Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Tvoje znanje je tvoje bogatstvo

Tvoje znanje je tvoje bogatstvo

Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, Koji poučava peru, Koji čovjeka poučava onome što ne zna.” (El-Alek, 1.-5.)

Ne postoji materijalno blago koje se može uporediti sa bogatstvom znanja .

Tvoje znanje je tvoja bogobojaznost.

Prvo što je naređeno i objavljeno Muhammedu alejhi salatu we selam bilo je „Uči (čitaj)“ baš iz razloga što je čovjeku učenje potrebno da bi se duhovno uzdigao i shvatio propise vjere.

Šejh Usejmin je u komentaru ajeta „Gospodaru moj, znanje moje ti povećaj .“(Ta-Ha, 114. ajet)

rekao: molio je za znanje a ne za imetak, zato što onog koji je bogat ljudi vole dok je bogat a učenog vole uvijek .

Svaka knjiga koju pročitaš, svako slovo iz nje utiče na tvoj intelekt, moć pamćenja, razum i elokventnost .

U današnje vrijeme se potcjenjuje moć znanja, nipodoštava se vrijednost knjiga, pa i učenih ljudi od kojih se može uzimati znanje .

Čovjek uči dok je živ i opet ne može sve naučiti .

Učenje, pogotovo vjerskih propisa, povećava jačinu imana kod čovjeka što je i potvrđeno ajetom

“A Allâha se boje od robova Njegovih – učeni.” (Sura Fatir, 28. ajet)

Hoćeš da ojačaš svoj iman ? UČI!

Prijašnje generacije su znale prelaziti na stotine kilometara ne bi li našli nekog ko će ih podučavati korisnom znanju a nama je danas sve na dohvat ruke i opet većina neće da uzme da uči .

Osnove svoje vjere moraš znati i svi smo mi poletni i hoćemo da čitamo kada tek počnemo praktikovati vjeru, a kasnije, vremenom, ta želja jenjava .

Ne dozvoli sebi da zgasne tvoja želja za znanjem.

Čitaj, uči, obrazuj se, piši, bitno je da se trudiš, da si produktivan, da radiš na svom umu i povećavaš svoje znanje, sam biraš da li će to biti o islamu, medicini ili preživljavanju u pršumi, sve dok se ne kosi sa šerijatom uči, a u svemu su tragovi Allahove milosti i stvaranja .

„ On daruje znanje onome kome hoće, a onaj kome je znanje darovano – darovan je blagom neizmernim. „ ( El-Baqara, 269.ajet)

Što čovjek više znanja u sebi ima utoliko je i ponizniji, ali i među ljudima poštovaniji i voljeniji .

S druge strane ima onih koji misle da znaju sve i da ljudi zbog njihovog zvanja moraju da ih vole, ophrvala ih je oholost i želja za isticanjem  a ljudi baš sa takvima ne vole biti u društvu .

Znanje je poniznost i podučavanje drugih a ne samoljublje i ponižavanje drugih .

 

Isječak iz knjige ” Ključ istine”- Marina Paljušević

About irfan

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …