Home / Tekst / Ostalo (txt) / Faraone, od tebe sam naučio!

Faraone, od tebe sam naučio!

Faraone, od tebe sam naučio:

1. Od tebe sam naučio da se Allahova odredba sprovodi i da je ništa spriječiti ne može – ubio si na hiljade muške djece da se nebi pojavio Musa a.s., a Allahova odredba je htjela da ga u svojoj kući odgajaš!

2. Od tebe sam naučio da su srca u vlasništvu Uzvišenog, a ne u rukama ljudi, jer onda kada si zabranio Musau a.s. i odvojio ga od srca njegove majke, Allah Uzvišeni je razniježio srce tvoje supruge prema Musau a.s. Poželio si da mu uskratiš ljubav majke, a Allah dž.š. mu podari još jednu majku!

3. Od tebe sam naučio, da niko nije u mogućnosti da iskvari nekoga – na tvom dvoru dok si govorio: “ja sam vaš najveći gospodar”, Asija, tvoja supruga je u susjednoj sobi šaputala:”Slavljen neka je moj Gospodar Uzvišeni!”

4. Od tebe sam naučio, da svaka kuća krije tajne, te je moguće da muž i žena žive pod jednim krovom, ali da budu stranci – ono što spaja dvoje supružnika je ljubav srca, a ne ljepota doma!

5. Od tebe sam naučio, da ni najjača vojska nije u stanju da vjernika odvrati od njegovog vjerovanja – niti je tvoje sihirbaze (koji su se pokajali) zaplašila vojska, niti je tvoju služavku zaplašilo ključalo ulje!

6. Od tebe sam naučio, da krv nije voda – mala sestra vrati svoga brata ( Musa a.s. ) svojoj majci, a brat, iako odabrani poslanik, nije se libio da za svog brata Haruna a.s. kaže i prizna da je rječitiji od njega!

7. Od tebe sam naučio da robovi sami sebi prave dželate, te da ti faraone, ne bi uspio da zgaziš i pokoriš ledja svog naroda da ti oni sami nisu sagnuli ledja i dali ti ruku da uzjašeš!

8. Od tebe sam naučio, da kad Allah subhanehu we teala želi da pomogne svog roba, pomogne ga sa štapom, koji mu za ništa drugo nije služio, osim da se na njega oslanja i da njime stoku tjera, a kada Uzvišeni želi da ponizi nekoga, ponizi ga, makar bio u sred najjače vojske!

9. Od tebe sam naučio, da sve što je na zemlji ima uzroke i prirodne zakonitosti, kojima su podvrgnuta stvorenja – ljudi, ali ne i njihov Stvoritelj, Allah dž.š., Koji, kada hoće, iz mudrosti izmijeni tok tih zakonitosti – jer rijeka, umjesto da potopi dijete ( Musa a.s. ), ona postade “pokretna pošta” koja ti dostavi kolijevku sa djetetom za kojim si tragao, a more, koje se samo ladjama prelazi, predje ga narod pješke, nakon što ga Uzvišeni učini suhom stazom!

10. Od tebe sam naučio, da sve što je na Zemlji je Allahova vojska i da je On Uzvišeni Taj koji odabira oružje za svaku bitku – jer kada si podigao ogromnu vojsku, On je bio Kadar da ti pošalje još jaču i brojniju vojsku, ali si ti mnogo sićušniji i slabiji za Allaha dž. š. od toga, pa te je uništio običnom vodom od koje je sve živim učinio!

“Danas cemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poucan primjer onima poslije tebe, – ali mnogi ljudi su ravodušni prema Našim poukama.” (Junus, ajet 92.)

About irfan

Pogledaj takođe

Gdje se izgubila ljubomora, gdje se izgubio stid!?

Prije svega tražim halala svakom onom koji se osjeti neprijatno zbog ovoga što će pročitati, …