Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Počast od Allaha

Počast od Allaha

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (19)

Devetnaesta vrijednost: Počast od Allaha, dželle šanuhu

Blagodat istikameta također je počast od Allaha, dželle šanuhu, zaštita od šejtanskog zavođenja i slijeđenja strasti.
 
Rekao je šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao: “Najveća počast je stalna privrženost prakticiranju vjere.” (Medaridž es-Salihin, 106/2.)
 
Uzvišeni kaže: “Koga Allah ponizi, toga niko ne može poštovanim učiniti.” (El-Hadž, 18:)
 
Učenjaci vele: “Koga Allah ponizi činjenjem grijeha ili nevjerstva, niko neće biti u stanju od njega ukloniti to poniženje, niti će biti na bilo koji način poštovan. Kad čovjek ustraje u pokoravanju i ostavi ono što je loše, Allah mu dâ počast, dok će onome koji utone u grijehe i zabranjene stvari/harame, ne pridržavajući se Upute, Allah, radi njegovog takvog stanja, dati poniženje i neuvažavanje. Iz pokornosti proizlazi ponos i počast, dok iz nepokornosti proizlazi poniženje i poniženost.”
 
Uzvišeni kaže: “Misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupati jednako kao sa onima koji vjeruju i čine dobra djela, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!” (El-Džasije, 21.)
 
Abdurrahman es-Sadi, Allah mu se smilovao, u svom “Tefsiru” veli: “tj.: Zar misle da će im biti isto na dunjaluku i ahiretu? Loše misle, rasuđuju i loše sude. Njihov sud je suprotan mudrosti najboljeg i najpravednijeg Sudije. Kosi se sa zdravim umom i prirodom. Suprotan je onome što je došlo u objavljenim Knjigama i o čemu su obavještavali poslanici. Stvarni sud je da vjernicima i vjernicama koji čine dobra djela pripada pobjeda i uspjeh, sreća i nagrada u bliskoj i dalekoj budućnosti, shodno veličini njihovih dobročinstava.
 
Lošima pripada poniženje i Allahova srdžba i kazna na dunjaluku i ahiretu.
 
Uzvišeni Allah kaže o šejtanu: “Gospodaru, zato što si dao da odem u stranputicu, zasigurno ću im uljepšavati poroke na Zemlji i potrudit ću se da ih sve zavedem, osim tvojih iskrenih robova”. “Ove ću se istine Ja držati”, reče On: “Nad robovima Mojim ti nikakve vlasti nećeš imati osim nad onima koji te budu slijedili od onih zalutalih.” (El-Hidžr, 39-42.)
 
Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, zagarantirao je zaštitu od šejtana Svojim robovima koji budu iskreni i ustrajni u prakticiranju vjere.
 
Kad god insan bude ustrajan i ostvari bogobojaznost, bit će odabran kod Allaha, pa makar bio najsiromašniji i iz najnižeg staleža ljudi.
 
Uzvišeni kaže: “Najbolji od vas kod Allaha su najbogobojazniji.” (El-Hudžurat, 13.)
 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najbolji u vjeri su oni koji su bili najbolji u džahilijetu (predislamskom dobu), ako ispravno shvate vjeru.” (Buhari i Muslim)
 
Koliko je ljudi koji su bili beznačajni, nepoznati i nespomenuti, utonuli u grijesima i prestupima sve dok se nisu počeli pridržavati Allahove vjere i potom postali značajni i sasvim druge osobe, kako se u narodu kaže, “ko od majke rođeni”.
 
Rekao je istinu Allah: “Ko želi ponos, pa sav ponos pripada Allahu.” (El-Fatir, 10.)
 
tj.: Neka ponos traži jedino u pokornosti Allahu, dželle šanuhu.
 
Dova ispravnih prethodnika bila je: “Gospodaru, daj mi ponos u pokornosti Tebi, a ne ponizi me u griješenju Tebi.”
 
Kad god musliman bude pokoran Allahu, poveća mu se stepen i sve tako dok ne postane velikan na dunjaluku i ahiretu, dok griješnik postaje najbezvrednije stvorenje, čineći tako grijehe sve dok ne postane ponižen i minimiziran u očima drugih.
 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko odstupi od mog sunneta, zagarantirano mu je poniženje” (Prenosi imam Ahmed; šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, Sahihu-l-džami, 2.831.)
 
Ko god se bude dosljedno pridržavao ove vjere, Allah će mu uzdići ugled i stepen, pa makar bio abesinijski rob, s tim što će onaj ko bude postupao suprotno Uputi biti ponižen, pa makar bio hašimijski kralj.
__________________________________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …