Home / Tekst / Poučne priče / Zlo smutljivca koji smutnju sije

Zlo smutljivca koji smutnju sije

Prenosi se da je jedan čovjek uzeo slugu kako bi mu ovaj služio, i nakon nekoliko mjeseci rada taj sluga je otišao gazdarici govoreći joj da njen muž želi da oženi novu ženu, a da nju ostavi, uvjeravajući je u svoju dobronamjernost sve dok ne zadobi njeno povjerenje.

Žena, ljubomorom zaslijepljena iz ljubavi prema mužu, je bila zatečena i iznenađena u vezi onoga što je rekao sluga, i upitala ga je kako da spriječi to. Sluga joj je odgovorio da on umije da se bavim magijom i da će se poslužiti time kako bi odvratio njenog čovjeka od toga, ali da mu je za to potreban pramen njegove kose. A zatim je počeo objašnjavati ženi kako da uzme pramen njegove kose a da on ne osjeti, pa joj je rekao: „Kada legne u krevet, i kada budeš ubijeđena da je čvrsto zaspao, uzmi nož ili makaze i odsjeci dio njegove kose.“ Žena se složila sa njegovim planom i bila mu je jako zahvalna zbog usluge koje joj čini.

Nakon ovoga sluga je otišao kod svog gazde, govoreći mu da njegova žena planira da ga ubije te noći kako bi mogla da živi sa svojim ljubavnikom. Zatim ga je posavjetovao da kada legne u krevet da se pretvara kao da spava, i da pored sebe drži sablju radi zaštite.

Kasno u noći, nakon što se žena uvjerila da je njen muž zaspao, ona je uzela bodež kako bi otkinula kosu koju je sluga tražio. Muž je krišom ugledao da mu žena prilazi sa bodežom misleći da će da ga ubije, i ustade prema njoj i posječe je sabljom.

Nakon što se sluga uvjerio da je žena ubijena, otišao je trčeći njenoj porodici i obavijestio ih kako je njihova ćerka podlo ubijena bez ikakvog razloga. Porodica ubijene žene je žurno krenula prema ćerkinoj kući, i ugledavši šta se dogodilo, napadoše zeta i ubiše ga.

Nakon toga sluga otrča porodici ubijenog i obavijesti ih kako im je sin nepravedno ubijen, te oni krenuše i nastade rat između dva plemena, gdje poginu mnogo ljudi.

A smutljivac pobježe nakon što smutnju posija…


Jedan od načina putem kojih šejtan djeluje na ljude jeste da ih međusobno zavađa i nabacuje ružne misli jednim o drugima. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: ”Zaista je Iblis izgubio nadu da će ga slijediti oni koji namaz obavljaju, ali zato nastoji da ih međusobno zavadi.” (Tirmizi) Nastojat će da ih međusobno posvađa, tako što će ubaciti među njih razdor i mržnju, da bi uznemiravali jedan drugog.

Allah, subhanehu ve te’ala, nam poručuje: „O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete.“ (Prijevod značenja El-Hudžurat, 6.)

Nažalost, danas su se ljudi prepustili ružnim mislima, lažnom sumnjičenju, ogovaranju i prenošenju vijesti bez njihove provjere, osim oni kojima se Allah smilovao. Ljudi se ogovaraju na sijelima, preko društvenih mreža, pa čak i u džamijama. Pokvareno srce se hrani kada sluša loše o drugom, lica se osmjehuju, a bolest se povećava… A sve su to veliki grijesi koji uvode u džehennemsku vatru, ako ih Uzvišeni Allah ne oprosti.

Jedan od najboljih lijekova za sprečavanje ovakvih smutnji jeste: Dokaz donesite ako istinu govorite!?

Priredio: Irfan Ebu Jahja

About pozivistine

Pogledaj takođe

Moja priča “O Islamu”

–  Italijanski naučnik dr. Emanuel  Gul „Odrastao sam kao rimski katolik, iako ne baš tipičan. …