Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Obaveza dobročinstva i lepog ponašanja novog muslimana prema roditeljima i rodbini nemuslimanima

Obaveza dobročinstva i lepog ponašanja novog muslimana prema roditeljima i rodbini nemuslimanima

Jedna od najvažnijih stvari kojima se odlikuje naša čista vera jeste njen poziv da se okitimo moralnim vrednostima i uzvišenim vrednotama pri saradnji sa svim ljudima. Musliman koji prigrli veru Islam trebao bi da bude među prvima koji će da se povinuju ovim vrednostima i moralu i koji će da sledi te vrednosti i moral u stvarnom životu.

Kaže Uzvišeni Allah:

“A ljudima lepe reči govoriti.” (Kur’an, poglavlje El-Bekare, odlomak 83.)

I kaže Uzvišeni:

“I sa njima na najlepši način raspravljaj!” (Kur’an, poglavlje Pčele, odlomak 125.)

Verovesnik Muhammed , neka je nad njim Božiji spas i mir, je oporučio svojim sledbenicima (ummetu) da se okite navedenim vrednostima rekavši: “Održavaj veze sa onim ko je sa tobom raskinuo, podari onome ko je tebi uskratio i oprosti onome ko ti je nepravdu učinio.” (Hadis beleži Ahmed)

Niko nema veće pravo da mu se čini dobročinstvo i da se prema njemu lepo ophodi od roditelja koji su posle Uzvišenog Boga glavni uzročnici čovekovog postojanja. Zbog toga je Bog uzdigao njihovu vrednost i stepen dobročinstva i lepe ophodnje prema njima odmah posle stepena verovanja u Uzvišenog Boga.

U tom smislu kaže Uzvišeni:

“I Bogu (Allahu) bogosluženje činite i ništa mu ne pridružujte, a roditeljima činite dobro.” (Kur’an, poglavlje En-Nisa, odlomak 36.)

I kaže Uzvišeni:

“Gospodar tvoj zapoveda da samo Njemu bogosluženje činite i da roditeljima dobročinstvo činite.” (Kur’an, poglavlje Noćno putovanje, odlomak 23.)

Uzvišenost Islama ogleda se u tome da je preporučeno lepo ophodenje prema roditeljima pa makar bili i nemuslimani.

Kaže Uzvišeni:

“Mi smo naredili čoveku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, iz slabosti u slabost i doji ga u toku dve godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovom svetu velikodušno ponašaj.” (Kur’an, poglavlje Lokman, odlomci14-15.)

I kaže Uzvišeni:

“Mi smo svakog čoveka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj.” (Kur’an, poglavlje Pauk, odlomak 8.)

Esma, kćerka Ebu Bekra, Bog bio zadovoljan njome, je rekla: “Došla mi je moja majka, mnogoboškinja, za vreme dok su Mekalije, među kojima i njen otac, potpisivali ugovor sa Verovesnikom Muhammedom, neka je nad njim Božiji spas i mir, pa sam u vezi sa tim zatražila mišljenje Božijeg Poslanika, neka je nad njim Božiji spas i mir, upitavši ga: ‘Došla mi je majka želeći (održavanje veze), pa hoću li da održavam vezu sa svojom majkom? Odgovorio mi je: ‘Da, održavaj (rodbinsku) vezu sa svojom majkom. ” (Hadis beleže  Buharija i Muslim)

Dobročinstvo prema roditeljima, pa makar bili i nemuslimani, obaveza je deci muslimanima. Dakle, nisu sprečeni da im čine dobročinstvo, da im budu pokorni, da se lepo ophode prema njima i da se brinu o njima. Neće im se suprotstavljati psovkom, ružnim govorom i uznemiravanjem. Nije dozvoljeno da im to čine pod izgovorom da su oni nemuslimani, jer je zabranjenost pokoravanja roditeljima u Islamu povezana sa stanjem kada roditelji naređuju deci nepokornost Uzvišenom Bogu, npr. da od svoje dece traže da se odmetnu od vere Islama ili da izostavljaju propisane stroge dužnosti i obaveze koje im je Islam naredio ili da počine grehove koje im je Islam zabranio, kao što su alkohol, svinjsko meso, preljuba ili nešto drugo.

Opšte pravilo u Božijoj veri glasi onako kako ga je Verovesnik, neka je nad njim Božiji spas i mir, pojasnio: “Nema pokornosti stvorenjima u nepokornosti Stvoritelju.” (Hadis beleže Ahmed i Taberani)

Najuzvišenije dobročinstvo koje deca mogu da učine prema svojim roditeljima jest da ih na lep način pozovu u Islam. Pojasniće im uzvišenost vere Islama lepim i ispravnim moralom, i praktikovanjem načela Islama, njegovih pravila ponašanja i vrednosti.

Tolerantnost Islama pokazuje se i u tome da je muslimanima naređeno da održavaju rodbinske veze i da se lepo ophode prema svojoj rodbini pa makar oni bili i nevernici. U tom kontekstu Uzvišeni Allah se obraća vernicima:

“I Bogu (Allahu) ibadet (bogosluženje) činite, i ništa mu ne pridružujte, a roditeljima činite dobro i rođacima.” (Kur’an, poglavlje En-Nisa, odlomak 36.)

Uzvišeni Allah u sledećem odlomku pojašnjava Muhammedov, neka je nad njim Božiji spas i mir, moral i pažnju prema njegovoj rodbini bez obzira na to što su oni možda i nemuslimani.

Kaže Uzvišeni:

“Reci: Za ovo od vas ne tražim nikakvu  nagradu ,već da onaj koji to želi pođe Putem koji vodi njegovom Gospodaru”. (Kur’an, poglavlje El- Furkan, odlomak 57.)

Božiji Poslanik, neka je nad njim Božiji spas i mir, je kazao: “Porodica Ebu… (tog i tog) nije moj zaštitnik! Moji su zaštitnici Bog i čestiti vernici! Medutim, oni su mi rodbina i ja sam prema njima pažljiv, činim im dobročinstvo”, pridodao je. (Hadis beleže  Buharija i Muslim)

Musliman je obavezan da se lepo ponaša prema svojoj rodbini pa makar oni i ne govorili sa njim.

Verovesnik, neka je nad njim Božiji spas i mir, je rekao: “Rodbini pažnju ne ukazuje onaj koji na paznju uzvaraća pažnjom, nego onaj koji na nju pazi i onda kad mu je ona (pažnja) od njegove rodbine uskraćena.” (Hadis beleži  Buharija)

Musliman treba svojoj rodbini da ukazuje pažnju na lep način i da ih upućuje na dobro tako što će da im umili veru Islam. On treba da pomaže siromašnu i potrebnu rodbinu. Sve navedeno spada u dobročinstvo, činjenje dobra i lep odnos, a to nam je Uzvišeni Bog naredio prema njima.

Kaže Uzvišeni:

“Bog vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone — Bog, zaista voli one koji su pravični.” (Kur’an, poglavlje Proverena, odlomak 8.)

Verovesniku, neka je nad njim Božiji spas i mir, je bila poklonjena neka odeća, pa je nešto od te odeće dao Omeru b. el-Hattabu, Bog bio zadovoljan njime, a Omer je tu odeću poklonio svome bratu Mekeliji pre nego što je ovaj primio Islam.

Musliman treba da zna da je spajanje rodbinskih veza sa bližnjima i rodbinom izvor dobra za njega na ovom svetu i na Budućem jer je Uzvišeni Bog učini blagolovljenim njegov život i opskrbu i to će da mu bude razlog ulaska u Raj.

Od Ebu Ejjuba el-Ensarija, Bog bio zadovoiljan njime, se prenosi da je neki čovek zamolio: “Božiji Poslaniče, obavesti me o delu koje će da me uvede u Raj!” Božiji Poslanik, neka je nad njim Božiji spas i mir, mu je rekao: “Obožavaj samo Boga (Allaha) i nemoj nikoga (i ništa) ravnim da mu smatraš, obavljaj molitvu, daji zekat i održavaj rodbinske veze.” (Hadis beleže  Buharija i Muslim)

Prenosi se od Enesa, Bog bio zadovoljan njime, da je Božiji Poslanik Muhammed, neka je nad njim Božiji spas i mir, rekao: “Ko hoće da mu se poveća opskrba i produži život, neka održava rodbinske veze.”
(Hadis beleže  Buharija i Muslim)

Musliman ne bi trebao da zanemari činjenicu da je njegov najveći cilj da spasi rođake i porodicu od Božije srdžbe i Njegove kazne. Musliman će da nastoji da ih poziva u Islam kada god mu se ukaže prilika. Uzvišeni Bog oporučio je Svome Verovesniku, neka je nad njim Božiji spas i mir, da poziva u Islam svoju porodicu i rođake.

Kaže Uzvišeni Allah:

“I opominji rodbinu svoju najbližu.” (Kur’an, poglavlje Pesnici, odlomak 214.)

Takođe je Uzvišeni Bog  oporučio da se pri pozivanju u Njegovu veru vodi pažnja da se obraća na najlepši način i lepim savetom.

U tom smislu kaže Uzvišeni:

“Na put Gospodara svoga mudro i lepim savetom pozivaj i sa njima na najlepši način raspravljaj.” (Kur’an, poglavlje Pčele, odlomak 125.)


“Šta bi svaki musliman trebao da zna”.

Izvor: http://islamhouse.com/sr/books/2781196/

About Islam

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …