Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Sve što rob bude ustrajniji u vjeri, bit će mu olakšan ulazak u Džennet

Sve što rob bude ustrajniji u vjeri, bit će mu olakšan ulazak u Džennet

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (2)

Druga vrijednost: Stanovnici Dženneta

Među fadiletima ustrajnosti je ono što je spomenuto u predhodnom ajetu, a to je:  “Oni će stanovnici Dženneta biti, i u njemu će vječno boraviti, i to će im biti nagrada za ono što su radili.” ( El-Ahkaf, 13.)

Ovo je Allahovo obećanje ustrajnima koji kažu: “Naš Gospodar je Allah”, pa poslije ustraju na tome. “Stanovnici će Dženneta će biti”.

Uzvišeni kaže:  “Dat ćemo da takav Džennet naslijedi onaj od robova Naših koji se bude grijeha klonio.” (Merjem, 13.)

I Uzvišeni kaže:  “Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju, – osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju; – a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju; – i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu, i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, – oni su dostojni nasljednici, koji će džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.” (El-Mu’minun, 1-11.)

Vjernici koji spomenuti po ovim svojstvima su oni koji su bili ustrajni u vjeri.

Imam Abdulaziz ibn Baz, Allah mu se smilovao, rekao je: “Sve što rob bude ustrajniji u vjeri, bit će mu olakšan ulazak u Džennet.”  (Kitabu-t-Tevhid, str. 31.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:  “Islam je započeo na pojedincima i vratit će se kao što je i započeo, pa blago njima.” (Muslim)

Ima nekoliko predaja u vezi ovog hadisa, a zabilježili su ih imam Ahmed i Ehli Sunneh:

Rečeno je: ‘Allahov Poslaniče, ko su guraba (pojedinci)?’‘To su oni koji red i pravdu uspostavljaju kad se ljudi iskvare čineći nered’, odgovorio je Poslanik.

U drugoj predaji se bilježi: “To su oni koji oživljavaju moj sunnet u vremenu kad ljudi odstupe od njega i zapostave ga.”

Šejh Abdullah bin Baz, Allah mu se smilovao, rekao je: “Guraba, pojedinci, to su oni koji su ustrajni u vjeri, jer sreća i Džennet pripadaju onima koji red i pravdu uspostavljaju kad se ljudi iskvare i odaju griješenju.”

Kad nastupi anarhija i prestane se činiti dobro, a zavlada zlo, oni i pored toga ostaju ustrajni u vjeri, slijedeći Istinu, robuju samo Allahu, iskreni su u svojim ibadetima i ustrajavaju u namazu, postu, davanju zekata, obavljanju hadža i ostalim propisima koje im vjera nalaže. I to su guraba.”(Fetava ala nuri-l-derb, 1/14.)

Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …