Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) / Pornografija – droga savremenog doba koja uništava život

Pornografija – droga savremenog doba koja uništava život

TELEVIZIJA, filmovi, muzički spotovi i Internet učinili su lako dostupnim sve vrste materijala seksualnog sadržaja. Ljudi su svakodnevno bombardovani nemoralnim sadržajem. Na internetu se nalaze nepregledne količine pornografskog materijala koji je praktično svima dotupan i besplatan i koji se stalno uvećava.

Uzvišeni Allah kaže: „I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put.” (Isra, 32.) Ovdje možemo primijetiti da Allah, dž.š., nije rekao nemojte činiti blud, nego nemojte mu se približavati i što dalje od njega i djela koja njemu vode.

Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji su zabilježili imami Buharija i Muslim u svojim Sahihima, rekao je: ”Zinaluk očiju je pogled, zinaluk ušiju je slušanje, zinaluk jezika je govor, zinaluk ruku je dodir, zinaluk nogu je hod.”

Uzvišeni Allah, također, kaže: “I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.” (Al-Isra’, 36)

Nažalost gledanje pornografije je sve više uzelo maha kod muslimana i muslimanki. Pornografiju gledaju ili su gledali mnogi, osim kome se Allah smilovao. Ona je poput droge, koja uništava i dušu i tijelo, osoba sve više postaje zavisna. Liječenje od gledanja pornografije zahtijeva ozbiljan tretman… Možda osoba gledanje doživljava kao užitak, ali su posljedice tog harama sami otrov koji ubija… Grijeh koji će te učiniti nesrećnim na ovom svijetu i grijeh koji te može odvesti u džehennem. Jedna nemoralna slika koju upustimo u vlastitu memoriju ima potencijal da spali uzvišene misli kao što vatra pali suho lišće. Pa kakvo je onda stanje sa onim koji već duže vrijeme čini ovaj grijeh. Može li takav normalno živjeti i Kur’an napamet učiti…

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Zaista će kod Allaha na Sudnjem danu imati najgori položaj čovjek koji ima odnos sa ženom, i ona imade odnos s njim, pa on onda otkrije njene tajne (otkrije i opiše u detalje što se između njih desilo).” (Muslim)

SubhanAllah, ako je ovakvo stanje sa osobom koja govorom opiše intimni odnos, kakvo je stanje onoga koji to očima svojim gleda i uživa u tome!?

A oči su Allahova blagodat tebi, koju On može uzeti kad hoće, ili ti u tom trenutku dok gledaš haram može melek smrti doći, pa zar da se ne okaniš tog ružnog djela…?

Clear history neće izbrisati ono što je kod Allaha, zato se iskreno pokaji…

23 savjeta onima koji su iskušani gledanjem nemoralnih filmova i samozadovoljavanjem:

□ uvjek budi svjestan Allahovog nadzora;
□ znaj da ćeš biti pitan o tome jednog dana;
□ sjeti se onih koji su iskušani lošim završetkom u stanju dok čine grijeh;
□ sjeti se Allahovih blagodati prema tebi kojih su mnogi uskraćeni;
□ znaj da grijesi imaju loše posljedice;
□ postidi se meleka koji te gledaju dok činiš grijeh;
□ znaj da ti Allah može srce radi jednog grijeha okrenuti;
□ udalji se od razloga upadanja u grijeh (ašikovanje, čatanje sa suprotnim spolom, internet, facebook, mobiteli i sl.);
□ kreći se uvjek u skupini vjernika i nastoj da se ne osamljuješ;
□ što više posti dobrovoljni post;
□ obaraj pogled;
□ zaposli jezik zikrom i učenjem Kur’ana;
□ zaposli se korisnim stvarima, poput učenja, prisustvovanja predavanjima, čitanja, dobrovoljnih ibadeta;
□ uvedi sebi korisne fizičke napore koji će ti oslabiti tijelo,
□ kloni se ljenčarenja, gubljenja vremena, besposlica, prekomjerenog spavanja, jedenja, smijanja i svega ostalog što umrtvljuje srce;
□ pokaj se odmah nakon grijeha, pa makar ga učinio stotinama puta;
□ nikada ne gubi nadu u Allahovu milost, jer se Allah uvjek raduje pokajanju;
□ dovi Allahu da ti olakša ostavljanje grijeha;
□ što više čini istigfar;
□ izbjegavaj hranu i pića koja bude strasti;
□ navikni se na korištenje hladne vode pri kupanju i abdestu, jer topla voda budi strasti;
□ što prije se oženi/udaj, pa makar te drugi od toga odvraćali, jer to ti je vjerska obaveza;
□ osloni se na Allaha i znaj da će te pomoći i olakšati ženidbu/udaju ako iskreno zanijetiš kako bi se sačuvao harama.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Zekat na novac (Savremena pitanja iz poglavlja o zekatu)

Nisab novčanica mjeri se prema nisabu zlata ili srebra shodno onome što je korisnije siromašnima. …