Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Ustrajni vjernici imaju lijep, ugodan i sretan život

Ustrajni vjernici imaju lijep, ugodan i sretan život

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (4)
Četvrta vrijednost ustrajnosti: Živjet će lijepim životom u istinskoj i potpunoj sreći
 
Fadilet ustrajnosti je i to što će ustrajni vjernici imati lijep, ugodan i sretan život.
 
Uzvišeni kaže: “Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (En-Nahl, 97.)
 
Uzvišeni Allah im obećava i garantira da će imati lijep i ugodan život, koji obuhvata svaki vid ljepote i smirenosti na ovom svijetu u pogledu nafake, istinske prave sreće; duše će osjećati prostranu smirenost i neće se obazirati na ono što im pokušava unijeti nemir.
 
Svaki vjernik ne radi dobro djelo i nije svako djelo dobro djelo. Samo je vjernik koji radi dobra djela ustrajan i postojan u Allahovoj vjeri. To je onaj koji čini djela shodno uslovima koji su postavljeni i određeni da bi bila primljena, od kojih su iskrenost, i u skladu sa Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, sunnetom.
 
Samo takav se raduje Allahovom obećanju da će mu On omogućiti da živi lijepim životom na ovom svijetu, a na ahiretu ga čeka najljepša nagrada za ono što je uradio.
 
Uzvišeni kaže: “…Onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesrećan biti. A onaj ko okrene glavu od knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti.” (Ta-ha, 123-124.)
 
Mufessiri kažu da neće zalutati na dunjaluku i neće biti nesretni na ahiretu.
 
“Ko se okrene od Upute Moje”, podrazumijeva da će, ko suprotno postupa od Njegove naredbe, koju je On objavio Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i zapostavi je, a prihvati nešto drugo kao uputu, teškim životom živjeti na dunjaluku, jer neće biti smiren i širokogrudan. Prsa će mu biti stiješnjena u njegovoj zabludi, jer njegovo srce neće imati čvrsto uvjerenje i uputu, iako mu njegova vanjština to ne ispoljavala bez obzira na njegovu odjeću, hranu i to u kakvoj kući živio. U svome srcu stalno će osjećati nemir, zbunjenost i kolebljivost i stalno će živjeti u tjeskobi. (Tefsir, Abdurrahman es-S‘adi, r.h)
 
Uzvišeni kaže: “Onima koji vjeruju i čine dobra, blago njima, njih čeka divno prebivalište.” (Er-Ra‘d, 29.)
 
Mufessiri kažu da će na dunjaluku osjećati radost i zadovoljstvo.
 
Čeka ih smirenost i živjet će sretni, a na ahiretu ih čeka divno prebivalište; živjet će u Džennetu i njihov Gospodar će s njima biti zadovoljan.
 
Također, ovo nam pojašnjava i ajet: “Čestiti će sigurno u Džennet, a griješnici u Džehennem.” (El-Infitar, 13-14.)
 
Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: “Ne treba shvatiti da se ovi ajeti odnose samo na ahiretska uživanja i patnje. To se odnosi na sva tri staništa; ovaj svijet, berzeh i ahiret. Prva skupina će uživati u blagodatima, a druga biti u patnjama. A zar ima veće blagodati srca? I zar ima patnji osim patnji srca?
 
Zato je jedan vjernik, kad je bio upitan kako je osvanuo, odgovorio: “Osvanuo sam u blagostanju, a kad bi vladari i njihovi sinovi znali u kakvom blagostanju i smirenosti mi živimo, sabljama bi se borili da nam to oduzmu!”
 
Ovdje se misli na blagostanje, sreću, radost i smirenost koja se stiče s pokornošću Uzvišenom Allahu. (El-Dževabu-l-kafi, str. 122.)
 
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …