Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Lijek i iskup za ogovaranje

Lijek i iskup za ogovaranje

Ebu Hurejre t prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ upitao: “Znate li šta je ogovaranje? Prisutni rekoše: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!” Ogovaranje je da svog brata muslimana spominješ po onome što on ne voli– rekao je on. “A šta ako pri njemu bude ono što spominjemo?” – zapitaše. “Ako bude pri njemu ono što spominješ, ogovorio si ga, a ako to ne bude pri njemu, potvorio si ga.(Muslim)

Allah Y kaže: I ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga, – a vama je to odvratno, zato se bojte Allaha. Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je. (Kur’an, 49:12)

Od najružnijih oblika ogovaranja je indirektno ogovaranje, npr. da se pred nekim neko spomene pa da ovaj kaže: “Hvala Allahu koji nas je sačuvao te i te stvari…” Pa na taj način pomenutog kude, a sebe hvale i sl. Drugi će, pak, kada se neko spomene, možda, reći: “Siromah, Allah ga je stavio na veliko iskušenje. Neka Allah i nama i njemu oprosti!” – prividno učeći dovu, a smjerajući sasvim nešto drugo.[1]

Znaj da je onaj ko sluša ogovaranje i sam u njemu saučesnik i da se od grijeha ne može drugačije oprati nego da svojim jezikom osudi ogovaranje, a ako se boji, onda bar srcem. Ako je pak, u stanju društvo u kome se neko ogovara napustiti ili onoga ko ogovara riječima prekinuti, dužan je to učiniti.[2]

Lijek protiv ogovaranja

Onaj ko drugoga ogovara, prije svega mora znati da se ogovarajući drugoga izlaže Allahovoj srdžbi i preziru i da njegova dobra djela odlaze onome koga ogovara, a u slučaju da nema dobrih djela, onda se grijesi onoga koga ogovara njemu prenose. Onaj ko o ovome vodi računa neće dozvoliti da mu se jezik upusti u ogovaranje drugoga. Ako ipak, dođe u iskušenje ogovaranja, treba se sjetiti svojih mahana, da se njima pozabavi, da pokuša da ih otkloni i da se postidi, jer pored svojih mahana traga za tuđim.

Iskup za ogovaranje

Znaj da onaj ko ogovara drugog istovremeno čini dva grijeha: jedan prema Uzvišenom Allahu, jer čini ono što mu je On zabranio i drugi prema Njegovom stvorenju. Iskup od prvoga sastoji se u pokajanju i obraćanju Allahu molbom da mu oprosti, dok iskup za drugi grijeh može biti na dva načina:

Ako je ogovaranje došlo do ušiju onoga na čiji je račun to učinjeno, onaj ko ga je ogovorio dužan je da ode do njega i da zatraži od njega halal i da pokaže kajanje za svoj postupak.

Ako, pak, ogovaranje nije doprlo do njegovih ušiju, umjesto da od njega zatraži halal, sada treba moliti za oprost njegovih grijeha, pohvaliti ga i dobrim spomenuti, pred istim onim pred kojima ga je ogovorio, kako bi i njihova srca očistio.

[1] Ogovaranje je ružna osobina i ne čini ga osim slaba duša. Opasna je bolest, zlo koje se širi i razara zajednicu, podstiče na neprijateljstvo i mržnju među njenim članovima. Ogovaranje se ne ograničava samo na govor jezikom, već, svaki pokret, znak, gestakuliranje, imitiranje, oponašanje, pisanje po novinama ili internetu ili bilo šta drugo čime se omalovažava druga strana, sve je to strogo zabranjeno i ulazi u značenje ogovaranja a grijeh biva velik shodno skupu i brojnosti onih pred kojima se ogovara.

[2] Kao što smo rekli ogovaranje je haram, međutim izuzetak su situacije koje su šerijatski opravdane: kao da se osoba kojoj je učinjena nepravda, žali na onoga koji mu je nasilje učinio, strani koja je odgovorna i može otkloniti nepravdu. Zatim, pri traženju pomoći radi sprječavanja zla, od strane koja je to u mogućnosti. Zatim, ako je čovjek poznat po nekom nadimku, poput: Mali, Žuti, i sl., dozvoljeno ga je tako spomenuti s ciljem njegovog raspoznavanja, a ne radi ismijavanja ili ukazivanja na dotičnu mahanu, ukoliko ne postoji mogućnost da se na njega ukaže drugačije, i tome sl.

Odlomak iz knjige “Lađa Mudrosti – sažetak knjige Bistro more pobožnosti i suptilnosti”

Priredio: Irfan Hajrudin Klica, prof.

Skinite knjigu u PDF-formatu:

Download Now

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …