Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Šejtanovi prilazi srcu

Šejtanovi prilazi srcu

Znaj da je najbolji primjer za srce tvrđava, u koju šejtan hoće da provali, da je osvoji i njome zavlada. Šejtan se može odbiti jedino dobrim poznavanjem njegovih prilaza. Šejtanovi prilazi i kapije nisu ništa drugo do čovjekove osobine, a one su mnogobrojne. Međutim, mi ćemo ukazati samo na one najvažnije.

U velike kapije kroz koje šejtani prolaze spadaju ljutnja i strast. Kada oslabi vojska razuma, napadne vojska šejtana. Kada se god čovjek naljuti, šejtan se sa njima poigrava kao što se dijete igra loptom.

U njegove velike kapije spadaju zavidnost i pohlepa. Kad god je čovjek pohlepan, njegova ga pohlepa zaslijepi i zagluši. Allahov Poslanik ﷺ je kazao Dva gladna vuka poslata u stado ovaca neće napraviti štete tom stadu koliko čovjekova žudnja za imetkom i ugledom može napravi štete njegovoj vjeri. (Ahmed, Tirmizi, Darimi i dr.)

U šejtanove velike kapije spada i prejedanje, čak i ako je hrana čista i halal, jer prejedanje jača strasti, a strasti su šejtanovo oružje.

U šejtanove velike kapije spadaju škrtost i strah od siromaštva. Oni ne daju da se imetak troši i udjeljuje sadaka.

U šejtanove velike kapije spadaju i mezhebske pristrasnosti, netrpeljivost, mržnja prema pripadnicima drugih pravnih škola i gledanje na njih sa prijekorom i poniženjem. To upropaštava sve zajedno; i čestite robove i teške grješnike.

U njegove velike kapije spada i sumnjičavo mišljenje o muslimanima. Uzvišeni Allah u tom smislu kaže: O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, doista, grijeh! (Kur’an, 49:12) Ovo zato što vjernik traga za opravdanjima, a licemjer za mahanama.

Dakle, ukratko, ako čovjek slijedi strasti njegovim srcem će zavladati šejtan.

Ako se zapitaš: Šta je lijek za odbijanje šejtana? znaj da lijek za srce leži u zatvaranju šejtanovih prilaza, i njegovim čišćenjem od pokuđenih osobina. Zdravo srce je srce u kome nema hrane za šejtana.

Većinu srca osvojili su i porobili šejtani. Zato su i prepuna misli koje šapatom pozivaju da se više voli ovaj, a odbacuje onaj svijet. Budući da je početak njihova pada u šejtanove ruke bilo povođenje za strastima i prohtjevima, ona se ponovo mogu osloboditi jedino čišćenjem od šejtanove hrane; tj. od strasti i prohtjeva i oživjeti pokornošću i sjećanjem na Uzvišenog Allaha.

Iskušenja koja se nameću srcu, dolaze: ili od strasti, ili od sumnji. Zato se, prema tome, i bolesti srca dijele na: bolesti strasti i bolesti sumnji.

Zajednička osobina bolesti srca je da su one isprepletane bolestima strasti i bolestima sumnji. Kur’an je lijek i za jednu i za drugu vrstu. Kur’an je najbolji lijek protiv bolesti sumnje, s tim što njegova djelotvornost zavisi od njegovog razumijevanja i poznavanja. Kome Uzvišeni Allah daruje tu blagodat, svojim srcem jasno raspoznaje šta je istina, a šta neistina, kao što raspoznaje dan i noć.

Što se tiče njegova lijeka protiv bolesti strasti, on se ogleda u njegovoj mudrosti i pozivanju lijepim savjetom da se probudi želja prema dobru, ulije strah za prijestupe, zadovolji sa skromnim na ovom svijetu i podstakne želja prema onome svijetu. Tako srce postaje naklonjeno prema razboritosti, a odbojno prema zavođenju. Srce hranu koja ga jača i čisti uzima iz Kur’ana.

Uzvišeni Allah, u tom smislu, kaže: Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima. (Kur’an, 17:82)

Odlomak iz knjige “Lađa Mudrosti – sažetak knjige Bistro more pobožnosti i suptilnosti”

Priredio: Irfan Hajrudin Klica, prof.

Skinite knjigu u PDF-formatu:

Download Now

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …