Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Važnost tevhida i njegovi plodovi

Važnost tevhida i njegovi plodovi

Nema sumnje da tevhid ima najveću važnost u životu jednog muslimana, jer samo ko ga ostvari ući će u Džennet, a ta važnost, između ostalog, ogleda se i u sljedećim aspektima:

 1. Znanje o tevhidu je najčasnija nauka, kao i podučavanje njemu, shodno dokazima iz Kur’ana i Sunneta.

Najčasnija je nauka iz razloga što preko nje upoznajemo Gospodara Uzvišenog. Što je bitniji predmet izučavanja, sve je bitnije, važnije i potpunije i znanje o njemu.

 1. Poziv u tevhid bio je prva obaveza kojoj su pozivali svi poslanici.

Niko od poslanika nije otpočinjao pozivanje svoga naroda nečim drugim prije poziva u tevhid, i pored činjenice da su postojale i druge devijacije vezane za društvo, ponašanje, ekonomiju. Razlog tome jeste što je tevhid temelj svega. Uzvišeni Allah kaže: Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: „Nema istinskog boga osim Mene, zato Mene obožavajte.“ (El-Enbija, 25.)

 1. Tevhid je prva obaveza punoljetnoj osobi

Svaka šerijatski punoljetna osoba mora naučiti tevhid, razumjeti ga, izučavati ga, raditi po njemu i druge istom pozivati. Dokaz koji ukazuje na ovo jeste hadis Poslanika ﷺ u kojem je, šaljući Muaza u Jemen, kazao mu: „Neka prvo u šta ćeš ih pozvati bude svjedočenje Allahove jednoće (tevhida)…“ (Buhari, br. 7372)

 1. Prvo sa čime čovjek ulazi u okvir islama jeste izgovaranjem riječi tevhida (la ilahe illellah)

Da bi osoba ušla u islam mora prvo riječima posvjedotičiti da nema istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed ﷺ Njegov poslanik.

 1. Tevhid je temelj primanja svih djela

Ukoliko bi rob klanjao i sve ibadete izvršavao, ne bi mu to bilo primljeno, ukoliko ne bi bio istinski muvehid.

Uzvišeni Allah kaže:  A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: „Ako budeš Allahu širk činio, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti.“ (Ez-Zumer, 65.)

 1. Važnost tevhida ogleda se i u tome što je potreba stvorenja za njim veća od bilo koje potrebe

Život srca, blagodat i smirenost ne mogu se postići bez spoznaje tevhida, bez spoznaje Gospodara, Jedinog, Koji jedini zaslužuje da se obožava, kroz Njegova imena, svojstva i djela. Također, tevhid je ibadet bez kojeg rob ne može živjeti ni jednog trenutka. Tevhid mu je potreban i danju i noću, i dok je živ, a i kada umre, i u svakome stanju, za razliku od drugih ibadeta, kao što su namaz ili post, koji se obavljaju samo u određenim periodima.

 1. Tevhid je i posljednje djelo sa kojim musliman treba napustiti ovaj svijet.

Jedino ako rob okonča svoj život na tevhidu, postići će vječnu sreću, nakon koje neće biti nesretan.

Dakle, tevhid je prva i posljednja čovjekova obaveza.

 1. Tevhid je prva stvar za koju će rob biti pitan u kaburu.

Dokaz ovome je predaja u kojoj stoji da će umrlome doći dva meleka i upitati ga: „Ko ti je Gospodar, koja ti je vjera i ko ti je vjerovjesnik?“ (Ebu Davud, br. 4753)

Plodovi i rezultati tevhida

Za svaki ibadet koji je Allah propisao određene su nagrade, plodovi i rezultati, a imajući u vidu da je tevhid najveći ibadet, onda dolazimo do zaključka da su mu i plodovi najveći, a ovo su neki od njih:

 1. Tevhid je jedan od najvećih razloga praštanja grijeha.

Allahov Poslanik ﷺ je kazao: „Uzvišeni Allah veli: ‘Kada bi mi došao sa grijesima poput Zemlje, a nisi mi širk činio, Ja bih ti došao sa isto toliko oprosta.“ (Tirmizi, br. 3540) Allahove riječi: „a nisi mi širk činio“, znače da je osoba umrla sa tevhidom.

 1. Tevhid sprječava onoga ko posjeduje i trun ispravnog vjerovanja da vječno ostane u Vatri.

Kao što se navodi u hadisu o šefa’atu: „Izvedite iz Vatre svakog ko bude imao i trun vjerovanja.“ (Buhari, br. 22)

A ukoliko rob bude upotpunio tevhid, svoje vjerovanje, ono će biti uzrokom da nikako ne uđe u Vatru, kao što se navodi da je Poslanik ﷺ kazao: „Allah je zabranio da Vatra prži svakog ko kaže la ilahe illellah, želeći time Allahovo lice.“ (Buhari, br. 425)

 1. Plod tevhida je i to što će onaj ko ga bude posjedovao biti usrećen šefa’atom Poslanika ﷺ

Kao što se spominje u hadisu: „Šefa’atom će najviše biti usrećen onaj ko iskreno iz srca izgovori la ilahe illellah.“ (Buhari, br. 99)

 1. Tevhid unosi sreću i smirenost u život muslimana, i razlogom je da musliman ne skreće sa Pravog puta.

Uzvišeni kaže: Bit će sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s zulmom (širkom) ne miješaju; oni će biti na Pravome putu. (El-En’am, 82.)

Odlomak iz djela Vjerovanje Bošnjaka između ispravnog i pogrešnog – mr. Jakub Alagić; Knjiga prva: Menhedž

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …