Home / Tekst / Ostalo (txt) / Odlike studiranja u Saudijskoj Arabiji i uslovi koji se trebaju ispuniti

Odlike studiranja u Saudijskoj Arabiji i uslovi koji se trebaju ispuniti

Saudijska Arabija je u skorije vrijeme odobrila primanje stranih studenata na svim njenim državnim univerzitetima. Do tada su strani studenti bili primani samo u Mekki, Medini i Rijadu. A sada strani studenti imaju mogućnost studiranja na čak 25 univerziteta. Neki od njih su počeli sa primanjem stranih studenata a neki će to omogućiti u budućnosti, inšaAllah.

Od posebnosti studiranja u Saudijskoj Arabiji izdvajamo sljedeće stvari:

– Student prije svega ima najbolju priliku za učenje jezika Kur’ana. Jezik na kojem je Uzvišeni Allah objavio svoju posljednju objavu cijelom čovječanstvu.

– Mogućnost učenja izvornog islama, bez devijacija u vjerovanju i obredoslovlju i ostalim stvarima.

– Mogućnost učenja pred najvećim islamskim učenjacima.

– Studentu je obezbijeđen besplatan smještaj.

– Student svakog mjeseca prima stipendiju u vrijednosti od 840 saudijskih rijala. Stipendije se dobijaju i tokom ljeta, dakle i u mjesecima kada nema nastave.

– Besplatna avionska karta u oba pravca tokom ljetnjeg raspusta.

– Korišćenje restorana u kojem se obroci plaćaju simbolično.

– Kada student prvi put dodje u državu dobija na početak pomoć u iznosu od 1500 rijala.

– Za one koji budu odlični na kraju semestra, dobijaju dodatnu stipendiju.

– Obezbijeđeno putovanje na hadždž.

– Sportski centri (olimpijski stadion, teretana, olimpijski bazen, košarka, tenis, mali fudbal i slično – u zavisnosti od univerziteta).

– Studentski klub (internet, putovanja, stoni tenis itd.)

I još mnogo toga…

* Osim mogućnosti studiranja islamskih nauka, studenti imaju mogućnost da studiraju i ostale fakultete poput: elektrotehnike, informatike, arhitekture, humanističke nauke itd.

Potrebna dokumenta za upis na univerzitetima Kraljevine Saudijske Arabije

A) Odsjek islamskih znanosti i arapskog jezika

B) Odsjek svjetovnih nauka

1) Potvrda o dobro savladanom arapskom jeziku, u suprotnom vrlo je važno da obavijesti o tome da ne govori arapski jezik, kako bi bio primljen na institut za učenje arapskog jezika koji traje dvije godine prije fakulteta.

2) Puno ime i adresa studenta – broj telefona – elektronska pošta – e-mail.

3) Kopija pasoša (dokumenti se ne prihvataju ukoliko nedostaje kopija validnog pasoša koji traje još najmanje godinu dana).

4) Diploma srednje škole sa prijevodom na arapski, sa najmanje vrlo-dobrim uspjehom.

5) Svjedočanstva ocjena za sve godine srednje škole sa prijevodom na arapski, s tim da prosječni uspjeh bude iznad 80%.

6) Uvjerenje o dobrom vladanju sa prijevodom na arapski (tj. dokument iz suda da kandidat nije osuđivan).

7) Izvod iz matične knjige rodjenih (rodni list) sa prijevodom na arapski.

8) Ljekarsko uvjerenje sa prijevodom na arapski, novo izvađeno iz priznatog ljekarskog centra (bolnica i sl.), koje treba da ukaže da je student zdravih organa, čula i da nema pri sebi neku od zaraznih, prenosivih bolesti.

9) Lična fotografija, nova i jasna, u boji, velicine 6×4, bez naočara i sa bijelom pozadinom i bez pokrivanja glave.

10) Dvije preporuke na arapskom jeziku od profesora ili od islamskih institucija zemlje u kojoj boravi ili od daija, koje će sadržati preporuku i opis kandidata, prije svega da vodi brigu o izvršavanju vjerskih obaveza i da se pridržava islamskog odgoja. Za one koji pišu preporuke potrebno je da lično poznaju kandidata, da na kraju preporuke napišu svoje puno ime, mjesto prebivališta i kontakt (broj i e-mail).

11) Potvrda o prihvatanju islama (kod onog ko nije bio musliman od rođenja) sa prijevodom na arapski.

12) Potrebno je da originalna dokumenta budu spojena sa prijevodom na arapski, uz ovjeru (pečat) prevodioca na arapski jezik, u slučaju kada se dokumenta predaju ručno, ili poštom. Ako se dokumenta predaju elektronski, kandidat će skenirati sva dokumenta i poslati ih na stranici univerziteta na kojem želi aplicirati.

13) U slučaju prijema student je obavezan da ponese sa sobom originale dokumenata ovjerene od strane saudijske ambasade u njegovoj zemlji, a u slučaju da nema ambasade, ovjeriće ih u bilo kojoj ustanovi čija je ovjera validna kod univerziteta na kojem je primljen.

14) U slučaju postojanja grešaka u ličnim podacima kandidata ili u originalnim dokumentima (npr. ime, datum rodjenja, mjesto rodjenja), obavezno je ispraviti iste prije slanja zahtjeva za prijem, zato što univerzitet ne odobrava prepravljanje podataka studenta nakon njegovog prijema.

Uslovi koji se moraju ispuniti za stipendirane studije:

1) Učenik mora biti lijepog odgoja i ponašanja.

2) Da njegova starost ne prekoračuje 25 godina i da ne bude mlađi od 17 godina.

3) Da se obaveže na poštovanje univerzitetskih uslova i dnevnog reda.

4) Da ispunjava zdrastvene uslove.

5) Da ima diplomu o završenoj srednjoj školi.

6) Da period od dobijanja diplome srednje škole ne bude duži od 5 godina.

7) Onaj koji želi upisati fakultet Kur’ana u Medini treba biti hafiz prethodno.

8) Da ispuni potrebne uslove koje odredi univerzitetski odbor u toku vremena apliciranja.

9) Da uzme diplomu “opštih sposobnosti” ukoliko je diplomu srednje škole dobio u Saudijskoj Arabiji.

Napomene:

1) Ministarstvo obrazovanja u Kraljevini se drži primanja 5 posto stranih studenata od broja primljenih za svaki nastavni semestar u svim odjelima izuzev zdravstvenog koji se isključivo odnosi na domaće studente, izuzetak je Islamski Univerzitet u Medini čijih 85 posto studenata nisu Saudijci.

2) Nigdje na svijetu ne postoje kancelarije ili predstavništva univerziteta za prijem zahtjeva za upis na školovanje.

3) Na studentu je da samoincijativno i lično aplicira za upis na univerzitet, i da preuzme odgovornost vodjenja računa o registarskom broju ili kodu (u slučaju predavanja dokumenata preko interneta) koji mu omogućavaju uspješnu aplikaciju i praćenje statusa, da li je primljen ili ne.

4) Nastava se uglavnom odvija na arapskom jeziku.

5) Aplikacija ne obavezuje univerzitet na prijem studenta prije nego pismeno izvjesti o njegovom prijemu.

6) Podaci zahtjeva za prijem se ne uzimaju u obzir ukoliko dokumenta nisu kompletna.

7) Kandidat koji istupi sa falsifikovanom dokumentacijom rizikuje da bude kažnjen i poništava se njegov prijem.

8) Učenje arapskog jezika, za one koji ga ne znaju, prije upisa na fakultet, traje dvije godine ili četiri semestra, koje kandidat uspješno treba položiti kako bi upisao fakultetske studije.

9)  Univerzitet, shodno pravilima, odredjuje kvalifikacioni nivo studenta nakon njegovog dolaska kada je u pitanju učenje jezika.

10) Student je obavezan da zna i da se pridržava univerzitetskog kodeksa ponašanja i pravila.

11) Svo obavezivanje, potvrde i uslovi sa kojim se upoznao kandidat obavezan je ispoštovati, i to će biti uvršteno u njegovom kartonu na arapskom jeziku.

Obavezivanje kandidata:

Obavezujem se da sve informacije koje upišem u svom zahtjevu budu vjerodostojne, zatim da su moja dokumenta i diploma validni bez promjena i falisifikovanja. Kao što se i obavezujem, ukoliko me prime na univerzitetu, da ću se pridržavati pravila i sistema univerziteta, a od čega je zabrana ostajanja unutar države u slučaju završetka fakulteta ili prekidanja studiranja, te da u tom slučaju nemam pravo tražiti ostanak u državi već se obavezujem na putovanje kući.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Gdje se izgubila ljubomora, gdje se izgubio stid!?

Prije svega tražim halala svakom onom koji se osjeti neprijatno zbog ovoga što će pročitati, …