Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Ljubav i mržnja radi Allaha

Ljubav i mržnja radi Allaha

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (31)
 
Trideset prva vrijednost: Ostvarenje ljubavi i mržnje radi Allaha
 
Ustrajavanje na Istini (istikamet) rezultira ostvarenje ljubavi i mržnje u ime Allaha, što je temelj islamskog monoteizma.
 
“El-velau”: arapska riječ “velau” znači ljubav prema vjernicima, briga o njihovom stanju te njihovo međusobno potpomaganje i odlikovanje shodno količini u dosljednosti i pridržavanju vjere.
 
“El-bera”: preziranje mnogoboštva, licemjerja, griješenja te odricanje svakog postupka s kojim nije zadovoljan Allah, dželle šanuhu, i Njegov Poslannik, sallallahu alejhi ve sellem.
 
Ljubav i mržnja su sastavni dio islamske akide (vjerovanja), koje su obavezni ostvariti svaki musliman i muslimanka. Da voli i mrzi u ime Allaha, a ne radi dunjalučkih interesa.
 
Oni koji su se okitili ustrajnošću, spoznali su to ubjeđenje i proveli ga u svojim životima, odnosima i vezama sa drugima, suprotno većini drugih ljudi koji nisu razumjeli u pravom smislu značaj i značenje ljubavi i mržnje u ime Allaha.
 
Uzvišeni kaže: “Vjernici i vjernice su jedni drugima zaštitinici.” (Et-Tevba, 71.)
 
Uzvišeni kaže: “Nećeš vidjeti one koji u Allaha vjeruju i u Sudnji dan i da vole one koji se Allahu i Njegovu Poslaniku protive pa makar oni bili očevi njihovi ili sinovi njihovi ili braća njihova.” (El-Mudžadele, 22.)
 
Uzvišeni kaže: “Vjernici su braća.” (El-Hudžurat, 10.)
 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao je: “Ko zavoli Allaha radi i zamrzi Njega radi i radi Njega daje i spriječava, upotpunio je iman.” (Hadis vjerodostojan, Sahihu-l-Džami 5965.)
 
Rekao je Ibn Abbas Allah bio zadovoljan s njime: “Ko voli radi Allaha i mrzi radi Allaha, prijateljuje radi Njega i neprijateljuje radi Njega zadobio je Allahovu zaštitu time.”
 
– Neće Allahov rob osjetiti slast imana ma koliko bili mnogobrojni njegovi namazi i postovi sve dok ovaj akaidski segment ne ugradi u sebe.
 
Većina ljudskih veza se zasniva na dunjalučkim osnovama što nedoprinosi mnogo dobra.” (Knjiga Hiljetu-l-Evlija 312/1.)
 
Šejh Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, veli: “Ostvarenje šehadeta-svjedočenja da nema drugog istinskog Boga osim Allaha, dž.š., iziskuje ljubav isključivo radi Njega, mržnju isključivo radi Njega, prijateljovanje radi Njega i neprijateljovanje radi Njega te voljenje što On voli i preziranje što On prezire.” (Zbirka fetvi 338/8.)
 
Ako uzmemo u obzir akaidska djela muslimana naići ćemo da vrlo jasno i koncizno govore o ovoj temi te čak nema ni jedne akaidske knjige da je izostavila tu temu.
 
Jedan učenjak kaže: “Nakon objašnjenja obaveznosti monoteizma i zabrane širka u Allahovoj Knjizi-Kur’anu ne postoji jasniji dokaz i ono na što se više potencira od ovog propisa tj. ljubavi i mržnje radi Allaha.” (Hamed bin Atik, Sebilu-n-Nedžati vel fikaki.)
_______________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …