Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) / Pravo žene kod muža

Pravo žene kod muža

Allah određuje i mužu i supruzi prava i obaveze i podstiče ih na sve ono što će unaprijediti bračnu zajednicu i očuvati je.

Odgovornost imaju i jedno i drugo i oboje su obavezni da ne traže i ne očekuju od druge strane ono što ona ne može ispuniti, kao što kaže Uzvišeni: One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. (El-Bekara, 228.).

Neophodno je razumijevanje i praštanje kako bi život bio normalan i kako bi se formirala normalna porodica.

Prava žene

1. Izdržavanje i stan

  • Muž je obavezan da troši na svoju suprugu obezbjeđujući joj hranu, piće, odjeću i njene potrebe, da joj obezbijedi odgovarajući stan u kojem će živjeti, makar bila i bogata.
  • Visina troškova: Troškovi se određuju na osnovu primanja muža, bez rasipništva ili škrtarenja, kao što Uzvišeni kaže: Neka imućan prema bogatstvu svome troši, a onaj koji je u oskudici – prema tome koliko mu je Allah dao. (Et-Talak, 7.).
  • To trošenje bi trebalo da bude bez prigovora i pogovora i ponižavanja, nego kako to Allah kazuje, na lijep način, jer to nije darivanje nego pravo supruge koje ima kod svoga muža, i on treba da ga ispunjava na lijep način.
  • Trošenje na suprugu i na porodicu je višestruko nagrađeno u islamu. Vjerovjesnik ﷺ rekao je: “Kada musliman potroši na svoju porodicu, nadajući se nagradi za to, to mu se računa sadakom.” (El-Buhari, 5036 i Muslim, 1002). Još je rekao: “I nećeš ništa utrošiti nadajući se za to Allahovoj nagradi a da nećeš biti nagrađen, pa čak i za zalogaj koji staviš u usta svoje supruge.” (El-Buhari, 56 i Muslim, 1628). Ko izbjegava trošenje ili škrtari a u mogućnosti je, taj čini veliki prijestup, kao što Poslanik ﷺ kaže: “Čovjeku je dovoljno grijeha da je nemaran prema onim koje je obavezan izdržavati.” (Ebu Davud, 1692).

2. Lijep odnos

Pod lijepim odnosom se podrazumijeva: lijep ahlak, blagost, nježan govor, opravdanje za grešku ili nedostatak od kojih niko nije pošteđen. Uzvišeni kaže: S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao. (En-Nisa, 19.).

Allahov Poslanik ﷺ rekao je: “Vjernik najpotpunijeg imana je onaj koji ima najljepši ahlak, a najbolji među vama su oni koji su najboljeg ponašanja prema svojim suprugama.” (Et-Tirmizi, 1162).

Allahov Poslanik ﷺ rekao je: “Uistinu je vjernik najpotpunijeg imana onaj koji je najljepšeg ahlaka i koji je najobzirniji prema svojim ukućanima (supruzi).” (Et-Tirmizi, 2612 i Ahmed, 24677).

I Allahov Poslanik ﷺ je rekao: “Najbolji među vama su oni koji su najbolji svojim čeljadima, a ja sam najbolji svojoj čeljadi.” (Et-Tirmizi, 3895).

Jedan od ashaba je Allahova Poslanika ﷺ pitao: “Allahov Poslaniče, šta je neki od nas obavezan prema svojoj supruzi?” Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Da je hraniš kada i sâm jedeš, da je odijevaš kada sebi odjeću kupuješ, da je ne udaraš po licu, da je ne ružiš i ne izbjegavaš osim u kući.” (Ebu Davud, 2142.).

3. Strpljivost

Neophodno je imati na umu prirodu žene koja je različita od prirode muškarca i nastojati sagledati život sa svih strana. Niko nije pošteđen grešaka i trebamo nešto razumjeti i gledati s pozitivne strane. Uzvišeni Allah poziva na sagledavanje svih strana, pa kaže: I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete. (El-Bekare, 237) a Poslanik ﷺ kaže: “Vjernik ne treba da mrzi i prezire vjernicu; ako mu se ne sviđa neki njen postupak, ima drugi koji mu se sviđa.” (Muslim, 1469).

Vjerovjesnik ﷺ potvrđuje brigu o ženama i lijepo ophođenje prema njima, upozoravajući da je njena narav i emocije drugačiji od muškarčevih i da je ova različitost upotpunjavajuća za porodicu. To ne bi trebalo da bude uzrokom nesloge ili razvoda, kao što Poslanik ﷺ kaže: “Budite obzirni spram žena jer je žena stvorena od rebra i nema načina da ga se ispravi. Ako uživaš s njom, uživaš uz iskrivljenost, a ako pokušaš da ga ispraviš, slomit ćeš ga, a lomljenje rebra je razvod braka.” (El-Buhari, 3153 i Muslim, 1468.).

4. Noćenje

Muškarac treba da noći kod svoje supruge i to ne bi trebalo da bude manje od jednom u četiri dana, kao što je obavezan da napravi podjelu među svojim suprugama, na pravedan način, ako je oženjen s više od jednom.

5. Braniti je jer je ona tvoja čast

Kada čovjek oženi ženu, ona postaje njegova čast i obavezan je da brani tu čast, makar i po cijenu života, shodno riječima Poslanika ﷺ: “Ko izgubi život braneći svoju porodicu, šehid je.” (Et-Tirmizi, 1421 i Ebu Davud, 4772).

6. Da ne kazuje bračne tajne

Nije dozvoljeno muškarcu da kazuje o osobenostima svoje supruge i šta se desilo među njima, kao što Poslanik ﷺ kaže: “Među najgore ljude kod Allaha na Kijametskom danu, spada onaj čovjek koji povjeri nešto svojoj supruzi i ona povjeri njemu, a onda on proširi njenu tajnu.” (Muslim, 1437).

7. Podučavanje i savjetovanje žene

Čovjek je obavezan da naređuje i zabranjuje svojoj čeljadi, da vodi računa da ih dovede do džennetskih blagodati i da ih sačuva od Džehennema kroz podsticanje i naređivanje, zabranu i odvraćanje. Supruga treba, također, da vodi računa da savjetuje svog muža i da ga usmjerava onom što je korisno i dobro i da djecu odgaja na pravilan način. Uzvišeni kaže: O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre. (Et-Tahrim, 6.). Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, je rekao: “…čovjek u svojoj porodici je pastir i odgovoran je za svoje stado.” (El-Buhari, 2416 i Muslim, 1892.).

8. Pridržavanje uvjeta supruge

Ako je žena uvjetovala nešto u čemu nema smetnje, prilikom ugovaranja braka, kao naročitu kuću ili troškove, i to muž prihvatio i potpisao, onda je obavezan da to i ispuni. Ovo je jedan od najvažnijih uvjeta da se ispune i da ih se pridržava. To zbog toga što je bračni ugovor jedan od najprečih i najvažnijih, kao što Poslanik ﷺ kaže: “Najpreči uvjeti kojih se trebate pridržavati i opravdati ih su oni koji su vam dozvolili stidna mjesta.” (El-Buhari, 4856 i Muslim, 1418.).

Iz knjige Vodič novom muslimanu – Fehd Salim Behammam 

Revizija: Irfan Hajrudin Klica, prof.

www.pozivistine.com

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …