Home / Tag Archives: slajd (page 80)

Tag Archives: slajd

Svete hrišćanske knjige i njihova verodostojnost

Kada govorimo o hrišćanskim svetim knjigama trebamo znati da se pred nama nalazi više knjiga koje hrišćani smatraju svetim. Oni, naime, veruju da su sve ove knjige napisali ljudi koji su bili nadahnuti od Isusa Hrista, putem Duha Svetog koji se na njih spuštao. Na taj način sve ove knjige …

Read More »

Trojstvo i raspeće u starim paganskim verama

Vavilonci su verovali u Trojstvo već od četvrtog milenijuma p.n.e. Oni su svoja mnogobrojna božanstva svrstavali u dve grupe, od kojih svaka za sebe predstavlja jedan vid Trojstva. Sistem njihovih božanstava je izgledao ovako: Prva grupa: – Bog neba, Bog zemlje i Bog mora. Druga grupa: Bog Meseca, Bog Sunca …

Read More »

Odgovor na zablude Avgustina filozofa po pitanju trojstva

Za Trojstvo Avgustin tvrdi da se u krajnjem slučaju svodi na jedno. On za to navodi primer mozga koji je istovremeno subjekat, predmet i sredstvo spoznaje. Pobijajući ovu tvrdnju mi kažemo da se ovde radi o čisto teoretskom trojstvu, dok je Trojstvo u koje veruju hrišćani realnost, jer su Otac, …

Read More »

Da li Islam briše grehe koji su počinjeni pre Islama?

Pitanje: Naš brat je skoro postao musliman. U njegovim danima džahilijeta (neznanja – tj. pre nego je postao musliman) zarađivao je mnogo novca dilanjem droge. Doneo je ovaj novac sa sobom i napravio je veliku knjižaru i oženio se tim novcem. Nedavno, rečeno mu je da mu je zabranjeno da …

Read More »

4. Rekli su o Islamu: Angelika Neuwirth – nemački naučnik i univerzitetski profesor

Anđelika Nojvirt, nemačka naučnica i univerzitetski profesor, predsjedavajuća katedre za Arapske studije na berlinskom Freien Univerzitetu. Od 1977. do 1983. godine, radila je kao gostujući profesor na Univerzitetu Jordana u Amanu. Od 1994. do 1999. godine bila je direktor Njemačkog orijentalnog instituta u Bejrutu i Istanbulu. Član je Nacionalne akademije nauka Leopoldina. …

Read More »

Ko je krivotvorio učenje koje je doneo Isus?

Pošto je Isusovo, učenje,  imalo za cilj pozivanje ljudi u verovanje u jednog Uzvišenog Boga i ako je on bio samo čovek i poslanik poslan Izraelćanima, postavlja se pitanje; šta je ljude posle njega navelo da tvrde suprotno: da je on Sin Božiji, treći od Trojice i da je razapet …

Read More »

Strah od džina i đavola

Ljudski strah se deli na tri vrste: Prvi je prirodni strah, kao što je strah od neprijatelja ili zveri itd. Ova vrsta straha nije pokuđena. Ova vrsta straha prisutna je kod svih ljudi. Pa čak i kod Allahovih (Božijih) Poslanika. Kaže Uzvišeni Allah (Bog) o Mojsiju, mir nad njim. “I …

Read More »