Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Olakšanje pri sticanju opskrbe i postizanje berićeta u imetku i životu

Olakšanje pri sticanju opskrbe i postizanje berićeta u imetku i životu

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (8)
Osma vrijednost: Olakšanje pri sticanju opskrbe i postizanje berićeta u imetku i životu
 
Uzvišeni kaže: “A da se pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili, da bismo ih time na kušnju stavili…” (El-Džin, 16-17.)
 
Uzvišeni kaže: “A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, mi bismo im blagoslove i s neba i iz Zemlje slali…” (El-A‘raf, 96.)
 
Ovo je Allahovo obećanje i dodjela nagrade ustrajnim robovima u Njegovoj vjeri da će bezbrižno živjeti u izobilju i blagostanju, bez ikakvih poteškoća i muka.
 
To nam potvrđuju i sljedeći ajeti: “…A ko se bude Allaha bojao, On će mu dati izlaz iz svake situacije, i opskrbiće ga odakle se i ne nada…” (Et-Talak, 2-3.) Uzvišeni Allah kaže: “…A onome ko se Allaha boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim.” (Et-Talak, 4.)
 
Postavimo pitanje: Ko se istinski boji Allaha?
 
Odgovaramo: Svako ko je čvrst, postojan i ustrajan u Njegovoj vjeri.
 
Ovu poruku upućujem svakom besposlenom, dužniku, onome ko traži zaposlenje, a i drugima. Kažem, ovo je besplatan kurs koji ti zasigurno garantira olakšicu u svim poslovima, sticanju nafake i bereketa, kako u životu, tako i u imetku. To je kurs o ustrajnosti u Allahovoj vjeri.
 
Stoga, ako pokušaš ostati ustrajan, čvrst, stabilan i iskren u Njegovoj vjeri, zasigurno ćeš se uvjeriti da Allah svoje obećanje neće iznevjeriti.
 
Isto tako, grijesi bivaju jedna od najvećih posljedica nestanka nafake i berićeta u životu i imetku.
 
Uzvišeni Allah kaže: “Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili…” (Eš-Šura, 30.)
 
Uzvišeni Allah kaže: “Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru…” (Er-Rum, 41.)
 
Prenosi se u hadisu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista robu bude uskraćena nafaka radi grijeha koje počini.“ (Ibn Madždže, 4.022; Hakim, 1/493.)
 
Ne ogleda se berićet u mnoštvu imetka, niti u dugom življenju, nego u prisustvu berićeta u njima. I berićet se postiže samo s pokornošću i ustrajnošću u Allahovoj vjeri. I, doista, čovjeku neće koristiti njegov život, imetak, snaga, znanje i djela osim ako sve to usmjeri ka pokornosti Allahu.
 
A ako ne bude tako, bit će gubitnik. Utječemo se Allahu od toga.
____________________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …