Home / Tekst / Ostalo (txt) / I.S.L.A.M – Skraćenica za najbolji način planiranja i postavki ciljeva – dr. Zakir Naik

I.S.L.A.M – Skraćenica za najbolji način planiranja i postavki ciljeva – dr. Zakir Naik

Kada čitamo knjige eksperata iz oblasti menadžmenta, nailazimo na veliki broj načina ostvarenja ciljeva. Ali, što se mene tiče, najbolji način planiranja i postavka ciljeva ima skraćenica I.S.L.A.M. Evo zašto.

I – islamski. Vaš cilj treba biti u skladu sa propisima Uzvišenog Boga i praksom poslanika Muhammeda, mir nad njim.

S – specifičan. Vaš cilj treba biti specifičan i usresređen. Nekada davno, jedan učitelj je svoje učenike podučavao gađanju strelom. Rekao im je: “Nišanite onu pticu na drvetu. Ne puštajte strelu dok vam ne dozvolim.” Zatim je upitao učenike: “Šta vidite?” Prvi je odgovorio: “Vidim šumu, vidim drvo i na drvetu pticu.” Drugi reče: “Vidim drvo. Vidim onu veliku granu i na njoj pticu.” Treći reče: “Vidim granu i pticu na njoj. Vidim i njeno oko.” Četvrti učenik reče: “Vidim samo oko ove ptice i ne vidim ništa drugo!” Učitelj mu naredi: “Pusti strelu!”- I strela pogodi pticu u oko. Dakle, morate da se fokusirate na cilj. Ne smete da budete poput putnika koji ne zna kuda će.

L – lukrativnost. Vaš cilj treba da bude profitabilan, isplativ. Najpreče je da bude isplativ na Onome svetu, a ako je moguće, i na ovom. Uzvišeni Bog, citirajući prave vernike, kaže:

“Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na Onome svetu, i sačuvaj nas patnje u Ognju!” (Kur’an, poglavlje El-Bekare, odlomak 201.)

Ne dozvolite da vas korist na ovom svetu odvuče od dobra na Budućem svetu.

A – adekvatnost. Vaš cilj mora da bude prikladan i svrsishodan.

M – merljivost. Vaš cilj mora da bude vidljiv, merljiv. Da bi bio merljiv, mora biti usredsređen. Na primer, ako neko kaže: “Želim napraviti najveću zgradu na svetu!” Njegov cilj je usredsređen i specifičan. Nakon toga, mora biti merljiv. Drugim rečima, građevinac se mora najpre raspitati koja je trenutno najveća zgrada na svetu. Trenutno, to je zgrada Burdž Halifa u Dubaiju, koja je visoka 829,8 m. Da bi postigao cilj, mora napraviti zgradu visoku bar 830 m. Time njegov cilj, osim što je specifičan i fokusiran, postaje merljiv i može mu se pratiti progres. Osim navedenih principa, spomenuću još dva veoma bitna. Prvi je ispravna namera. Sve što radite, morate da činite radi Božijeg zadovoljstva i u skladu sa praksom Njegovog Poslanika, mir nad njim. Ako uradite nešto iskrene namere, nagrada na Onom svetu vam je sigurna! Drugi princip je ustrajnost, doslednost. Morate da budete ustrajni u postizanju cilja, ma koliko vremena trebalo da se on postigne. Na primer, kažite sebi: “Ovog ramazana ću bar jednom da proučim celi Kur’an!” Imate jasan cilj. Ostvarićete ga tako što ćete svakog dana da proučite najmanje jedan džuz. Zatim, morate biti ustrajni: svakoga dana proučite po jedan džuz (deo od 20 stranica)! Ako budete ustrajni, postići ćete cilj, a to je hatma (proučiti-sklopiti Kur’an) u toku meseca ramazana. Takođe, donesite čvrstu odluku da ćete svakoga dana da učite Kur’an. Kada budete u stanju da učite pola džuza ili celi džuz svakoga dana, nastavite to da činite do kraja života. Jedan čovek je upitao Božijeg Poslanika, mir nad njim: “Koje je delo najbolje i Bogu najdraže?” Odgovorio je: “Bogu najdraže delo je ono u kome si ustrajan, pa makar bilo nešto malo.” (Muslim) Dakle, bolje je da činite manja dobra dela, ali da budete ustrajni u njihovom činjenju, nego velika dela koja se čine jednom ili retko.

Ispričaću vam zanimljivu priču o Vilmi Rudolf. Rođena je 1940. godine i od samog rođenja je imala problema sa zdravljem. Zbog opakog virusnog oboljenja, ostala je paralizovana. Lekari su joj ugradili šine u noge i rekli su joj da, nažalost, nikada neće da prohoda. Međutim, njena majka nije odustajala. Govorila joj je: “Vilma, moraš da se trudiš. Postići ćeš sve što hoćeš, samo ako to snažno želiš!” Kad je imala devet godina, Vilma je skinula šine sa nogu i želela je da postane najbrža devojka na svetu. Kada je napunila trinaest godina, učestvovala je u jednoj trci. Nije pobedila. Stigla je poslednja. Ali, to je nije pokolebalo. Bila je uporna. Gubila je trke, ali se i dalje trudila. Došao je dan kada je uspela da se kvalifikuje se za Olimpijske igre. Na Letnjim Olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine, osvojila je zlatnu medalju u trci na 100 metara za žene. Nakon toga, osvojila je zlatnu medalju u trci na 200 metara. To nije bilo sve. Na istim Olimpijskim igrama, osvojila je zlatnu medalju u štafeti na 400 metara. Te godine je ušla u istoriju kao zvanično najbrža žena na svetu i prva koja je osvojila tri zlatne medalje na istim Olimpijskim igrama. Nekada paralizovana devojčica, kojoj lekari nisu dali nikakve šanse da prohoda, 1960. godine postaje najbrža žena na svetu.

Prema knjigama svih stručnjaka za menadžment, Vilma je ispunila sve uslove uspeha. Ipak, analizirajmo koliko je ispunila glavnih uslova. Da li joj je cilj bio islamski? Da li joj je bio po Kur’anu i praksi Poslanika, mir nad njim? Ne poznajem je lično, ali ona se deklariše kao nemuslimanka. Ne znam da li je taj podvig uradila radi Božijeg zadovoljstva ili ne. Da li joj je cilj bio specifičan? Da, bio je. Htela je da postane najbrža žena na svetu. Da li joj je cilj bio lukrativan? Jeste. Dobila je svu slavu, postala je poznata. Ali, ne znam koliko će kome na Budućem svetu koristiti zlatna medalja, osim ukoliko je posveti Bogu. Da li joj je cilj bio adekvatan? Bio je. Da li je bio merljiv? Naravno. Postala je najbrža žena na svetu. Da li su joj cilj i namera bili Božije zadovoljstvo? Sumnjam.

dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

Gdje se izgubila ljubomora, gdje se izgubio stid!?

Prije svega tražim halala svakom onom koji se osjeti neprijatno zbog ovoga što će pročitati, …