Home / Tag Archives: slajd (page 88)

Tag Archives: slajd

Šta Islam podučava o deci bez roditelja?

            Islam naređuje da se vodi briga o siročadima, da im se dobročinstvo čini kao i to da im se pruži ruka pomoći. Uzvišeni kaže: I siroče ne ucvili. (Kur’an, poglavlje Ed-Duha, 9.)             Poslanik, mir nad njim, je kazao: „Ja i onaj koji vodi brigu o siročetu ćemo u …

Read More »

Dan kada su ‘džihadisti’ ušli u Jerusalim

Marijet je kružila po kući, nije se mogla smiriti od svoje brige za mužem i straha da ga ne pogodi zlo. Držala je svoje dijete na prsima, govoreći mu šapatom i nježnošću, a zatim bi je dohvatio očaj, i prikazalo joj se da je osvanulo kao jetim, bez oca, pa …

Read More »

Jasne poruke o jedinom istinskom Bogu iz Starog i Novog Zaveta i Kur’ana.

        Nakon stvaranja Adama, jedna ista poruka je od svih Božijih Poslanika konstantno dostavljana ljudskom rodu tokom istorije čovečanstva. Zato da bi se podsetili ljudi na pravi smisao života i da bi se vratili na Pravi put, mnogi poslanici i verovesnici uključujući Adama, Nuha (Noa), Ibrahima (Avrama), Musaa (Mojsija), Isaa …

Read More »

Kazivanja o Isusu i Mariji u Kur’anu (VIDEO)

          Naredna trodelna serija će se sastojati isključivo iz odlomaka iz časnog Kur’ana. Prvi deo nam govori o časnoj devici Mariji (Isusovoj majci), uključujući njeno rođenje, detinstvo, osobine i predivno rođenje Isusa. Prvi deo: Merjema (Marija)   – i njeno rođenje           „Doista je Bog odabrao Adama i Noja, i …

Read More »

Sudnji dan

          Sudnji ili Poslednji dan je dan u kojem će Allah Uzvišeni oživeti stvorenja kako bi polagali račun za svoja dela i kako bi, srazmerno delima, bili nagrađeni ili kažnjeni. Nazvan je ovim imenom iz razloga što nakon njega nema više dana, nego će Allahovi iskreni robovi biti večno nastanjeni …

Read More »

Kad BOG kaže: “Budi!” – ono bude!

Savet hrišćanima… Kur’an, koji je objavljen Muhammedu, mir nad njim, je jedina knjiga koja je došla nakon Isusa i koja spominje njegovu majku, njegovo rođenje i njegova čudesa. Mi muslimani verujemo u čudesno rođenje Isusovo. BOG može sve što hoće. Ako BOG kaže „Budi!“ – ono bude! BOG je stvorio …

Read More »

Jednakost i pravo u Islamu

Jednakost i pravo u Islamu Arapi su pre poslanstva Muhammeda, mir nad njim, bili različitih plemena, ubijali su se međusobno i porobljavali su jedni druge, tiranija je bila zakon koji je vladao ovim plemenima. Ljudi nisu bili jednaki u tom periodu, nego su bogatiji iskorištavali prava u potpunosti, a robovi …

Read More »

Šta je vladar hrišćanske Abesinije rekao o Poslaniku Muhammedu?

Vladar Abesinije kao primer za upoznavanje Poslanika U kazivanju koje govori o iseljavanju sledbenika Božijeg poslanika Muhammeda, mir nad njim, u Abesiniju nakon što su bili izloženi raznim iskušenjima i poteškoćama, spominje se ono što obuhvata misija Poslanika, mir nad njim, kao što je lepo ponašanje, briga o ljudskim pravima …

Read More »

Šta je Herakle, vladar Vizantije rekao o Poslaniku Muhammedu?

Vladar Vizantije kao primer za upoznavanje Poslanika Običaj Poslanika, mir nad njim, je bio da šalje pisma vladarima i da ih poziva u verovanje u jednog Boga i Sudnji dan, kao i to da je on poslednji Poslanik kojeg je Bog Uzvišeni poslao. Jedan od takvih vladara kojima je Poslanik, …

Read More »