Home / Tekst / Liječenje Kur'anom / Sihr- uticaj i vrste

Sihr- uticaj i vrste

 

Es selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.

Ibn Kudame, za značenje sihra u šerijatskoj terminologiji kaže: ”To je pismeni ugovor, ili govor koji se izgovori, ili se napiše, ili učini da utiče na tijelo opsihrenog, njegovo srce, razum- bez njegove volje. Sihr je stvaran. Neke vrste sihra ubijaju, neke donose bolest, neke spriječavaju čovjeka da ima odnos sa svojom ženom, neke razdvajaju čovjeka od žene, neke unose mržnju izmedju dvoje,  a neki učine da se zavole dvoje.”

Dok, Ibn Kajjim je rekao: “Sihr je sačinjen od uticaja zlih duhova (džinna) I reakcije prirodnih snaga na njih.”

Takodje je rekao: “Riječi Allahove- ‘I od zla smutljivca kad smutnju sije’- I hadis kojeg prenosi Aiša radiallahu anha o uticaju sihra upućuju na to da je sihr stvaran.”

 Postoje dva osnovna tipa sihra;

1.Onaj koji se nalazi u tijelu oboljele osobe, u formi nečeg što je pojela ili popila, ili mirisa koji je pomirisala, ili rukovanjem;

2.Sihr može biti van tijela opsihrenog, zakopan ili obješen na nekom mjesti ili slično;

Djelovanje sihra na žrtvu odvija se na jedan, ili dva načina:

 • Može imati unutrašnji uticaj na tijelo žrtve
 • Može imati vanjski uticaj, poput toga da na tijelo djeluje izvana ili sa udaljenosti, i u tom slučaju sihr uzrokuje anksioznost i halucinacije.

Vrste sihra se takodje mogu razlikovati i po namjerama, cilju i simptomima.

Pa, tako imamo:

 1. Sihr rastavljanja a koji ima za cilj da rastavi muža od žene ili se njime izaziva neprijateljstvo i mržnja među prijateljima ili poslovnim partnerima. Ova vrsta sihra je najrasprostranjenija.

 Ovakav sihr može biti:

– Razdvajanje čovjeka od majke

– Razdvajanje sina od oca

– Razdvajanje braće

-Razdvajanje poslovnih i drugih prijatelja

-Razdvajanje čovjeka i žene.

 Simptomi sihra rastavljanja su:

 1. Iznenadno pretvaranje ljubavi u mržnju,
 2. Stalno sumnjičenje među supružnicima,
 3. Neprihvatanje izvinjenja i opravdanja,
 4. Uveličavanje povoda za svađu i raskol iako su oni beznačajni.
 5. Mijenjanje muževe slike u očima žene i žene u očima muža, tako da muž vidi svoju ženu u ružnom liku, makar ona bila izrazito lijepa. Razlog je tome što šejtan koji je zadužen za sihr njeno lice čini ružnim, prikazujući svoj lik na njenom licu. Žena vidi svog muža u strašnom i užasavajućem liku.
 6. Odvratnost opsihrenog prema svakom djelu koje poduzima njegov supružnik.
 7. Odvratnost prema mjestu gdje boravi njegov supružnik. Tako ćete vidjeti čovjeka koji je van kuće sasvim normalan, ali sa samim ulaskom u kuću osjeti žestoku tjeskobu.

 

   Hafiz Ibnu Kesir, Allah mu se smilovao, rekao je:
Znak utjecaja sihra na razdvajanje muža od žene je u tome da jedno drugo vide u ružnom liku… ili nečemu drugom sličnom tome.

 

 1. Ljubavni sihr- a koji ima za cilj izazivanje ljubavi i promjenu emotivnog stanja i interesovanja kod opihrenog.

Simptomi ove vrste sihra su:

 1. Pretjerana zaljubljenost,
 2. Žestoka želja za spolnim općenjem,
 3. Nemogućnost podnošenja odsustva osobe u koju je zaljubljen,
 4. Pretjerana žudnja za viđenjem osobe u koju je zaljubljen,
 5. Slijepa poslušnost.

Ova vrsta sihra ima i svoje kontrareakcije pri čemu se može desiti da opsihreni zamrzi osobu  koju je sihrom trebalo zavoljeti.

Opsihreni se može teško razboljeti.

Nekad žena napravi mužu sihr kako bi zamrzio sve žene osim nje, što prouzrokuje mržnju čovjeka prema njegovoj majci, sestrama, tetkama, i svoj ženskoj rodbini.

Ponekad se taj sihr preokrene, te čovjek zamrzi sve žene, pa čak i svoju suprugu.

 1. Sihr prividjanja ili obmane- a koji ima za cilj predstavljanjem stvari ili dogadjaja suprotno onome kakvi su zaista.

Simptomi sihra obmane su:

 1. Čovjek vidi nepomične stvari kako se kreću, a pokretne vidi stabilnim i nepomičnim

2. Malog vidi velikim, a velikog malim,

3. Sve stvari vidi u suprotnom obliku, kao što su ljudi u doba Musaa alejhi selam vidjeli štapove kako se kreću, a oni se u stvari nisu kretali.

 

Uzvišeni je rekao:
O Musa, rekoše oni, hoćeš li ti, ili ćemo mi baciti?” “Bacite vi” – reče on. I kada oni baciše, oči ljudima začaraše i jako ih prestrašiše i vradžbinu veliku prirediše. I Mi naredismo Musau: “Baci stap svoj!” – i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili vradžbinu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili. I tu oni bijahu pobijeđeni i ostadoše poniženi, a čarobnjaci se licem na tle baciše.

Mi vjerujemo u Gospodara svjetova” – rekoše. “Gospodara Musaova i Harunova.” (El-E’raf, 115 – 122)

 1. Sihr ludosti

Džin koji je zadužen za sihr ulazi u opsihrenu osobu i stacionira se u njegovom mozgu, kako mu je naredio sihirbaz. Zatim vrši pritisak na centre u mozgu i to naročito one koji imaju funkciju razmišljanja, sjećanja ili ponašanja.  Osoba koja je opsihrena u većini slučajeva je svjesna svega šta se dešava sa njenim tijelom, ali nema nikakvu kontrolu. Rijetko se desi da se osoba ne sjeća ničega.

Simptomi sihra ludila su:

 1. odsutnost duha, smetenost i velika pospanost,
 2. nejasan smušen govor
 3. netremično gledanje u jedno mjesto,
 4. nemogućnost ustrajnosti u jednom poslu,
 5. u nekim momentima na njegovom licu se pokaže da ne zna gdje ide, a ponekad spava na pustim mjestima gdje niko ne zalazi.

 

 

Haridž ibnus-Salt prenosi od svoga amidže da je otišao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i primio Islam. Na putu od njega je naišao pored ljudi kod kojih je vidio ludog čovjeka okovanog željezom. Njegova porodica reče:“Rečeno nam je da je ovaj vaš drug došao s dobrom pa ima li nešto čime biste ga mogli izliječiti?” Proučio sam mu Fatihu i ozdravio je. Dali su mi zbog toga stotinu ovaca. Došao sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestio ga šta mi se desilo, pa mi je rekao: “Da li si rekao nešto drugo osim toga što si učio?” Ne, – rekao sam. On reče: “Uzmi ih. Teško onome ko uzme nešto za neispravnu rukju, ti si uzeo za ispravnu rukju.”

    U drugom rivajetu se prenosi: “Učio mu je Fatihu tri dana, ujutro i navečer. Kad god bi je završio sakupio bi zrak i puhnuo


(Hadis prenosi Ebu Davud u poglavlju “Et-tibb” pod brojem 19, a Nevevi kaže da je vjerodostojan i bilježi ga u djelu “El-Ezkar, 87”.)

 1. Sihr bolesti- a koji ima za cilj izazivanje raznih bolesti.

 Kada čovjek bude pogođen sihrom bolesti, džin se stacionira u mozgu kod centra za koji je zadužen od strane sihirbaza. On se učvrsti u centru sluha ili vida ili centru za pokretanje ruke ili noge. Tada je organ u jednom od slijedeća tri stanja:

 1. Allahovom moći džin onemogući dolazak uputstava za organ te tako dotični organ ne može funkcionisati. Bolesnik oslijepi ili ogluhne ili zanijemi ili mu se paralizuje dio tijela.
 2. Nekad džin onemogući dolazak uputstava iz mozga, a ponekad ih dozvoli, pa se desi da određeni organ nekad funkcioniše, a nekad ne.
 3. Nekad džin učini da mozak šalje veoma brza i neprestana uputstva bez povoda, pa se desi da se organ ukruti i ne može se kretati iako pri tome nije paralizovan.

    Uzvišeni Allah kaže o sihirbazima: “…oni nikome bez Allahove dozvole nisu mogli naštetiti.

    Time je potvrdio da je moguće da sihirbaz nanese štetu opsihrenom, ali ju je uslovio Svojom voljom, i tome se ne treba čuditi. Veliki broj ljekara nisu nikada mogli priznati niti povjerovati sve dok nisu svojim očima vidjeli brojna stanja ovakvih bolesti.

Simptomi sihra bolesti su:

 1. Stalan bol u jednom od udova,
 2. Periodični napadi (živčani grčevi),
 3. Paraliza nekog od dijelova tijela,
 4. Prestanak rada nekog od čula.

Simptomi sihra bolesti su vrlo često isti ili slični kao  i simptomi fizičke bolesti nekog od tjelesnih organa. Da bi se provjerilo da li se radi o bolesti izazvanoj džinnima ili je u pitanju prirodna bolest potrebno je učiti rukju nad oboljelim. Ukoliko se jave reakcije tokom rukje onda se  treba nastaviti liječiti rukjom, a ukoliko se ne jave reakcije onda je kod njega u pitanju bolest tjelesnih organa, i treba se liječiti kod ljekara.

Ovo su, na osnovu iskustva onih koji liječe Kur’anom, najčešće vrste sihra koje pogadjaju ljude, još neke vrste ću naknadno spomenuti u narednim tekstovima, in sha Allah.

Treba napomenuti i to da džinn kad udje u tijelo, zadužen sihrom, u većini situacija ne obavlja samo ono što je od njega zatraženo od strane sihirbaza, već se trudi nanijeti što veću štetu opsihrenom, a nerijetke su situacije kada se džinn, iako poslat sihrom- zaljubi u osobu u kojoj se nalazi.

A Allah najbolje zna.

Korišćena literatura:

 • “Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza” I “Zaštita od džinna I šejtana u svijetlu Kur’ana i Sunneta”- Vehid Abdusselam Bali
 • “Liječenje od sihra i opsjednutosti”- Ibrahim Abdul-Alim Abdul-Birr
 • “Džinni I ljudske bolesti, liječenje u svijetlu Kur’ana i Sunneta”- Dr. Halil ibn Ibrahim Amin

 

Marina Paljušević

Avgust, 2018.

About irfan

Pogledaj takođe

Uzroci i vrste džinnskog opsijedanja

Es selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Čovjekova opsjednutost džinnima može biti izazvana jednom od …