Home / Tekst / Psihologija i pedagogija / Šta Islam podučava o deci bez roditelja?

Šta Islam podučava o deci bez roditelja?

            Islam naređuje da se vodi briga o siročadima, da im se dobročinstvo čini kao i to da im se pruži ruka pomoći. Uzvišeni kaže: I siroče ne ucvili. (Kur’an, poglavlje Ed-Duha, 9.)

            Poslanik, mir nad njim, je kazao: „Ja i onaj koji vodi brigu o siročetu ćemo u Raju biti (blizu) kao ova dva prsta.“[1] , pa je pokazao svoja dva prsta spojena.

            Poslanik, mir nad njim, je upozorio da je jedenje imetka siročeta jedan od velikih greha, kazavši: „Klonite se sedam upropašćujućih greha.“ Prisutni su upitali: „Koji su to gresi?“ On je odgovorio: „Širk (mnogoboštvo), bavljenje sihrom (vradžbinom), bespravno ubijanje, kamata, jedenje imetka siročeta, bežanje sa bojnog polja i potvora čestitih vernica.“[2]

            Božiji Poslanik, mir nad njim, je kazao: „Ko muslimansko siroče uzme da hrani sve dok se ne osamostali, Raj mu je zagarantovan.“[3]

            Jednom prilikom došao je neki čovek Poslaniku, mir nad njim, žaleći se na okrutnost u svome srcu, pa ga je Poslanik, mir nad njim, upitao: „Želiš da ti srce bude blago i da postigneš ono što ti je potrebno? Onda budi blag prema siročetu, pomiluj ga po glavi, nahrani ga onom hranom koju ti jedeš. Tako će ti srce postati blago i postići ćeš šta želiš.“[4]

“Muhammed, Božiji Poslanik”, 

dr. Ahmed El-Mezjed.

[1] Hadis, beleži Buhari, br. 4892., i Tirmizi, br. 1841.

[2] Hadis, beleži Buhari, br. 2560., i Muslim, br. 129.

[3] Hadis, beleži Ahmed, br. 18252.

[4] Hadis, prenosi Taberani, br. 10173.

About Islam

Pogledaj takođe

Odgoj djece: Povezati dijete sa Uzvišenim Allahom (2)

Povezati dijete sa Uzvišenim Allahom Koncept povezivanja naše djece sa Uzvišenim Allahom je veoma važan …