Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Ne može rob dostići najviše stepene bez da veliča Allaha

Ne može rob dostići najviše stepene bez da veliča Allaha

Kao što smo već pojasnili prethodno da je čovjek stvoren i doveden u ovaj svijet, ne da samo jede, pije i da se razmnožava kao životinje, nego da prvenstveno Allaha obožava i da Mu robuje, a nije moguće obožavati Allaha onako kako traži od nas i biti Mu rob, robovanjem kojim rob dobiva nagradu Gospodara i biva udaljen od Njegove kazne, osim da Allaha veliča i da On bude kod njega na najvećem stepenu.

Shodno tome nije ni moguće čovjeku da dostigne najveće stepene kod Allaha koje neko može postići, a taj stepen je da bude Njegov rob pokorni, jer je to najveći i najuzvišeniji stepen kojeg stvorenje može dostići kod svoga Gospodara, bez da Ga veliča.

Uzvišeni Allah svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, opisuje u Kur’anu sa opisom roba, hvaleći ga time, i svaki puta ga spominje u najboljim stanjima. U kontekstu primanja objave i izazova mušricima da dođu sa istim, kaže Allah, subhanehu ve te’ala: „A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite.“ (Prijevod značenja El-Bekare, 23)

Allah ga naziva robom dok ga on, sallallahu alejhi ve sellem, doziva: „A kad je Allahov rob ustao da Mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali.“ (Prijevod značenja El-Džinn, 19)

Kaže za njega da je rob koji je poslan kao opomena: „Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svjetovima bio opomena…“ (Prijevod značenja El-Furkān, 1)

U događaju El-Isra’, kaže Uzvišeni Allah: „Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi.“ (Prijevod značenja El-Isrā’, 1)

Poslan je kao uputa, kaže Allah: „On robu Svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – a Allah je, uistinu, prema vama dobar i milostiv.“ (Prijevod značenja El-Hadīd, 9)

Allah na svim ovim časnim mjestima spominje svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao roba, da bi ukazao na veliki stepen koji taj opis nosi, pa znaj Allahov robe – Allah ti se smilovao – da nećeš dostići ovaj stepen na način na koji je Allah zadovoljan osim da veličaš svoga Gospodara.

________________________________________

Iz knjige: “Šta znaš o Allahu” – Redžo Muratović

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …