Home / Tekst / Liječenje Kur'anom / Znanje kao štit i oružje u borbi sa džinnima

Znanje kao štit i oružje u borbi sa džinnima

Es selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.

Uzvišeni Allah kroz Kur’an poziva vjernike ka potrazi za znanjem, i to ne samo jednom nego na desetine puta, gdje u nekim slučajevima u obliku savjeta, ohrabrenja, ili čak u obliku naredbe.

Allahov poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, takođe poziva vjernike i vjernice da se posvete traženju znanja i u Sahihu imama el-Buharije, postoji posebno poglavlje pod nazivom “znanje”, koje sadrži 102 hadisa u kojem se spominje riječ znanje, mudrost, nauka, itd.

“Allah svjedoči, kao i njegovi meleki, i učeni (ljudi od znanja), da ne postoji drugi bog dostojan obožavanja osim Njega. Nema božanstva osim Njega, Svemogućeg, Mudrog.” (Ali Imran, 18).

Imam  Kurtubi u svom tefsiru, u vezi sa tumačenjem ovog ajeta, kaže: “Ovaj kur’anski ajet je argument za vrijednost znanja i učenjaka.”

Uz status koji čovjek dobija kod Gospodara svijetova sa sticanjem znanja vrlo je bitno napomenuti da je vjerski ispravno znanje i oružje i štit u borbi protiv bilo koje vrste džinnskog opsijedanja. A neznanje je svakako čovjekov najveći neprijatelj, počevši od toga da onaj koji živi u neznanju luta mračnim tunelima beznadja pa završivši sa tim što je taj isti vrlo laka meta džinnima i sahirima.

Što se tiče samog liječenja opsjednutosti znanje je neophodno da bi se, prije svega, Allahu ispravno robovalo, a potom da bi se čovjek na ispravan način liječio.

Koliko je onih koji su zbog sopstvenog neznanja zapali u ruke raznim sihirbazima, prevrtljivcima i lašcima koji gledaju u karte, kugle, pasulj, koji salijevaju olovo, pišu zapise, talismane, vežu uzlove, pa ne svežu samo uzlove za sihr nego i jadnim ljudima pričaju raznorazne laži i prazne besjede sve u cilju vezivanja za njih same zbog zgrtanja novca i sticanja popularnosti.

Uz sve to, čak i da zanemarimo one koji rade gore pomenuto i koji se relativno lako otkriju, koliko je onih koji se pod plaštom vjere skrivaju predstavljajući se kao iskusni i ispravni liječnici a zapravo se bave nedozvoljenim radnjama.

Oni se ne prepoznaju tako lako kao prva skupina i njih može raspoznati samo onaj koji ima dovoljno ispravnog znanja na osnovu kog vaga i donosi zaključke.

Osnovno znanje o vjeri i praktikovanje iste su temelj bez kog je nemoguće započeti projekat liječenja od opsjednutosti džinnima. Počevši od osnovnog poznavanja Kur’anskih harfova koje nam je neophodno za ispravnost namaza, pa preko učenja zaštitnog i drugih zikrova, propisa dove itd. čovjek mora kontantno saznavati i raditi na sebi, učiti i naučeno primjenjivati u praksi jer iman raste i opada u zavisnosti od našeg truda i predanosti u obožavanju Allaha.

Borba sa džinnima jeste vrsta džihada na Allahovom putu, s tim što su tvoje jedino oružje i štit tvoje poznavanje i praktikovanje vjere. Opšte je poznato da džinni nevjernici preziru one koji  su vjerskim znanjem obasuti, jer znaju da iz bitke sa takvim čovjekom jedino oni mogu izaći povrijedjeni, pa i ako se desi da udju u tijelo i uznemiravaju ga, oni to nikada ne mogu učiniti u onoj mjeri u kojoj bi htjeli jer Allah i u iskušenjima štiti Svoje robove.

Rekao je Uzvišeni Allah; On daruje znanje onome kome hoće, a onaj kome je znanje darovano – darovan je blagom neizmjernim.” (El-Bekare, 269.)

U skladu sa ajetom je i hadis u kom se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Vrijednost učenjaka u odnosu nad pobožnjakom (onoga koji obožava Allaha, čineći mu ibadet) je kao mjesec u odnosu na druge planete. Zaista su učeni nasljednici poslanika, a poslanici nisu ostavili u nasljedstvo ni dinara ni dirhema, ali su u nasljedstvo ostavili znanje. Ko je preuzeo to (nasljeđe) od njih, preuzeo je veliku blagodat.” (Ebu Davud, Tirmizi)

 Takodje je rekao Poslanik, sallallahu alejhi we sellem; “Učenje (podučavanje znanjem) je obaveza za svakog muslimana i muslimanku.” (Ibn Madže)

Neka naša stalna dova bude: “… Gospodaru moj, povećaj mi znanje!” (Ta Ha, 114.)

Marina Paljušević

Septembar, 2018.

About irfan

Pogledaj takođe

Uzroci i vrste džinnskog opsijedanja

Es selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Čovjekova opsjednutost džinnima može biti izazvana jednom od …