Home / Tag Archives: slajd (page 93)

Tag Archives: slajd

Šta je vladar hrišćanske Abesinije rekao o Poslaniku Muhammedu?

Vladar Abesinije kao primer za upoznavanje Poslanika U kazivanju koje govori o iseljavanju sledbenika Božijeg poslanika Muhammeda, mir nad njim, u Abesiniju nakon što su bili izloženi raznim iskušenjima i poteškoćama, spominje se ono što obuhvata misija Poslanika, mir nad njim, kao što je lepo ponašanje, briga o ljudskim pravima …

Read More »

Šta je Herakle, vladar Vizantije rekao o Poslaniku Muhammedu?

Vladar Vizantije kao primer za upoznavanje Poslanika Običaj Poslanika, mir nad njim, je bio da šalje pisma vladarima i da ih poziva u verovanje u jednog Boga i Sudnji dan, kao i to da je on poslednji Poslanik kojeg je Bog Uzvišeni poslao. Jedan od takvih vladara kojima je Poslanik, …

Read More »

Poslanici su braća po veri

Svi verovesnici su braća i njih je Bog poslao kako bi ljudima ukazali na pravi put i kako bi ih izveli iz tame na svetlo. Zbog toga je Uzvišeni Bog verovanje u njih učinio uslovom i temeljom imana-verovanja. Uzvišeni kaže: Recite: Mi verujemo u Allaha i u ono što je …

Read More »

Medinska povelja – prvi pisani ustav

Neke od tačaka Medinske povelje: “Ovo je spis Muhammeda Verovesnika sastavljen između muslimana iz Kurejša i Jesriba i onih koji ih slede i onih koji im se priključe i koji se bore sa njima. 1. Oni čine jednu zajednicu mimo ostalih ljudi. 2. Vernici, zaista, neće ostaviti svog člana pod …

Read More »

Pretvarao sam se da sam vidio svetog duha da bih uspio pobjeći…

Rođen sam i odrastao u porodici koja pripada višem staležu Hindu Brahma sveštenika u Udupi, Karnataka, Indija. Grad koji je poznat po svojim hramovima. Moje učenje hinduskih spisa je počelo u ranom djetinjstvu preko učitelja gdje sam zapazio mnoge kontradiktornosti koje sam počeo preispitivati, ali nisam mogao dobiti nikakve zadovoljavajuće …

Read More »

Istina o kamenu koji lebdi u vazduhu! (Video)

Postoji puno predaja i priča koje se mogu naći na internetu, a često se čuju i na jezicima određenih vaiza a nemaju osnove u vjerodostojnim knjigama već su izmišljene od strane određenih ljudi koji su na taj način kroz priču htjeli podstaknuti ljude na islam. Jedna od takvih priča je …

Read More »

Da li po Kur’anu Isus ima božansku prirodu?

Zabluda: Vaš Kur’an kaže da je Isus Kelimetullah – Allahova reč i Ruhullah – Allahov duh. Ovim rečima Kur’an upućuje na Isusovu božansku prirodu. Odgovor: Časni Kur’an kaže u suri (poglavlju) Ali Imran (45): A kada meleki (anđeli) rekoše: „O Merjema, Allah (Bog) te raduje sinom koji je Rečju od …

Read More »

Pred nama su dani bolji od ramazanskih dana – iskoristimo to!

Uzvišeni Allah odredio je pripadnicima ovog ummeta znatno kraće životne vijekove u odnosu na ranije narode, ali im je, iz Svoje plemenitosti, podario posebne sezonske prilike u kojima se dobra djela višestruko nagrađuju. Koristeći te prilike pripadnici ovog ummeta mogu postići veliki uspjeh za koji bi inače trebao mnogo duži …

Read More »