Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Oslanjanje na Allaha (Tevekkul)

Oslanjanje na Allaha (Tevekkul)

Oslanjanje na Allaha je iskreno pouzdanje srca u Uzvišenog Allaha u nastojanju da se, i na ovom i na onom svijetu, postigne ono što je korisno, a odagna ono što je štetno. Uzvišeni Allah je za svako dobro djelo i njegov stepen ne samo, unaprijed, odredio nagradu, već se i Sam ponudio da čovjeku bude pomagač i dovoljan oslonac. U tome smislu Uzvišeni kaže:

A onome ko se Allaha istinski boji, On će izlaz naći, i opskrbit će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. (Kur’an, 65:2-3)

Onaj ko se na nekoga drugog od stvorenja oslanja, sa ciljem da mu u nečemu pomognu, mora biti svjestan da to niko mimo Allahove pomoći nije u stanju da učini, jer su i sami oni od kojih se pomoć traži nemoćni.

Također je potrebno znati da je pouzdanje stvar srca, a ne stvar organa tijela i da nema isključivosti između pouzdanja u Allaha i povođenja za uzrocima (tj. preduzimanje potrebnih mjera djelima da bi nešto bilo moguće da se ostvari). Sam Vjerovjesnik ﷺ se najviše od svih oslanjao na Uzvišenog Allaha, međutim preduzimao je potrebne mjere u svemu što je radio. Zato je i rečeno da je nepoduzimanje potrebnih mjera u granicama mogućnosti i dozvoljenosti povreda vjerozakona, a vjerovanje samo u uzroke (bez oslanjanja na Allaha) povreda tevhida.

Tako se Allahov Poslanik ﷺ u bici na Uhudu pojavio sa dva oklopa. Kada je iz Meke u Medinu činio hidžru (preseljenje) iznajmio je vodiča. Učinio je to, iako je preko njega Allah uputio svjetove i prethodno mu obećao da će ga zaštititi od svih ljudi. Svojim ukućanima pravio je zalihe hrane, iako se od svih na Allaha najviše oslanjao. Kada je krećao na put u borbu, na hadždž ili umru sa sobom je nosio hranu i opremu, kako on, tako i svi njegovi ashabi koji su se istinski oslanjali na Allaha.

Učeni su rekli: “Čini djela poput čovjeka koji smatra da će ga spasiti samo njegova djela i osloni se na Allaha poput čovjeka kojeg neće pogoditi ništa drugo osim ono što mu je Allah odredio.”

Odlomak iz knjige “Lađa Mudrosti – sažetak knjige Bistro more pobožnosti i suptilnosti”

Priredio: Irfan Hajrudin Klica, prof.

Skinite knjigu u PDF-formatu:

Download Now

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …