navest ćemo sljedeći primjer. Kada bi uzjahao konja kojeg si tek kupio, i on te ponese u uzak prolaz u kojem se ne možeš okrenuti niti pokušati izaći, pa kada htjedne da uđe, spriječi ga u tome na sve načine, pokušaj da ga vratiš prije nego što potpuno uđe. Ako to uspiješ, kasnije će ti biti lahko. Ali, ako ga pustiš da potpuno uđe i zatim pokušaš da ga natjeraš da izađe, bit će ti ve­oma teško. Nijedan pametan čovjek ti neće reći da će ti biti lakše izaći ukoliko ga pustiš da potpuno uđe.

Isti je slučaj i s pogledom kada uzbudi srce. Ako se desi samo jednom, bit će lahko izliječiti bolest koju je prouzrokovao. Međutim, ako se po­gled ponovi više puta i prenese lijep izgled te žene u slobodno srce, ljubav prema njoj učvrstit će se i ustaliti. Kada god se pogled po­novi, bit će poput vode koja zalijeva biljku. Mladica ljubavi rast će i jačati sve dok se srce ne razboli i oslabi, tako da će prestati razmi­šljati o Allahovim naredbama. Zbog te ljubavi zapast će u iskušenje i neminovno će učiniti neke prijestupe i grijehe, i njegovo će srce biti upropašteno. Stvarni razlog zbog kojeg ovaj traži opravdanje da ponovo gleda jeste to što je njegovo oko uživalo u pogledu prvi put, pa želi da se to uživanje opet ponovi, kao npr. kada uzmemo zalogaj ukusne hrane.

Da je prvi put odmah oborio pogled, bio bi sačuvan od iskušenja, i srce mu ne bi oboljelo od ljubavi. Razmisli malo o riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: “Pogled je otrovna Iblisova strelica”Uloga ove otrovne strelice jeste da uđe u srce i djeluje poput otrova. Ako se čovjek tome odupre, djelova­nje će otrova prestati, a ako ne, taj će ga otrov uništiti.  Ibn Abbas veli: “Šejtan djeluje na čovjeka putem tri stvari: pogleda, srca i spolnog organa.”

Pogled je otrovna Iblisova strelica

Zbog toga što pogled spada u sredstva koja najbrže vode do onoga što je zabranjeno, islam ga je zabranio i dozvolio samo u slučaju krajnje potrebe. Isti je slučaj sa svim sredstvima koja vode do harama, a koja su zabranjena – bivaju dozvoljena samo u slučaju potrebe.  Džerir bin Abdullah, r.a., kaže: “Upitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o iznenadnom pogledu, pa mi je naredio da oborim pogled”

Iznenadni pogled jeste onaj pogled koji se desi bez namjere onoga koji gleda i bez želje u srcu za tim, i to je pogled za koji se neće odgovarati. Ako drugi put namjerno pogleda, bit će grješan.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je zbog toga Džeriru da prili­kom iznenadnog pogleda odmah obori pogled i da ga ne ponavlja. Onome ko je slučajno ugledao neku lijepu ženu i zbog toga upao u iskušenje i razmišljanje o njoj, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem., naredio je da se liječi tako što će otići svojoj ženi i s njom imati spolni odnos. Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tvoja žena ima isto ono što ima i ona koju si pogledao.” (Tirmizi)

Ovaj će postupak učiniti da za­boravi ženu koju je vidio. Pogled povećava strast u srcu čovjeka, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da je umanji ili neutralizira tako što će imati odnos sa svojom ženom. Smutnja koja se dešava posredstvom pogleda osnova je i početak svake druge smutnje, kao što se bilježi u Buharijevom i Muslimovom Sahihu, u hadisu koji prenosi Usama bin Zejd, r.a., a u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:

“Najviše što se poslije sebe bojim za svoje sljedbenike jeste iskušenje koje će imati u ženama”

U Muslimovom Sahihu zabilje­žen je hadis koji prenosi Ebu Seid el-Hudri, r.a., u kojem Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Čuvajte se obuzetosti. dunjalukom i čuvajte se iskušenja ženama.”

 

Koristi čuvanja pogleda od harama

Čuvanje pogleda ima mnogo koristi:

Prva korist: Čuvanje srca od bola tuge jer onaj ko bude gle­dao u ono što mu je zabranjeno, u njegovo će se srce useliti tuga, jer će vidjeti ono što mu se sviđa, a do čega ne može nikako doći. Jedna od najštetnijih stvari po čovjekovo srce jeste gledanje u ono što je zabranjeno jer će na taj način vidjeti ono za čim će silno žudjeti, izgubit će samokontrolu, ali neće moći postići to što želi. To je vrhunac bola i patnje koju srce može osjetiti.

El-Asmei veli: “Jednom prilikom vidio sam u tavafu djevojku lijepu poput gazele. Neprestano sam je posmatrao, a pogled na nju ispunjavao je moje oči njenom ljepotom. Ona me upita: ‘Šta je s tobom?’ Ja joj rekoh: ‘Moj pogled ne škodi tebi.’ Ona zatim spjeva sljedeće stihove:

“Onog trenutka kada si namjerno prema meni pogled usmjerio tog momenta si svoje srce u iskušenja stavio.

Vidio si ono što u cijelosti ne možeš dobiti niti se od njegovog jednog dijela možeš strpjeti”

 Pogled u čovjekovom srcu ima isu učinak kao i strijela koja izleti iz svoga luka. Ako ga ne ubije, u najmanju ruku će ga raniti. Pogled je poput iskre koja se baci na suho rastinje. Ako ga i ne spali u cijelosti, spalit će njegov dio, kao što pjesnik veli:

“Uzrok većine nevolja je pogled, i velika vatra bukne od iskre male.

Dokle god čovjek bude posmatrao prelijepe žene, neprestano stoji na ivici propasti.

Veseli ga to što sam sebe ubija i dušu uništava, daleko bila radost koja štetu donosi.”

 

Onaj koji gleda u zabranjeno baca strelicu koja pogađa njego­vo srce, a on to i ne osjeća. Tim pogledom on ustvari ranjava svoje srce.

Druga korist: Obaranje pogleda ima za rezultat da srce bude obasjano svjetlom čiji će se tragovi vidjeti u očima, na licu i ostalim organima tijela. Gledanje u ono što je zabranjeno ima suprotan efekt: ispunjava srce tamom čiji se tragovi vide na licu i ostalim dijelovima tijela. Zbog toga je, a Allah najbolje zna, ajet: “Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje…” (En-Nur, 35) došao poslije ajeta u kojem se naređuje obaranje pogleda: ‘’Reci vjernicima neka obore poglede svoje…” (En-Nur, 30);

 Treća korist: Obaranje pogleda podaruje čovjeku oštroumnost koja je jedna od posljedica i plodova svjetla. Ako je srce obasjano svjetlom pokornosti, oštroumnost će se razviti i ojačati, jer će srce tada biti poput ogledala u kojem će se ogledati stvarno stanje vjernika. Pogled će biti poput daha. Ako čovjek bude gledao u ono što je zabranjeno bit će poput daha koji zamagljuje ogledalo koje poslije toga neće blistati i sjajiti.

Sudža el-Kermani kaže:

“Ko u svojim javnim postupcima bude slijedio praksu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bude se brinuo o ispravnosti unutarnjih osjećanja svoje duše i bude obarao pogled, obuzdavao prohtjeve svoje duše, bude jeo halal-opskrbu, njegova pronicljivost i oštroumnost nikada neće pogriješiti. Ako bude hrabar u svojoj hrabrosti, neće griješiti. Allah, dž.š., će Svoga roba nagraditi shodno djelu koje je rob činio. Ko bude obarao pogled od onoga što mu je zabranjeno da gleda, Allah, dž.š., to će mu nadoknaditi svjetlom pronicljivosti. Kada svoj pogled sustegne od onoga što mu je Allah zabranio. On će mu podariti svjetlo koje će mu Pravi put obasjavati. Ko bude postupao suprotno tome, Allah, dž.š., oduzet će mu to svjetlo.”

Četvrta korist: Obaranje pogleda otvorit će mu vrata stjecanja znanja i nauke. Olakšat će mu njegove uzroke i to sve radi svjetlo koje sja u njegovom srcu. Ako srce bude osvijetljeno svjetlom pokornosti Allahu, dž.š., naučne činjenice postat će mu bliske i vrlo brzo će ih shvataii i savladavati. Ko bude gledao u ono što mu je zabranjeno, srce će mu obaviti tama i vrata stjecanja znanja bit će mu zatvorena;

Peta korist: Obaranje pogleda učinit će srce čvrstim, stabilnim i hrabrim. Njegovo srce ovladat će jasnim i čvrstim dokazima. U jednom predanju stoji: “Šejtan će se bojati čak i sjenke onoga ko se bude suprotstavljao svojim strastima. Zbog toga, srce onoga ko se bude povodio za strastima ispunjeno je poniženjem, slabošću, prezrenošću i niskošću koju Allah, dž.š., nije dao u srcima onih koji su dali prednost Njegovom zadovoljstvu nad udovoljavanjem svojim strastima.”

El-Hasen veli: “Iako ih mazge poslušno nose na svojim leđima, i tovarni konji koje tjeraju hržu u znak pokornosti, ipak su njihova srca ispunjena poniženjem zbog grijeha koje su počinili. Allah, dž.š., učinit će poniženim samo one koji su Mu nepokorni.”

 Neki mudrac veli: “Ljudi traže snagu i dostojanstvo pred vratima kraljeva, ali ga ne mogu pronaći, osim u pokornosti Allahu, dž.š. Ko se bude pokoravao Allahu, dž.š., On će ga zbog te pokornosti uzeti u zaštitu. Ko Mu bude nepokoran, Allah, dž.š., učinit će ga zbog toga grijeha Svojim neprijateljem i u tome će biti pravedan, jer je čovjek svojim postupcima na sebe navukao Njegovu srdžbu. U jednoj od kunut-dova stoji: “Onaj koga Ti uzmeš u Svoju zaštitu ne može biti ponižen, niti može biti ponosan i dostojanstven onaj kome si Ti neprijatelj.”

Šesta korist: Obaranje pogleda unosi u srce vjernika radost i sreću više nego užitak gledanja u ono što je zabranjeno gledati. To je zbog toga jer je uspio savladati svoga neprijatelja suprotstavljajući se prohtjevima svoje duše i njenim strastima. Kada se odrekne uživanja i sustegne udovoljavanju strastima radi Allahovog zadovoljstva i suprotstavi se duši koja ga na zlo navraća, Allah, dž.š., to će mu nadoknaditi tako što će njegovo srce ispuniti radošću koja je veća i potpunija od radosti udovoljavanju strastima, kao što neki kažu: “Tako nam Allaha, uživanje u čednosti veće je od uživanja u grijesima.” Nema sumnje da dušu, kada uspije da se suprotstavi svojim prohtjevima, to veseli i raduje više nego što bi je obradovalo slijeđenje niskih strasti. U tom se postupku raspoznaje onaj ko slijedi zdrav razum i onaj ko se povodi za životinjskim strastima;

Sedma korist: Obaranje pogleda oslobađa srce od okova strasti, jer pravi zarobljenik jeste onaj koga su lični prohtjevi stavili u zatočeništvo. Kada strasti i prohtjevi ovladaju srcem, njegov neprijatelj ga se lahko domogne, izloži ga najgorem mučenju.

Osma korist: Obaranje pogleda bit će jedna od pregrada koje će ga štititi od džehenemske vatre. Pogled je izvor strasti koje od čovjeka zahtijevaju konkretan postupak. Allahove su zabrane pregrade koje ga sprečavaju da čini loša djela. Ako izgubi tu pregradu, lahko će upasti u ono što je zabranjeno. Međutim, duša se neće zadovoljiti ako postigne svoj cilj jer u ovom slučaju duša nastoji da postigne više i više. Stalno će tražiti nove užitke, i pogled će tražiti nešto novo što će ga zadovoljiti, jer će mu stari užici biti nedovoljni iako su možda ljepši i bolji od novih. Obaranje pogleda jesu vrata ovim prohtjevima nekontroliranog uživanja koje nisu postigli ni kraljevi usprkos svom imetku i vlasti;

Deveta korist: Obaranje će pogleda ojačati njegov um, povećat će njegov kapacitet i učvrstiti ga. Gledanje u haram smanjit će samo njegove umne sposobnosti i izgubit će osjećaj za to šta je dobro a šta loše za njega. Odlika pravog razuma jeste takva da može pretpostaviti krajnje posljedice djela. Kada bi onaj ko svoj pogled ne sprečava da gleda u ono što mu je zabranjeno znao kakvoj se opasnosti i iskušenju izlaže, nikada ne bi dozvolio da mu pogled to čini.

Deseta korist: Obaranje pogleda čisti srce od opijenosti strastima i nemara u vjeri koji one sa sobom nose. Gledanje u ono što je zabranjeno neminovno prouzrokuje nemarnost prema Allahu i onom svijetu, i u čovjekovo srce ubacuje opijenost od ljubavi. O Lutovom narodu, čiji su se pripadnici strasno zaljubili jedni u druge, Allah, dž.š., kaže: “A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali” (El-Hidžr, 72). Pogled je čaša vina, a ljubav je pijanstvo koje to vino uzrokuje. Opijenost od ljubavi teža je od opijenosti vinom, jer se opijeni od vina otrijezni, a rijetki su oni koji se otrijezne od ljubavi, čak i u trenucima kada im se smrt približi.

 Koristi obaranja pogleda mnogobrojnije su od onoga što smo mi na ovom mjestu spomenuli.

 “O ti koji gledaš, nisi pustio svoje poglede da slobodno lutaju, a da nisi zbog njih u vlastitoj krvi ubijen pao.”

Odlomak iz knjige ‘Uvođenje zaljubljenih u vrt ljubavi’ – Ibnul-Kajjim El-Dževzijje

Obrada: www.pozivistine.com

 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …