Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Hadis od neprocjenjive vrijednosti

Hadis od neprocjenjive vrijednosti

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Uzvišeni Allah nam kaže: ‘Podijelio sam namaz između Mene i Moga roba na dvije polovine i njemu pripada sve što zamoli”. Kada kaže: ‘Hvala Allahu, Gospodaru Svjetova’, Allah odgovori: ‘Moj rob Me hvali’. Kada kaže: ‘Milostivom, Samilosnom’, Allah odgovori: ‘Moj rob Me veliča.’ Kada rob kaže: ‘Gospodar Sudnjeg Dana’, Allah kaže: ‘Moj rob Me slavi’. Kada rob kaže: ‘Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si blagodat Svoju darovao, a ne na put onih na koje si se rasrdio, niti onih koji su zalutali’, Allah kaže, ‘Ovo pripada Mome robu i njemu ću dati ono što zamoli.” (Sahihu-l- Muslim, Kitabu-s-Salat, poglavlje: Obaveza učenja Fatihe na svakom rekatu.)

Ovaj hadis od neprocjenjive je vrijednosti. Kada bi ga se svaki klanjač prisjećao u namazu, bez sumnje bi postigao potpunu skrušenost. Kako bi i moglo biti drugačije kada rob osjeća da mu se njegov Gospodar obraća i uslišava dove?

Moramo nastojati da se obraćamo našem Gospodaru na najbolji mogući način, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kad je neko od vas u namazu, on komunicira sa Uzvišenim Allahom, zato neka pripazi kako Mu se obraća.” (Hakim, El-Mustedrek, 1/236; Sahibu-l-Džami’, 1538.)

___________________________________________________

Skrušenost u namazu – postizanje i razvoj kroz trideset i tri načina ~ Muhammed Salih el-Munedždžid

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …